НОХД 2135/2016 - Присъда - 29-09-2016

Присъда по Наказателно дело 2135/2016г.

                                П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 251                                     29.09.2016г.                       град ПЛОВДИВ   

                            В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              VІ наказателен състав

На двадесет и девети септември         две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

                                               

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ПРОКУРОР: ВАНЯ ПРОКОПОВА

като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД 2135 по описа за 2016 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.С.Г., роден на ***г***, **** български гражданин, висше образование, разведен, не осъждан, живущ ***«Г.Д.» № ***, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2013г. в грловдив, в съучастие с Т.Д.К., ЕГН: ********** като подбудител, умишлено е склонил другиго – Т.Д.К. да извърши престъпление по чл.290 ал.1 от НК, а именно пред надлежен орган на властта – разследващ полицай при сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОД на МВР – Пловдив, устно съзнателно да потвърди неистина по досъдебно производство № 584/2011г. по описа на сектор „ПИП”, а именно, че: „През месец септември 2011г., в края, един ден не си спомням точно датата  дойдох в гр.Пловдив най-вече, за да си купя цигари от Руския пазар ........Тръгнах от Панагюрище на автостоп и дойдох в Пловдив около обяд. Колата, с която дойдох ме остави до циганската махала до Руския пазар в Пловдив. Пеш отидох там и поприказвах с едни цигани дали продават цигари без бандерол .... Уговорихме се с циганите да ми продадат два кашона с цигари от различни марки, като повечето бяха „Корсар” и „Сити”. Дадох към хиляда и шестотин лева за всички цигари и взех кашоните.....След като взех кашоните излязох на пътя и махнах на едно такси, което беше паркирано пред входа на пазара и го повиках. Качих кашоните в багажника и му казах да кара на ул.”Гео Милев”, тъй като имах намерение да ги оставя там, под офиса на Г., тъй като и друг път съм използвал това помещение под неговия офис да оставям различни багажи .....Та когато купих цигарите отидох с таксито до офиса на Г.. Колата на Г. я нямаше и затова не съм го търсил да му се обаждам. Влязох в избеното помещение през входната врата откъм входа на кооперацията и оставих двата кашона с цигарите в нишата, след което си тръгнах”, поради което и на основание чл. 290, ал.1, вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК  вр. чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс.Г.С.Г. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                    

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.