НОХД 2129/2016 - Присъда - 24-11-2016

П Р И С Ъ Д А

 

                                  П Р И С Ъ Д А

 

Номер 330                    24.11.2016 г.                  гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІІ наказателен състав

на    двадесет и четвърти ноември  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1. ДИМИТРИНКА РУСЕНОВА

2. МАРИЯ РАНГЕЛОВА

                                      

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор:  НИКОЛА ТЪПЧЕВ

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 2129  по описа за 2016  година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Т.К. – роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, със средно образование, работещ, неосъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА  ,че   в  периода от 07.07.2015 г. до 17.07.2015 год. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

- На 07.07.2015 год. в гр. Пловдив е отнел чужди движими вещи на обща стойност 691.35 лв. от владението на Д.Д. /D. D./ от гр. В., И.,  и

- На 17.07.2015 год. в гр. Пловдив е отнел чужди движими вещи на обща стойност 307.00 лв. от владението на Г.А.Н. ***,

 всички вещи на обща стойност 998.35 лв. /деветстотин деветдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/ от владението на горепосочените лица, без тяхното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,  поради което и  на основание чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 373 ал.2  от НПК вр. с чл. 58А ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА  на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия В.Т.К.  /със снета самоличност/  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА  с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ , считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното  и наложено на подсъдимия В.Т.К.  /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА времето , през което подсъдимият е бил задържан  по реда на ЗМВР и НПК , а именно от 20.07.2015 до 24.07.2015 г. включително , като един ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр.мъжка борсета в черен цвят с надпис върху дръжките на циповете „sports”,  1 бр. кафяв кожен ключодържател с надпис „UniCredit", връзка с четири броя ключа и метална плоча с форма на къща с надпис „мирела",  1 бр. сгъваем нож с черна дръжка и изображение на диво прасе върху острието, 1 бр. камък с неправилна форма в лилаво-прозрачен цвят, 1 бр. кожен кафяв калъф с размери 8x6 см., един брой  флаш памет черна на цвят с надпис “SP”  с капацитет 8 GB , един брой флаш памет малка сгъваема с капацитет 16 GB, 1 бр. швейцарско червено ножче с изображение върху него на бял кръст, 1 бр. електрона книга марка „Kindlе" и  1 брой мобилен  телефон марка „Нокия", модел"С2" с ИМЕИ 356 688/ 05/810614/9 , намиращи се на съхранение в  служба „Архив” при РС Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на Д.Д. –и. г.  с лична карта № **** от ******** , чрез съпругата му свидетелката  Г.И.Д. *** с ЕГН: **********, след влизане на присъдата в сила.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – един брой  авто СД марка „Сони", черен на цвят със сериен № 1603068,  един брой  флаш памет  черна на цвят марка „Kingston”,  един брой черна фланелка с къси ръкави, един брой  мъжка борсета в черен цвят и надпис в предната й част „cool new",свидетелство за регистрация част I на лек автомобил  „Форд Мондео" с рег.№ *******, свидетелство за регистрация част II на лек автомобил  „Форд Мондео" с рег.№ *******, един брой  билет за „БДЖ" със сер.№ 3485646, един брой чифт слънчеви очила,   един брой  чанта за преносим компютър, черна на цвят с кафяви дръжки на циповете и един брой  бяла шапка с твърда козирка с надпис „PIONEER”,  намиращи се на съхранение в  служба „Архив” при РС Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия В.Т.К. с ЕГН: **********, след влизане на присъдата в сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО –един брой зелен стикер с надпис „международен билетен център", намиращо се на съхранение в  служба „Архив” при РС Пловдив, ДА СЕ УНИЩОЖИ  като вещ без стойност, след влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подсъдимия В.Т.К.  /със снета самоличност/ да заплати направените по делото разноски в  размер на 100/сто/ лева  по сметка на  ОД на МВР Пловдив.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подсъдимия В.Т.К. /със снета самоличност/ да заплати направените по делото разноски в  размер на  94 /деветдесет и четири/ лева  по сметка на РС-Пловдив  в  полза на ВСС .

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                        1.......................   2.......................

 

                                              

                  

                                               ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!В.Т.