НОХД 1988/2016 - Присъда - 13-10-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

                       № 275                      

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

13.10.2016 г.                                                                                   Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            III наказателен състав

На тринадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година         

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                              

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: НИКОЛА КЪРПАРОВ

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 1988 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Т.К. - роден на *** ***, ..., български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 26.05.2015 г. до 26.02.2016 г. в гр. Пловдив, след като е бил осъден да издържа свои низходящи – малолетните си деца А.Х.К., ЕГН ********** и Т.Х.К., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 9 месечни вноски по 90 лв. за всяко от децата - всичко на общо стойност – 1620 /хиляда шестстотин и двадесет/ лева – престъпление по чл. 183, ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 54 НК го осъжда на наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 3, т. 1 НК -  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***, с периодичност два пъти седмично.

2. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал. 3, т. 1 НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ПОС.              

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала! МК