НОХД 1833/2016 - Присъда - 22-04-2016

П Р И С Ъ Д А

№ 134                          22.04.2016 г.                          гр. ПЛОВДИВ  

 

                                    В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              ХХVІ наказателен състав

На двадесет и втори април            две хиляди и шестнадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. КРАСИМИРА ПЕТКОВА

                                                                             2. НЕДЯЛКА КАЦАРОВА

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛКА КАРАНИНОВА

като разгледа, докладвано от съдията НОХД № 1833 по описа за 2016г.

 

                                           П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА И.Г.М. - роден на *** *** Б., български гражданин, с основно  образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.03.2014 г. в гр.Пловдив, при управление на моторно превозно средство  - лек автомобил, марка „Алфа Ромео” с рег. № **** е нарушил правилата за движение:

- Чл.21, ал.1 от ЗДвП при избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч:  за превозно средство от категория „В” – 50 км/ч в населено място.

- чл. 47 ЗДвП Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство

и с това по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на С.С.М. ЕГН ********** изразяваща се в счупване на лявата ключица, което е причинило трайно затрудняване на движението на горния ляв крайник за повече от един месец като, деецът е избягал от местопроизшествието и е управлявал без да има необходимата правоспособност - престъпление чл. 343 ал.3, пр.6, пр. 7 , б. „а”, пр. 2, вр. ал.1, б. „б”, пр. 2, вр. чл.342 ал.1 от НК, като на осн. чл.304 от НПК го ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН в това причинената средна телесна повреда да е в следствие от нарушаване на

- Чл. 5. ал.1 т.1 от ЗДвП - Всеки участник в движението по пътищата: /1/ с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;

- чл.5 ал.2 т.1 от ЗДвП -  Водачът на пътно превозно средство е длъжен: /1/ да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;

- чл. 20 от ЗДвП ал.1, ал.2 - /ал.1/ Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват. /2/ Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

- чл. 50а. ЗДвП - забранено е навлизането в кръстовище дори и при разрешаващ сигнал на светофара, ако обстановката в кръстовището ще принуди водача да спре в кръстовището или да възпрепятства напречното движение

- чл. 123 ал.1 т.2 б.»б» от ЗДвП - водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен, когато при произшествието са пострадали хора да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието

- чл. 150 от ЗДвП - всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4. и го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение в тази му част.

        

 

На основание чл.2 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 78 А от НК ОСВОБОЖДАВА подс. И.Г.М. от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер от 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Г.М. да заплати направените по делото разноски в размер на 310 лева по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ  ДОКАЗАТЕЛСТВА –  ВД № 58/2014г. – огледало от автомобил с черна рамка, , ВД№ 60/14 – пластмасов детайл черен на цвят, ВД № 61/2014 – черен на цвят пластмасов детайл., ВД № 61/14 – основа на огледало иззета от предна лява врата на л.а. „Алфа Ромео” с рег.№ **** – всички на съхранение в ОП – гр. Пловдив ДА СЕ ВЪРНАТ на Х. Д.И..

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - ВД № 59/14 регистрационна табела *** ДА СЕ ВЪРНЕ на Сектор „Пътна полиция” към ОД  на МВР гр. Пловдив, след което да се УНИЩОЖИ.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                              2.

 

 

                                                                        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                                                        СЕКРЕТАР: Д.Д.