НОХД 1776/2016 - Присъда - 21-09-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А  № 246

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

21.09.2016 г.                                                                          град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХХV наказателен състав

На Двадесет и първи септември                две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

                                                                                                                                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ГРЕТА ЧИРЛОВА

                                                        АНТОАНЕТА МАЗГАЛОВА

                  

                                                                  

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: СВЕТЛА НИКОЛОВА

като разгледа, докладвано от съдията

БП НОХД № 1776 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Ж.С. - роден на ***г***, ..., български гражданин, със завършен втори клас, работещ, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.03.2016г в гр.Кричим, обл.Пловдив без надлежно разрешително е държал  наркотично вещество- високорисково наркотично вещество-хероин с общо нето тегло 0.0385гр и със съдържание на активен компонент диацетилморфин 90 тегловни процента на стойност 8.86лева по цени за нуждите на съдопроизводството съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г – престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК, поради което и на основание чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК вр. чл. 373 ал. 2 вр. чл. 58а ал. 4 вр. чл.55 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „Строг” режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия С.Ж.С. наказание от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия С.Ж.С. наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 15.03.2016г., както и времето, през което е задържан по реда на НПК с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 13.07.2016г. до влизане в сила на настоящата присъда.

Вещественото доказателство - полиетиленова опаковка от ВД - приложена по делото на лист 32 ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане на присъдата в сила.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия С.Ж.С. да заплати по сметка на ОД на МВР град Пловдив сумата от 65.32 лева, представляваща направени по делото разноски.

 

 Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                               1. /п/

 

                                               2. /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.