НОХД 1648/2016 - Присъда - 09-05-2016

Присъда по Наказателно дело 1648/2016г.

 

П Р И С Ъ Д А

 

 

144

09.05.2016 година

град ПЛОВДИВ  

         

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХХІV наказателен състав

На девети май                    две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: АНТОАНЕТА ТРЕНДАФИЛОВА

                                                                  РАДКА ШЕНТОВА

 

Секретар МИЛА ТОШЕВА

Прокурор НИКОЛА КЪРПАРОВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 1648 по описа за 2016 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.Г. - роден на *** ***, *****, български гражданин, с основно образование, разведен, неосъждан,  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление за времето от неустановена дата на м. Октомври 2013 г. до 1-2.11.2013 г. включително в землището на с. Долна Махала, обл. Пловдивска, се е съвкупил с лице ненавършило 14-годишна възраст – Д.А.Д., ЕГН **********, доколкото извършеното не представлява престъпление по чл. 152 от НК, поради което и на основание чл. 151 ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл. 373, ал. 2, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г. наказание от една година лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. Г. ДА ЗАПЛАТИ направените разноски по делото в размер на 360,35 /триста и шестдесет лева и тридесет и пет стотинки/ лева по сметка на ОСО при Окръжна прокуратура гр. Пловдив.

        ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото – 1 брой мобилен телефон „Нокиа” с ИМЕИ 354872047902220, находящо се на съхранение в ОСО при Окръжна прокуратура гр. Пловдив ДА СЕ ВЪРНЕ на пострадалата Д.А.Д., ЕГН ********** чрез законния й представител, след влизане в сила на присъдата.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                    

     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /П/

 

 

 

          2. /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! М.Т.