НОХД 1486/2016 - Присъда - 28-04-2016

Присъда по Наказателно дело 1486/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

137

 28.04.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХІ  наказателен състав

На двадесет и осми април             две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. КРАСИМИР КОЛЕВ

                                 2. МИЛОЙКА ШИШКОВА-ДИМИТРОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Светослава Пенчева

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 1486 по описа за 2016 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Т.А., роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, в периода от неустановена дата в началото на м. Януари 2015г. до неустановена дата в началото на м. Февруари 2015г., в гр. Пловдив, е извършил действия на полово сношение и полово удовлетворение с лице от същия пол, ненавършило 14 годишна възраст – Б.В.В. ЕГН **********, както следва:

-                     На неустановена дата в началото на м. Януари 2015г. е извършил действия на полово сношение с Б.В.В. ЕГН **********;

-                     На неустановена дата в средата на м. Януари 2015г. е извършил действия на полово сношение с Б.В.В. ЕГН **********;

-                     На неустановена дата в края на м. Януари 2015г. е извършил действия на полово удовлетворение с Б.В.В. ЕГН **********;

-                     На неустановена дата в началото на м. Февруари 2015г. е извършил действия на полово сношение с Б.В.В. ЕГН **********;

-                     На неустановена дата в началото на м. Февруари 2015г. е извършил действия на полово сношение с Б.В.В. ЕГН **********, поради което и на основание чл.157 ал.4 вр. чл.26 ал.1 от НК вр. чл.373 ал.2 от НПК вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Т.А. за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в края на м. Януари 2015г. в гр. Пловдив, е извършил действия на полово сношение с лице от същия пол, ненавършило 14 годишна възраст – М.Ц.Г. ЕГН **********, поради което и на основание чл.157 ал.4 от НК вр. чл.373 ал.2 от НПК вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Т.А. за ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2015г. в гр. Пловдив, е държал за себе си по друг начин – чрез мобилен телефон „Алкател“ с IMEI 862149022094744 и микро SD карта в него, порнографски материали – файл VID_20150224_142413 и файл VID_20150224_143242, за създаването на които е използвано лице, ненавършило 18 години – М.Д.Л. ЕГН **********, поради което и на основание чл.159 ал.6 от НК вр. чл.373 ал.2 от НПК вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

На основание чл.23 ал.1 от НК КУМУЛИРА така наложените на подсъдимия А.Т.А. наказания, като му НАЛАГА едно общо най-тежко наказание ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.23 ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на подсъдимия А.Т.А. общо най-тежко наказание ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА наказанието ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така наложеното на подсъдимия А.Т.А. общо най-тежко наказание три години и четири месеца лишаване от свобода с ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, или същото да се счита за общо най-тежко и увеличено наказание ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА така наложеното на подсъдимия А.Т.А. общо най-тежко и увеличено наказание ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип. 

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия А.Т.А. общо най-тежко и увеличено наказание ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, както и времето, през което по отношение на него е била взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 09.03.2015г. до 17.02.2016г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. 

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото – 1 бр. хард диск “Hitachi” – 80 GB със сер. № SB2211SGH38D1B; 1  бр. лист с ръчно изписани мобилни номера: ********** – Д.; ********** – М.; **********; 1 бр. тетрадка 80 листа формат А4; 1 бр. метални белезници; 11 бр. CD “Maxell”; 1 бр. CD “Princo”; 1 бр. CD “Princo” бял на цвят; Държач за микро SD карта и 1 бр. мобилен апарат марка „Sony Ericsson” 35820200-5643713-04 със счупен заден капак, намиращи се на съхранение в Първо РУ при ОДМВР гр. Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия А.Т.А., след влизане на присъдата в сила.   

На основание чл.159 ал.9 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото – 1 бр. мобилен телефон марка „Алкател“ с № 862149022094744, без СИМ – карта и батерия, както и 1 бр. микро – SD карта – 8 GB в него, намиращи се на съхранение в Първо РУ при ОДМВР гр. Пловдив, след влизане на присъдата в сила.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство по делото – 1 бр. флаш памет, черна на цвят с надпис “maxell” 4 GB, намиращо се на съхранение в Първо РУ при ОДМВР гр. Пловдив, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане на присъдата в сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.Т.А. да ЗАПЛАТИ в полза на ОДМВР гр. Пловдив сумата от 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

         2.

 

Вярно с оригинала!

АМ