НОХД 142/2016 - Присъда - 19-09-2016

П Р И С Ъ Д А

                                   П Р И С Ъ Д А

 

Номер 242                              19.09.2016            гр. Пловдив

 

                     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІІ наказателен състав

на  деветнадесети септември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                                      

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор:  ИВАН ИЛЕВСКИ

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 142   по описа за 2016   година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Г. Р.Я. - роден на *** ***, б., български гражданин, с висше образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН-**********  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на   20.02.2014 г. в гр. Пловдив при управление на моторно превозно средство - лек автомобил "Ауди " с регистрационен № ***********, е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно:

Чл.5 ал.1. т. 1 от ЗДвП: „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди";

Чл.5 ал. 3  т. 1 от ЗДвП :"На водача на пътно превозно средство е забранено да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества";

Чл. 15 ал.1 от ЗДвП :" На пътя водачът на пътно превозно средство се движи възможно най-вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната свободна лента";

Чл.20 ал.1 от ЗДвП:" Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват";

Чл.20 ал.2 от ЗДвП :"Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението"; и

Чл.21 ал.1 от ЗДвП:"При избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч- Пътно превозно средство от категория „В”  - в населено място - 50 км/ч”;

и по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди в размер на 5872 лева /пет хиляди осемстотин седемдесет и два лева / по товарен автомобил  „Мерцедес Спринтер" е регистрационен номер *********, собственост на Т.Б. Б. ЕГН **********, поради което и на основание чл.343 ал. 1 б. „А" вр. чл. 342 ал. 1 във вр. с чл.  54 от НК        ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 343 Г  вр. чл. 37 ал.1 т.7 вр. с чл.343 ал. 1 б. „А" вр. чл. 342 ал. 1 от  НК ЛИШАВА  подсъдимия Г.Р.Я. /със снета самоличност/ от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ПРИЗНАВА подсъдимия   Г.Р.Я.  /със снета самоличност/ ЗА ВИНОВЕН в това, че на  20.02.2014 г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство -лек автомобил марка „Ауди" с регистрационен номер № *********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.95 на хиляда, установено по надлежния ред , поради което и на основание чл. 343Б ал.1 във вр. с чл. 54 във вр. с чл. 2 ал.2 вр. с ал.1  от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 343 Г  вр. чл. 37 ал.1 т.7 вр. с чл.343Б ал.1 от  НК ЛИШАВА  подсъдимия Г.Р.Я. /със снета самоличност/ от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най- тежко измежду наложените на подсъдимия Г.Р.Я.  /със снета самоличност/  наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА , а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия Г.Р.Я. /със снета самоличност/ едно общо най-тежко  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА           в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с  изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най- тежко измежду наложените на подсъдимия Г.Р.Я.  /със снета самоличност/  наказания ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА СЕ УПРАВЛЯВА МПС, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС  в размер на ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Р.Я.  /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на  411 /четиристотин и единадесет/ лева по сметка на ОД  на МВР Пловдив .

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Р.Я.  /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лева по сметка на ПРС в  полза на ВСС .

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.