НОХД 1257/2016 - Присъда - 14-03-2017

Присъда по Наказателно дело 1257/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 87                                 14.03.2017 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                                VІІІ наказателен състав

На четиринадесети март                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                            

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

                                                                                  2.ЕЛКА ГЕОРГИЕВА

                                                                  

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Светослава Пенчева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 1257 по описа за 2016 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ш.М.А. - роден на *** ***, обл.Пловдив, ул.“******, б., български гражданин, основно образование, неженен, ученик,  неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2015 г. в гр.Пловдив, като непълнолетен, но е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие със З.А.П. като съизвършител е отнел чужди движими вещи – портфейл, кожен с надпис „ Керлвин Клайн” на стойност 20 лв., сума в размер на 382 лв., всичко на обща стойност 402 лв. от владението на Е.Н.М., с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребили за това сила, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1  вр. чл. 63, ал.1, т.3 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното на подсъдимия Ш.М.А. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.67, ал.3 вр. чл.42А, ал.2, т.2 от НК ПОСТАНОВЯВА в рамките на изпитателния срок Ш.М.А. да търпи пробационна мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.М.А. със съгласието на законния си представител М.Д.З. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр.Пловдив направените разноски на досъдебното производство в размер на 73,50 /седемдесет и три лева и петдесет стотинки/ лева, както и направените разноски на съдебното производство в размер на 50 /петдесет/ лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив.                

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Пловдив.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1. /п/

                                                                                                

 

                                                                                                        2. /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.