НОХД 1256/2016 - Присъда - 27-09-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А  № 248

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

27.09.2016 г.                                                                          град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХХV наказателен състав

На Двадесет седми септември                   две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ТОСКА ИВАНОВА

МИТКА ТОДОРОВА

                  

                                                                  

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: КИЧКА ПЕЕВА - КАЗАКОВА

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 1256 по описа за 2016 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата М.В.П. - родена на *** ***, ..., българска гражданка, с основно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 16.12.2014 г. в гр.Пловдив, макар и като непълнолетна, но като е разбирала свойството и значението на извършеното и е могла да ръководи постъпките си в маловажен случай е отнела чужди движими вещи – мъжка борсета марка „Камел” на стойност 10 лв., мобилен телефон марка „Нокия” модел „6500 слайд” на стойност 130 лв., портфейл на стойност 4 лв., 3 бр. секретни ключови на обща стойност 9 лв., ключодържател на стойност 1 лв., сумата от 130 лв., всички вещи на обща стойност 284 лв. /двеста осемдесет и четири лева/ от владението на Р.Е.М. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194 ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.5 от НК, поради което и на основание чл. 194 ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.5 от НК вр. чл.373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58а вр. чл. 54 от НК Я ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на настоящата присъда в Кметството по местоживеене.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство магнитен носител, находящ се по делото след влизане на присъдата в законна сила ДА ОСТАНЕ между кориците на същото.

 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата М.В.П. да заплати направените по делото разноски в размер на 30,00 лева, по сметка на ОД на МВР град Пловдив.

 

 Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                               1. /п/

 

                                               2. /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.