НОХД 1163/2016 - Присъда - 08-11-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 312                                Година 2016                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                            ХХІІ наказателен състав

На осми ноември                                                        през 2016г.                                                                                

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА              

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: СИЛВА ДОЛМАЯН

КАТЯ ВАСИЛЕВА

 

СЕКРЕТАР: Мери Кеворкян

ПРОКУРОР: ЙОРДАНКА ТИЛОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело номер 1163 по описа за 2016 година

 

 

                                               П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.К. – роден на ***г***, б., български гражданин, женен, със средно образование, **** на „Л Т **” ЕООД Пловдив, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец декември 2014 годинамесец април 2015 година, в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление, с цел да принуди П.В.Г. ЕГН ********** да се разпореди с вещ и със свое право и да поеме имуществено задължение го е заплашил с насилие, поради което и на основание чл. 213А ал.1, вр.чл.26 ал.1 вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, както и глоба в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание от една година и три месеца „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. 

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: 2бр. СД дискове със съдържаща се в тях информация, в кориците на делото, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане в сила на настоящата присъда.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимия М.П.К. да заплати направените по делото разноски в размер на 104,80 лева по сметка на ОД МВР гр. Пловдив, както и разноски в размер на 40 лева по сметка на РС Пловдив.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

        

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                     2.

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК