НОХД 8608/2015 - Присъда - 08-11-2017

Присъда по Наказателно дело 8608/2015г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

291

08.11.2017 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

             ХІV  нак. състав

На осми ноември                                     две хиляди и седемнадесета  година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. БЕДАЧЕВ

                                               Съдебни заседатели:1. КРАСИМИРА ВЪТЕВА

       2. МАРИЙКА КАРАМИХАЙЛОВА                                                                                                   

                                      

Секретар ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 8608  по описа за 2015 година

 

П Р И С Ъ Д И:

       

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Н.Ж.Ж. - родена на ***г***, б., български гражданин, у. на фирма „Хита 3001” ООД, неосъждана, висше  образование, разведена, ЕГН **********,*** за НЕВИННА в това, че: На 01.05.2011г. в гр.Пловдив, се е заканила на другиго – Д.Т.Н. *** с убийство и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдиганото й обвинение за престъпление по чл. 144 ал.3, във вр. с ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Н.Ж.Ж. със снета самоличност, за ВИНОВНА в това, че: На 01.05.2011г. в гр. Пловдив, с цел да бъде улеснено друго престъпление – принуда по см. на чл. 143 ал.1 от НК, е причинила на Д.Т.Н. *** лека телесна повреда, изразяваща се в порезно нараняване на кожата в областта на крайната фаланга на пети пръст на лявата ръка с липса на тъкан /дефект на кожата/ довели до разстройство на здравето извън случаите по см. на чл. 128 и чл. 129 от НК, поради което и на основание чл. 131 ал.1 т.11, във вр. с чл. 130 ал.1 от НК, във вр. чл. 54 ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Н.Ж.Ж. със снета самоличност, за ВИНОВНА в това, че: На 01.05.2011г. в гр.Пловдив, в съучастие като извършител с А.Т.К. с ЕГН ********** и И.Д.О. с ЕГН ********** е принудила Д.Т.Н. *** да претърпи нещо противно на волята й – да й бъде отрязана косата, като е употребила за това сила и заплашване, поради което и на основание чл. 143 ал.1, във вр. с чл. 20 ал.2, вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.54  ал. 1  от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимата  Н.Ж.Ж. ЕДНО ОБЩО НАЙ-ТЕЖКО НАКАЗАНИЕ за горните две престъпления в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимата Н.Ж.Ж. общо най- тежко наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА А.Т.К. – родена на ***г***, б., български гражданин, неосъждана, средно образование, разведена, у. на „Лили дрогерия” Пловдив, неосъждана, с ЕГН **********,*** за ВИНОВНА  това, че: На 01.05.2011г. в гр.Пловдив, в съучастие като извършител с Н.Ж.Ж. с ЕГН ********** и И.Д.О. с ЕГН ********** е принудила Д.Т.Н. *** да претърпи нещо противно на волята й – да й бъде отрязана косата, като е употребила за това сила и заплашване, поради което и на основание чл. 143 ал.1, вр. с чл. 20 ал.2, вр. с ал.1, във вр. с  чл. 54  ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното на подсъдимата А.Т.К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.О. – роден на ***г***, б., български гражданин, разведен, неосъждан, средно образование, **в „Алис транс”, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН, в това, че На 01.05.2011г. в гр.Пловдив, в съучастие като извършител с Н.Ж.Ж. с ЕГН ********** и А.Т.К. с ЕГН ********** е принудил Д.Т.Н. ***, да претърпи нещо противно на волята й – да й бъде отрязана косата, като е употребил за това сила и заплашване, поради което и на основание чл. 143 ал.1, вр. с чл. 20 ал.2, вр. с ал.1, във вр. с  чл. 54  ал. 1  от НК го  ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното на подсъдимия И.Д.О. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от гражданския ищец Д.Т.Н., ЕГН ********** граждански иск срещу подсъдимата Н.Ж.Ж. със снета самоличност, за сумата от  3000 /три хиляди/  лева представляваща обезщетение за неимуществени вреди причинени от престъплението по чл. 144 ал. 3, във  вр. ал. 1 от НК,  като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА  ПОДСЪДИМАТА Н.Ж.Ж., със снета самоличност, да  заплати на гражданския ищец Д.Т.Н., ЕГН ********** сумата от 1000 / хиляда/  лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди причинени от престъплението по чл. 131 ал. 1 т. 11, във вр. с чл. 130 ал. 1 от НК, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на извършване на престъплението, а именно  01.05.2011г. до окончателното й изплащане, като за разликата над тази сума до пълния претендиран размер от 2000 лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като неоснователен.

ОСЪЖДА ПОДС. Н.Ж.Ж., със снета самоличност, да заплати на гражданския ищец Д.Т.Н., ЕГН ********** сумата от 2000 /две хиляди/  лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди причинени от престъплението по чл. 143 ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2, вр. ал. 1 от НК,  ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на извършване на престъплението, а именно  01.05.2011г. до окончателното й изплащане, като за разликата над тази сума до пълния претендиран размер от 3000 лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като неоснователен.

ОСЪЖДА ПОДС. А.Т.К., със снета самоличност, да заплати на гражданския ищец Д.Т.Н., ЕГН ********** сумата от 2000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, в резултат на престъплението по чл. 143 ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2, вр. ал. 1 от НК,  ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на извършване на престъплението, а именно  01.05.2011г. до окончателното й изплащане, като за разликата над тази сума до пълния претендиран размер 3500 лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като неоснователен.

ОСЪЖДА ПОДС. И.Д.О., със снета самоличност, да заплати на гражданския ищец Д.Т.Н., ЕГН ********** сумата от 2000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, в резултат на престъплението по чл. 143 ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2, вр. ал. 1 от НК,  ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на извършване на престъплението, а именно  01.05.2011г. до окончателното й изплащане, като за разликата над тази сума до пълния претендиран размер 3500 лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като неоснователен.

ОСЪЖДА подсъдимата Н.Ж.Ж. със снета самоличност, да заплати в полза на държавна, по бюджета на съдебната власт по бюджетна сметка на Районен съд гр. Пловдив сумата от 130 /сто и тридесет/ лева, представляваща държавна такса върху уваженият размер на гражданските искове.

ОСЪЖДА подсъдимата А.Т.К. със снета самоличност, да заплати в полза на държавна, по бюджета на съдебната власт по бюджетна сметка на Районен съд гр. Пловдив сумата от 80 /осемдесет/  лева, представляваща държавна такса върху уваженият размер на гражданските искове.

ОСЪЖДА подсъдимият И.Д.О. със снета самоличност да заплати в полза на държавна, по бюджета на съдебната власт по бюджетна сметка на Районен съд гр. Пловдив сумата от 80 /осемдесет/  лева, представляваща държавна такса върху уваженият размер на гражданските искове.

ОСЪЖДА подсъдимите Н.Ж.Ж., А.Т.К. и И.Д.О. със снета по делото самоличност, да заплатят на гражданския ищец Д.Т.Н., ЕГН **********, сумата от по 633,33 /шестстотин тридесет и три лева и тридесет и три ст./ лева за всеки един от тях,  представляващи направени от същата разноски по делото за възнаграждение на упълномощения й повереник.

         ОСЪЖДА подсъдимата Н.Ж.Ж., подсъдимата  А.Т.К. и подсъдимия И.Д.О. на основание чл. 189 ал.3 от НПК, да заплатят  направените разноски по делото в размер на 211,57  лева за всеки един от тях, в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по бюджетна сметка на Районен съд гр. Пловдив.

  ОСЪЖДА подсъдимата Н.Ж.Ж., подсъдимата А.Т.К. и подсъдимия И.Д.О. на основание чл. 189 ал.3 от НПК, да заплатят  направените разноски по делото в размер на 38,33 лева за всеки един от тях, в полза на държавата, по бюджета на МВР, бюджетната сметка на ОД на МВР – Пловдив.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Пловдив.

 

                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.....................

 

                                                                      2.....................

 

 

Вярно с оригинала!ЙТ