НОХД 8569/2015 - Присъда - 31-05-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 164                               Година 2016                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                            ХХІІ наказателен състав

На тридесет и първи май                                   през 2016г.                                                                                

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА              

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Еленка Златева

Грета Чирлова

 

 

СЕКРЕТАР: Мери Кеворкян

ПРОКУРОР: ЕЛКА КАРАНИНОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело номер 8569 по описа за 2015 година

 

 

                                               П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Е.Т.С., родена на ***г***, б., българска гражданка, с висше образование, в отпуск по майчинство, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че през периода от 28.10.2013 год. до 05.12.2013 год., при условията на продължавано престъпление, в гр. Стамболийски, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице – „*******” в ********* ЕООД ГР. С., е присвоила чужди пари – сумата от 5 500 /пет хиляди и петстотин/ лева, собственост на ********* ЕООД ГР. С., поверени й да ги пази, поради което и на основание чл. 201 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 58А, ал. 1 вр. с чл. 54, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание от шест месеца „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

         ОСЪЖДА подсъдимата Е.Т.С. да заплати на гражданския ищец Община С. сумата от 4500 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на престъплението по чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК от датата на деянието – 05.12.2013г. до окончателното й изплащане, ведно със законната лихва. 

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимата Е.Т.С. да заплати направените по делото разноски в размер на 60 лева по сметка на ОД МВР гр. Пловдив.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимата Е.Т.С. да заплати ДТ върху уважения размер на гражданския иск в размер на 180 лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

        

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                     2.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК