НОХД 8191/2015 - Присъда - 11-10-2016

Присъда по Наказателно дело 8191/2015г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

271

11.10.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

               ХІV  нак. състав

На  единадесети октомври    две хиляди и шестнадесета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

 

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор: СВЕТЛА НИКОЛОВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 8191 по описа за 2015 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Г.Г. – роден на ***г***, б., български гражданин, със средно образование, работи в чужбина, женен, осъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2015г. в гр.Пловдив, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.325 ал. 1 от НК вр. с чл. 57 ал. 1 вр. с чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на наказание „ПРОБАЦИЯ” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА при следните пробационни мерки: по чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ  АДРЕС”***  за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, , което на основание чл. 42б ал. 1 от НК да се изпълнява ДВА пъти седмично, по чл. 42 а, ал. 2 т. 2 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и по чл. 42а ал. 2 т. 4 от НК – включване в Програма за обществено въздействие „Овладяване на гнева” за срока на пробацията, както и на наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”.

На основание чл. 52 от НК наказанието „Обществено порицание” да се изпълни чрез прочитане на присъдата в кметството по местоживеене.

ПРИЗНАВА ПОДС. А.Г.Г. за НЕВИНОВЕН в това на 09.07.2015г. в гр.Пловдив да е унищожил противозаконно чужди движими вещи-челно стъкло на стойност 190лв., предно дясно стъкло на стойност 70лв., задно дясно стъкло на стойност 70лв., средно дясно стъкло на стойност 91.50лв., средно ляво стъкло на стойност 91.50лв.,задно ляво стъкло на стойност 70лв. и 2бр. гуми по 65.70лв. всяка от тях,всичко на обща стойност 714.40лв. на лек автомобил „Мерцедес Вито 220“ с рег. № ******,собственост на  „КК-АУТО“ООД,управляван от Е.Д.М., ЕГН:**********, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.216,ал.1 от НК.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 брой нож тип „Мачете” с черна дръжка с надпис „WALTHER” намиращ се на съхранение в Архива на ПРС на основание чл. 53 ал. 1 буква „А” от НК да се отнеме в полза на държавата след влизане на присъдата в законна сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс. А.Г.Г. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 460 лева в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Пловдив за изготвяне на съдебно психиатрична и психологична експертиза, като останалите направени по делото разноски в размер на 30 лева остават за сметка на Държавата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 Вярно с оригинала!ЙТ