НОХД 8159/2015 - Мотиви - 06-12-2016

Мотиви по Наказателно дело 8159/2015г.

М  О  Т  И  В  И  към Присъда № 320/15.11.2016г., постановена  по  НОХД № 8159/2015г. по описа на Пловдивски районен съд, XI н. с.

 

РП Пловдив е повдигнала обвинение срещу А.Д.Г. – роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, студент, неосъждан, ЕГН ********** за това, че на 21.10.2014г. в гр. Пловдив, на ул. „Христо Чернопеев” № 1 до № 5, при управление на МПС – л. а. марка „Волво 460” с рег. № ********, собственост на С.П.А., ЕГН **********, е нарушил правилата за движение, а именно: чл.5 ал.1 т.1 от ЗДП – „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”; чл.6 ал.1 т.1 от ЗДП – „Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка”; чл.20 ал.1 от ЗДП – „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват”; чл.21 ал.1 от ЗДП – „При избиране на скоростта на движение, на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч: …… за пътно превозно средство от категория „В” в населено място - 50 км/ч” и по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди на обща стойност 7438,26 лв., от които: по л. а. марка „Волво 460” с рег. № ********, собственост на С.П.А., ЕГН ********** – имуществена вреда  в размер на 1629,00 лв.; по л. а. марка „Фолксваген Пасат” с рег. № ********, собственост на Б.Р.И., ЕГН ********** - имуществена вреда в размер на 253,52 лв.; по л. а. марка „Сузуки SX-4” с рег. № ********, собственост на фирма „Миркат” ООД, БУЛСТАТ 831354916 - имуществена вреда в размер на 1647,13 лв.; по л. а. марка „Нисан Патрол” с рег. № ********, собственост на В.А.Л., ЕГН ********** - имуществена вреда в размер на 800,00 лв.; по  л. а. марка „Тойота Корола” с рег. № ********, собственост на К.А.К., ЕГН ********** - имуществена вреда в размер на 2438,51 лв.; по л. а. марка „Ситроен Берлинго” с рег. № ********, собственост на Трудово производителна кооперация „Тексим-90”, ЕИК 000431577 - имуществена вреда в размер на 231,90 лв. и по л. а. марка „Крайслер С-300” с рег. № ********, собственост на фирма „Топ-Три” ООД, БУЛСТАТ 115767620 - имуществена вреда в размер на 438,20 лв. - престъпление по чл.343 ал.1 б.”А” вр. чл.342 ал.1 от НК

Прокурорът поддържа повдигнатото срещу подс. Г. обвинение, като предлага същият да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер, ориентиран към минимално предвидения от закона, както и лишен от право да управлява МПС за срок от една година. Наред с горното прокурорът предлага на подсъдимия да бъде възложено и заплащане на направените по делото разноски.

По делото са били предявени граждански искове от собствениците на л. а. марка „Волво 460” с рег. № ******** – св. С.А. и на л. а. марка „Нисан Патрол” с рег. № ******** – св. В.Л. във връзка с причинените им от инкриминираното деяние имуществени вреди в размер на 1629,00 лв., съответно 800,00 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на деянието до окончателното и изплащане и същите са били конституирани като граждански ищци. В последствие предявените граждански искове са били оттеглени поради възстановяване на имуществените вреди от престъплението и производството в тази му част е било прекратено.

Защитникът на подс. Г. – адв. С.С. моли съда да освободи подзащитния му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в минимално предвидения от закона размер, както и ако прецени, че следва същият да бъде лишен от право да управлява МПС, това да бъде за срок от шест месеца.

Подс. Г. се признава за виновен и моли съда да му наложи по-малка глоба и лишаване от право да управлява МПС за по-кратък срок.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Подс. А.Д.Г. е роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, студент, неосъждан, ЕГН **********.

На 20.10.2014г. сутринта подс. Г. ***. Около 10.30ч. на същият ден подсъдимият позвънил на телефонния номер на свой приятел – св. П.А., за да  поиска назаем автомобила, който ползвал по това време последният, защото на подс. Г. му бил необходим автомобил, за да отиде с него до определено място в гр. Пловдив. Автомобилът, който св. А. ползвал по това време и който подс. Г.  поискал да му бъде предоставен за временно ползване, бил марка „Волво” модел „460” с рег. № ******** - собственост на св. А..  През 2012г. посоченият автомобил бил предоставен от законния му собственик - св. А.  на св. А. /племенник на св. А./ за временно и безвъзмездно ползване.  Св. А. решил да удовлетвори молбата на своя приятел - подс. Г. и да му предостави автомобила за ползване, като двамата се уговорили по телефона автомобилът да бъде върнат във владение на св. А. в срок до 01.00ч. на 21.10.2014г.

В изпълнение на уговореното, около 10.40ч. на 20.10.2014г. св. А. потеглил с л. а. марка „Волво” модел „460” с рег. № ********  от кв. „Прослав”  в посока бул. „Пещерско шосе”, гр. Пловдив, където трябвало да предостави МПС на подс. Г.. На път към уговореното място, в близост до метанстанция, която се намирала на бул. „Пещерско шосе” в гр. Пловдив автомобилът, управляван от св. А., закъсал и спрял, тъй като горивото в резервоара на автомобила било свършило. Св. А. се обадил по телефона на подс. Г., като го уведомил за възникналите проблеми и му обяснил, че нямало как да отиде до уговореното място и че трябвало подсъдимият да отиде при него. Около 15мин. след проведения телефонен разговор подс. Г. пристигнал на мястото, където го чакал св. А. с л. а. марка „Волво” модел „460” с рег. № ********. Със съвместни усилия подс. Г. и св. А. привели в движение автомобила и го придвижили до бензиностанция „Арена”, находяща се на бул. „Пещерско шосе” в гр. Пловдив. След като заредили автомобила с необходимото гориво, св. А. предал автомобила, ведно с ключовете за МПС, на подс. Г. и го предупредил да шофира внимателно. Подс. Г. потвърдил на св. А., че ще върне  автомобила не по-късно от 01.00ч. на 21.10.2014г. След като извършили посочените действия, св. А. и подс. Г. се разделили, като св. А. се срещнал със свои приятели, а подс. Г. привел в движение л. а. марка „Волво” модел „460” с рег. № ********, собственост на св. А.. Подс. Г. управлявал автомобила известно време в гр. Пловдив, като около 01.00ч. на 21.10.2014г. подс. Г. отишъл с управлявания от него автомобил в кв. „Прослав” в гр. Пловдив, за да се види със свои приятели. По това време св. А. се опитал да се свърже с подс. Г. на няколко пъти по телефона, но неуспешно.

Около 03.00ч. на 21.10.2014г. подс. Г. решил да се придвижи с предоставения му за временно ползване л. а. марка „Волво” модел „460” с рег. № ******** до заведение за бързо хранене, намиращо се в близост до площад „Съединение” в гр. Пловдив, за да си закупи дюнери. Управляваният от подс. Г. л. а. предприел движение по бул. „В. Априлов”, като достигнал кръстовището на бул. „В. ***. Подс. Г. решил да направи маневра и да поеме по ул. „Христо Чернопеев”, като забелязал, че имало поставен пътен знак „В1”, забраняващ движението в тази посока. Подс. Г. не се съобразил с предписанието на пътния знак и навлязъл с управлявания от него автомобил в ул. „Христо Чернопеев”, откъм бул. .”В. Априлов”, като започнал да се движи по еднопосочната улица /ул. „Христо Чернопеев”/, въпреки че движението в тази посока било  забранено. Подс. Г. управлявал автомобила в населено място /гр. Пловдив/ със скорост от около и над 72 км/ч - скорост, превишаваща максимално разрешената скорост от 50 км/ч за пътно превозно средство от категория „В” /към която категория спадал управляваният от подсъдимия л. а. марка Волво” модел „460” с рег. № ********/ в населено място.  По същото време, на ул. „Христо Чернопеев” в гр. Пловдив - отляво до тротоара били паркирани /в правилната посока на движение/ леки автомобили. Въпреки че шофирал подс. Г. решил да се обади по телефона на свой приятел, което го разсеяло и той загубил концентрация. В този момент, в резултат на понижената бдителност водачът загубил контрол над управляваното от него МПС - марка „Волво” модел „460” с рег. № ********. Управляваният от подс. Г. автомобил ударил последователно следните МПС, паркирани на ул. „Христо Чернопеев” № 1 до № 5 в гр. Пловдив: л. а. марка „Фолксваген Пасат” с рег. № ******** - собственост на св. Б.Р.И.; л. а. марка  „Сузуки SX-4” с рег. № ********, собственост на фирма „Миркат” ООД;  л. а. марка „Ситроен Берлинго” с рег. № ********, собственост на Трудово производителна кооперация „Тексим-90”; л. а. марка „Нисан Патрол” с рег. № ********, собственост на св. В.А.Л.; л. а. марка „Тойота Корола” с рег. № ********, собственост на св. К.А.К. и л. а. марка „Крайслер С-300” с рег. № ********, собственост на фирма „Топ-Три” ООД. В резултат от настъпилото ПТП били причинени значителни имуществени вреди на посочените МПС. След настъпването на ПТП подс. Г. преустановил движението на управлявания от него автомобил и напуснал пеша мястото на инцидента. За настъпилото произшествие бил подадени сигнал до органите на МВР, като на място пристигнал екип на Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР гр. Пловдив. Във връзка със случая било образувано досъдебно производство № 245/2014г. по описа на Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР гр. Пловдив, пр. пр. № 10756/2014г. по описа на РП гр. Пловдив.

Съгласно справка от Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР гр. Пловдив подс. Г. е правоспособен водач на МПС с придобити категории „В” и „М”.Същият притежава свидетелство за правоуправление № 282507185/28.07.2014г. и не са му налагани наказания за извършени нарушения по ЗДП.

Съгласно  заключението на изготвената по делото автооценъчна експертиза стойността на причинените имуществени вреди при ПТП на 21.10.2014г. е, както следва: л. а. марка „Волво” с рег. № ******** - 1629 лв.; л. а. марка „Фолксваген Пасат” с рег. № ******** - 210,36 лв.; л. а. марка „Сузуки SX-4” с рег. № ******** – 594,78 лв.; л. а. марка „Нисан Патрол” с рег. № ******** – 461,60 лв.; л. а. марка „Тойота Корола” – 1016,66 лв.; л. а. марка „Ситроен Берлинго” с рег. № ******** – 214,86 лв.; л. а. марка „Крайслер С-300” с рег. № ******** – 471,78 лв. Общата стойност на щетите по автомобилите е 4599,25 лв.

От заключението на изготвената по делото тройна автооценъчна експертиза се установява, че стойността на имуществените вреди, причинени на пострадалите МПС при процесното престъпно деяние към инкриминирания момент е била, както следва: л. а. марка „Волво 460” с рег. № ******** - 1629,00 лв.; л. а. марка „Фолксваген Пасат” с рег. № ******** - 253,52 лв.; л. а. марка „Сузуки SX-4” с рег. № ******** - 1647,13 лв.; л. а. марка „Нисан Патрол” с рег. № ******** - 800,00 лв.; л. а. марка „Тойота Корола” с рег. № ******** - 2438,51 лв.; л. а. марка „Ситроен Берлинго” с рег. № ******** - 231,90 лв.; л. а. марка „Крайслер С-300” с рег. № ******** - 438,20 лв. Общият размер на причинените имуществени вреди е бил в размер на 7438,26 лв. към момента на извършване на деянието.

Съгласно заключението на автотехническата експертиза скоростта на движение на л. а. „Волво” преди произшествието е била около 60.00 км/ч. В анализираната пътна ситуация водачът на л. а. „Волво” е имал техническа възможност да избегне произшествието, ако се бе движил по свободната част от платното за движение без да се отклонява към паркираните в дясно автомобили. Най-вероятен, от техническа гладна точа, е следният механизъм на анализираното ПТП: водачът А.Г. е управлявал л. а. „Волво” по платното за движение на ул. „Христо Чернопеев” в посока от юг на север. През това време следните автомобили са били паркирани в дясно на пътя: л. а. „Фолксваген Пасат” с рег. № ********, л. а. „Нисан Патрол” с рег. № ********, л. а. „Тойота Корола” с рег. № ********, л. а. „Сузуки СХ4” с рег. № ********, л. а. марка „Ситроен Берлинго” с рег. № ******** и л. а. „Крайслер 300Ц” с рег. № ********. В един момент водачът на л. а. „Волво” е загубил контрол над автомобила и се е отклонил на дясно, поради което са настъпили удари в паркираните автомобили. След ПТ л. а. „Волво” се е установил на мястото и в положението, отразени в протокола за оглед и видни от фотоалбума на местопроизшествието. Основна причина за настъпилото ПТ от техническа гледна точка е, че водачът на л. а. „Волво” – А.Г. е загубил контрол над автомобила.

От заключението на изготвената по делото допълнителна автотехническа експертиза се установява, че скоростта на движение на л. а. „Волво” непосредствено преди загубата на управление следва да е била около и над 72 км/ч. В анализираната пътна ситуация водачът на л. а. „Волво” е имал техническа възможност да избегне произшествието, ако се бе движил по свободната част на платното за движение без да се отклонява към паркираните в дясно автомобили. Най-вероятен от техническа гледна точка е следният механизъм на анализираното ПТП: водачът А.Г. е управлявал л. а. „Волво” по платното за движение на ул. „Христо Чернопеев” в посока от юг на север. През това време следните автомобили са били паркирани в дясно на пътя: л. а. „Фолксваген Пасат” с рег. № ******** – успоредно с дясно част към платното; л. а. „Сузуки СХ4” с рег. № ******** – перпендикулярно със задна част към платното; л. а. „Нисан Патрол” с рег. № ******** –перпендикулярно със задна част към платното; л. а. „Тойота Корола” с рег. № ******** – перпендикулярно с предна част към платното; л. а. „Ситроен Берлинго” с рег. № ******** – перпендикулярно със задна част към платното и л. а. „Крайслер 300Ц” с рег. № ******** – успоредно с дясна част към платното. В един момент водачът на л. а. „Волво” е загубил контрол над автомобила и се е отклонил надясно, поради което са настъпили удари в паркираните автомобили, както следва предна дясна страна на л. а. „Волво” и предна дясна страна на л. а. „Фолксваген Пасат”, след това предна дясна страна на л. а. „Волво” и задна част на л. а. „Сузуки СХ4”, след това предна част на л. а. „Волво” и задна дясна част на л. а. „Нисан Патрол”. От удара л. а. „Нисан Патрол” се премества на север и със задна лява страна удря предна лява страна на л. а. „Тойота Корола”. От удара л. а. „Тойота Корола” се премества на север и с предна дясна страна удря задна дясна страна на л. а. „Ситроен Берлинго”. След това предна дясна страна на л. а. „Волво” и дясна страна на л. а. „Крайслер 300Ц”. След ПТП л. а. „Волво” се е установил на мястото и в положението, отразени в протокола за оглед и видни от фотоалбума на местопроизшествието. Основна причина за настъпилото ПТП от техническа гледна точка е, че водачът на л. а. „Волво” е загубил контрол над автомобила.   

Описаната по – горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите – Р.Р.Р. /депозирани в съдебно заседание, а относно обстоятелствата, за които беше приложена процедурата на чл.281 ал.5 вр. ал.1 т.2 пр.2 от НПК – съответно от показанията му, дадени пред орган на досъдебното производство/, И.Н.С., П.Б.А., В.А.Л., С.П.А., Б.Р.И., П.Ц.Ж., Ю.Н.Ч. /депозирани в съдебно заседание, а относно обстоятелствата, за които беше приложена процедурата на чл.281 ал.4 вр. ал.1 т.2 пр.2 от НПК – съответно от показанията му, дадени пред орган на досъдебното производство/, И.Х.Ф., А.Т.Т. и К.А.К..    

Спрямо част от показанията на свидетелите Р. и Ч. беше приложена процедурата на чл.281 ал.5 вр. ал.1 т.2 пр.2 от НПК, съответно тази на чл.281 ал.4 вр. ал.1 т.2 пр.2 от НПК поради неспомняне на определени обстоятелства. Съдът кредитира показанията на свидетелите, дадени пред орган на досъдебното производство, тъй като те съответстват на доказателствата по делото, дадени са непосредствено след деянието, а и освен това след прочитането им, бяха потвърдени от свидетелите.

От обективна страна, фактите по делото се подкрепят и от събраните писмени доказателства: от досъдебно производство № 245/2014г. по описа на Сектор „Пътна полиция” Пловдив при ОДМВР гр. Пловдив – Протокол за оглед на местопроизшествие от 21.10.2014г. /л.3-л.4/, Протокол за оглед на местопроизшествие от 21.10.2014г. /л.5-л.6/, албум за посетено местопроизшествие: оглед на ПТП /л.9-л.15/, албум за посетено местопроизшествие: СОМ – гр. Пловдив паркинг на Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР гр. Пловдив /л.18-л.22/, Протокол за доброволно предаване от 24.10.2014г. /л.24-л.31/, свидетелство за регистрация част ІІ /л.36/, застрахователна полица № 22114001846537 /л.37/, справка в централна база КАТ /л.39/, справка в централна база КАТ /л.45, л.48, л.53/, свидетелство за регистрация част ІІ /л.57/, справка в централна база КАТ /л.59/, свидетелства /л.60/, справка за съдимост /л.75/, справка за нарушител/водач /л.76/, Договор № 2007-07-0639 за финансов лизинг на автомобил от 31.07.2007г. и документи към него /л.83-л.95/, Протокол за доброволно предаване от 12.05.2015г. и фактури към него /л.117-л.120/; от НОХД № 8159/2015г. по описа на ПРС, ХІ н. с. - документи от „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД във връзка с изплатено обезщетение по щета № 44011511406030 /л.142-л.156/, документи от ЗК „Уника” АД във връзка с изплатено обезщетение по щета № 14110540426 /л.165-л.168/, писмо от ЗАД „Армеец” АД-ЛЦ-Пловдив във връзка с изплатено обезщетение по щета № 26014030103325 /л.171/, декларация от 13.10.2016г. /л.176/, декларация от 31.10.2016г. /л.177/, разписка от 15.11.2016г. /л.182-л.183/.    

В подкрепа на фактическата обстановка е и заключението на изготвената по делото тройна автооценъчна експертиза относно стойността на имуществените вреди, причинени на пострадалите МПС при ПТП. Съдът кредитира това заключение с оглед заявеното от вещите лица в разпита им, че при тази експертиза е взета предвид стойността на всички разходи, направени за възстановяване на причинените имуществени вреди на пострадалите при ПТП автомобили, за разлика от първоначалната автооценъчна експертиза, поради което и стойността на вредите е по-голяма. Наред с горното следва да се посочи и това, че тройната автооценъчна експертиза е дала заключение на настъпилите имуществени вреди, а не на щетите, а от значение за съставомерността на извършеното деяние са именно причинените от същото вреди, доколкото те са по-различно и по-широко понятие от щетите, тъй като включват освен стойността на отделните повредени части по автомобилите и оценка на труда за ремонт и другите дейности, необходими за пълното възстановяване на повредата.    

Следва да бъде кредитирано като обективно и компетентно изготвено, с нужните знания и опит в съответната област, и заключението на допълнителна автотехническа експертиза, доколкото при изготвянето и вещото лице е ползвало повече изходни данни, отколкото при изготвянето на автотехническата експертиза в хода на досъдебното производство.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна, че подс. Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343 ал.1 б.”А” вр. чл.342 ал.1 от НК за това, че на 21.10.2014г. в гр. Пловдив, на ул. „Христо Чернопеев” № 1 до № 5, при управление на МПС – л. а. марка „Волво 460” с рег. № ********, собственост на С.П.А., ЕГН **********, е нарушил правилото за движение на чл.20 ал.1 от ЗДП – „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват” и по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди на обща стойност 7438,26 лв., от които: по л. а. марка „Волво 460” с рег. № ********, собственост на С.П.А., ЕГН ********** – имуществена вреда  в размер на 1629,00 лв.; по л. а. марка „Фолксваген Пасат” с рег. № ********, собственост на Б.Р.И., ЕГН ********** - имуществена вреда в размер на 253,52 лв.; по л. а. марка „Сузуки SX-4” с рег. № ********, собственост на фирма „Миркат” ООД, БУЛСТАТ 831354916 - имуществена вреда в размер на 1647,13 лв.; по л. а. марка „Нисан Патрол” с рег. № ********, собственост на В.А.Л., ЕГН ********** - имуществена вреда в размер на 800,00 лв.; по  л. а. марка „Тойота Корола” с рег. № ********, собственост на К.А.К., ЕГН ********** - имуществена вреда в размер на 2438,51 лв.; по л. а. марка „Ситроен Берлинго” с рег. № ********, собственост на Трудово производителна кооперация „Тексим-90”, ЕИК 000431577 - имуществена вреда в размер на 231,90 лв. и по л. а. марка „Крайслер С-300” с рег. № ********, собственост на фирма „Топ-Три” ООД, БУЛСТАТ 115767620 - имуществена вреда в размер на 438,20 лв.

От обективна страна подс. Г. е осъществил състава на  посоченото престъпление, тъй като при управление на МПС е нарушил правило за движение, регламентирано в ЗДП, в резултат на което е причинил значителни имуществени вреди. 

Подс. Г. е правоспособен водач, който на 21.10.2014г. в гр. Пловдив, на ул. „Христо Чернопеев” № 1 до № 5 е управлявал МПС – л. а. марка „Волво 460” с рег. № ********, при което е нарушил правилото за движение, регламентирано в чл.20 ал.1 от ЗДП, като е загубил контрол над автомобила, който е управлявал и е предизвикал ПТП, в резултат на което са били причинени имуществени вреди по следните автомобили: л. а. марка „Волво 460” с рег. № ********, собственост на С.П.А. - 1629,00 лв.; л. а. марка „Фолксваген Пасат” с рег. № ********, собственост на Б.Р.И. - 253,52 лв.; л. а. марка „Сузуки SX-4” с рег. № ********, собственост на фирма „Миркат” ООД - 1647,13 лв.; л. а. марка „Нисан Патрол” с рег. № ********, собственост на В.А.Л. - 800,00 лв.; л. а. марка „Тойота Корола” с рег. № ********, собственост на К.А.К. - 2438,51 лв.; л. а. марка „Ситроен Берлинго” с рег. № ********, собственост на Трудово производителна кооперация „Тексим-90” - 231,90 лв.; л. а. марка „Крайслер С-300” с рег. № ********, собственост на фирма „Топ-Три” ООД - 438,20 лв. Общият размер на причинените имуществени вреди е бил в размер на 7438,26 лв., който е значителен, тъй като на значителни имуществени вреди по смисъла на обективния признак по чл.343 ал.1 б.а от НК отговаря равностойността на 14 минимални работни заплати към момента на извършване на деянието, съгласно Решение № 312/27.06.2008г. на ВКС по н. д. № 273/2008г., ІІІ н. о.

Съдът намира, че при управление на автомобила подс. Г. не е нарушил правилата за движение, регламентирани в чл.5 ал.1 т.1 от ЗДП, чл.6 ал.1 т.1 от ЗДП и чл.21 ал.1 от ЗДП. Разпоредбата на чл.5 ал.1 т.1 от ЗДП регламентира общо правило за поведение на участниците в движението по пътищата, поради което приложението и е изключено с оглед наличието на нарушена специална разпоредба – тази на чл.20 ал.1 от ЗДП. Установява се от доказателствата по делото, че при управление на автомобила подс. Г. не се е съобразил с предписанието на пътен знак „В1”, забраняващ движението в посоката, в която той се е движил, както и това, че е управлявал автомобила в населено място със скорост от около и над 72 км/ч, превишаваща максимално разрешената скорост от 50 км/ч за пътно превозно средство от категория „В” /към която категория спадал управляваният от подсъдимия л. а. марка Волво” модел „460” с рег. № ********/ в населено място. Посочените по-горе нарушения на правилата за движение обаче не са в пряка причинно-следствена връзка с настъпилото ПТП. Съгласно заключението на автотехническите експертизи и заявеното от вещото лице в съдебно заседание, основна причина за настъпилото ПТП от техническа гледна точка е, че водачът на л. а. „Волво” е загубил контрол над автомобила. В анализираната пътна ситуация водачът на л. а. „Волво” е имал техническа възможност да избегне произшествието, ако се бе движил по свободната част от платното за движение без да се отклонява към паркираните в дясно автомобили. Скоростта на движение в случая няма значение по отношение на възможността на водача да избегне произшествието. 

От субективна страна престъплението е извършено по непредпазливост под формата на небрежност. Подс. Г. не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди. Непредпазлива ще е вината на дееца и тогава, когато е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е мислил да ги предотврати, в който случай ще е налице самонадеяност. При управление на автомобила подсъдимият е бил длъжен да спазва правилото за движение, регламентирано в чл.20 ал.1 от ЗДП. Подс. Г. обаче го е нарушил и така се е отклонил от дължимото поведение, като не е проявил дължимата грижа, в резултат на което за него възниква задължение да предвиди и предотврати общественоопасните последици от своето деяние. При небрежността не се изискват конкретни представи за престъпния резултат, а деецът да има някакви най–общи представи за това, което върши, за обстановката и за възможните опасности. На следващо място, за да е налице небрежност, трябва деецът да е могъл да предвиди и предотврати общественоопасните последици. Възможността за предвиждане и предотвратяване на резултата зависи от конкретните обективни условия за извършване на деянието и от индивидуалните особености на личността на дееца. В случая са съществували всички обективни условия, за да се предвиди и предотврати настъпването на престъпния резултат. Подс. Г. е могъл да предвиди, че нарушавайки правилото за движение на чл.20 ал.1 от ЗДП е възможно настъпването на ПТП и причиняването на имуществени вреди, включително и значителни такива. В случая става въпрос за непредпазливост под формата на небрежност, а не на самонадеяност, тъй като, за да е налице такава трябва у деецът да е формирана една субективна увереност, че общественоопасните последици въобще няма да настъпят, която увереност обаче е обективно необоснована. За наличието на такава субективна увереност се съди по това, че деецът е взел известни мерки за предотвратяване на престъпния резултат, а не разчита само на случайността. В случая не се установява предприемането на каквито и да било мерки от страна на подсъдимия за предотвратяване на общественоопасните последици.

Предвиденото от закона наказание за престъпление по чл.343 ал.1 б.А вр чл.342 ал.1 от НК е лишаване от свобода до една година или пробация. От приложената към делото справка за съдимост се установява, че подс. Г. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност.

Наред с горното причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са били възстановени. От заключението на изготвената по делото тройна автооценъчна експертиза се установява, че в резултат на ПТП са били причинени имуществени вреди на автомобилите, както следва: л. а. марка „Волво 460” с рег. № ******** - 1629,00 лв.; л. а. марка „Фолксваген Пасат” с рег. № ******** - 253,52 лв.; л. а. марка „Сузуки SX-4” с рег. № ******** - 1647,13 лв.; л. а. марка „Нисан Патрол” с рег. № ******** - 800,00 лв.; л. а. марка „Тойота Корола” с рег. № ******** - 2438,51 лв.; л. а. марка „Ситроен Берлинго” с рег. № ******** - 231,90 лв.; л. а. марка „Крайслер С-300” с рег. № ******** - 438,20 лв. Общият размер на причинените имуществени вреди е бил в размер на 7438,26 лв. По делото са били предявени граждански искове от собствениците на л. а. марка „Волво 460” с рег. № ******** – св. С.А. и на л. а. марка „Нисан Патрол” с рег. № ******** – св. В.Л. във връзка с причинените им от инкриминираното деяние имуществени вреди в размер на 1629,00 лв., съответно 800,00 лв. В последствие предявените граждански искове са били оттеглени поради възстановяване на имуществените вреди от престъплението и производството в тази му част е било прекратено. Съгласно представената по делото декларация от 13.10.2016г. от собственика на л. а. марка „Фолксваген Пасат” с рег. № ******** – св. Б.И., на същия са били възстановени причинените вреди по автомобила, които съгласно посочената експертиза възлизат на 253,52 лв. По делото е представен и телеграфен запис от 15.11.2016г., от който се установява, че подс. Г. е превел на името на св. И.С., в качеството и на председател на Трудово производителна кооперация „Тексим-90”, сумата от 231,90 лв., представляваща обезщетение за причинените по л. а. марка „Ситроен Берлинго” с рег. № ******** имуществени вреди в размер на 231,90 лв. От постъпилите по делото документи от „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД се установява, че във връзка с настъпилото ПТП, при което са били причинени имуществени вреди по л. а. марка „Сузуки SX-4” с рег. № ********, е била заведена щета № 44011511406030, по което е изплатено обезщетение в размер на 1647,13 лв. Относно причинените по л. а. марка „Крайслер С-300” с рег. № ******** щети е била заведена щета № 14110540426 и изплатено обезщетение. За щетите, причинени по л. а. марка „Тойота Корола” с рег. № ******** в размер на 2438,51 лв. е била заведена щета № 26014030103325 и изплатено обезщетение.

При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл.78а от НК, съдът счита, че подс. Г. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба. При индивидуализация размера на така посоченото наказание, съдът отчита всички обстоятелства по делото. Като смекчаващи вината обстоятелства следва да се посочат признанието на вината, съжалението за стореното, чистото съдебно минало, добрите характеристични данни, младата възраст на подсъдимия. Предвид горното съдът намира, че на подс. Г. следва да бъде наложена глоба при смекчаващи вината обстоятелства, като същата бъде определена в минимално предвидения от закона размер от 1000 лв., тъй като именно този размер се явява съобразен и с имотното състояние на подсъдимия, който е безработен и е студент.

На основание чл.343г вр. чл.343 ал.1 б.А вр. чл.342 ал.1 вр. чл.78а ал.4 от НК подс. Г. следва да бъде лишен от право да управлява МПС. При определяне размера на наказанието лишаване от право да управлява МПС, съдът отчита посочените по–горе обстоятелства, като намира, че подсъдимият следва да бъде лишен от това право за срок от осем месеца, което наказание се явява справедливо. Действително разпоредбата на чл.78а ал.4 от НК предвижда възможност за съда да наложи наказание лишаване от право за управление на МПС. Съдът обаче намира, че в случая на подсъдимия за извършеното от него престъпление следва да бъде наложено и това наказание предвид нарушените от същия и други правила за движение освен това, което се намира в причинно-следствена връзка с престъпния резултат, както и с оглед на обстоятелството, че са били причинени имуществени вреди по няколко автомобила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК подс. Г. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОДМВР гр. Пловдив сумата от 682 лв., представляваща направени разноски на досъдебното производство.

На основание чл.189 ал.3 от НПК подс. Г. следва да бъде осъден да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 350 лв., представляваща направени разноски в хода на съдебното следствие.

          Причини за извършване на деянието – незачитане на установения в страната правов ред.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ