НОХД 8005/2015 - Присъда - 21-10-2016

Присъда по Наказателно дело 8005/2015г.

                                         П Р И С Ъ Д А

 

Номер    291                            Година 2016                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                       ХХІV наказателен състав

На двадесет и първи октомври                          Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: РАДКА ШЕНТОВА

                                                                             МАДЛЕН ЧАЛГЪДЖИЯН

 

Секретар: ПЕТЯ КОЛЕВА

Прокурор: АТАНАС ИЛИЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер № 8005 по описа за  2015 година

 

                                         П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.Д. – роден на   ***г. в гр. Я., живущ ***, ***, българкси гражданин, със средно-специално образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН -**********  ЗА ВИНОВЕН за това, че в периода 19.10.2015г.- 20.10.2015г. в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, е предложил на другиго, както следва:

-                             На 19.10.2015г. на С.Х.С., ЕГН – ********** ***, имотна облага – пари – сумата от 30 /тридесет/ лева;

-                             На 20.10.2016г. на Т.Е.К., ЕГН – ********** *** имотна облага- пари – сумата от 30 /тридесет/ лева;

с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат, а именно К.А.Т. – кандидат за ** в З.С.А.С. в ОИК Пловдив, поради което и на основание чл.167, ал.2 вр. с чл.26 ал.1 във вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, както и ГЛОБА в размер на 10 000 лева /десет хиляди лева/.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното на И.Д.Д. наказание от една година лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказанието лишаване от свобода времето, през което И.Д.Д. е бил задържан за срок от 24 часа по реда на ЗМВР на  23.10.2015г.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. Бюлетина за общински съветници от З.С.А.С.” с № ** и ограден № ** за преференциален вот – приложени на л. 23 от делото, ДА ОСТАНЕ в кориците на делото.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/П/

 

                  

                                                                  2/П/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.