НОХД 7887/2015 - Присъда - 07-03-2016

Присъда по Наказателно дело 7887/2015г.

П Р И С Ъ Д А

 

 72                                     07.03.2016 година                      гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         VІІ наказателен състав

 

На седми март                                    две хиляди и шестнадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

        

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар Милена Георгиева

Прокурор Елена Богданова

като разгледа, докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 7887 по описа за 2015 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подс. Е.И.Б., родена на  *** ***, ***, българско гражданство, начално образование, не омъжена, безработна, не осъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че за периода от 23.01.2015 г. до  месец септември 2015 г. включително, в с.Устина, обл.Пловдив, след като е била осъдена с Определение за одобрена спогодба по гр.д. № 13891/2014 г. на Районен съд гр.Пловдив, ІV-ти бр.с., влязло в сила на 23.01.2015 г.,  да издържа  свои низходящи - децата си Ф. А. Г. ЕГН ********** и А. А. Г., ЕГН ********** на месечна издръжка в размер от по 100 лева за всяко от двете деца - съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на две и повече месечни вноски в общ размер от 200 лева за двете деца,  а именно 8 месечни вноски по 200 лева, на обща стойност 1600 лева за двете деца, поради което и на основание чл.183 ал.1 вр. чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42 А ал. 2 т. 1 и т. 2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки – „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала!

МГ