НОХД 7073/2015 - Присъда - 30-10-2015

Присъда по Наказателно дело 7073/2015г.

                             ПРИСЪДА

 

Номер   325                                   30.10. 2015г.                            Град ПЛОВДИВ

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            VІ наказателен състав

На тридесети октомври                                    две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                      

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ПРОКУРОР: АСЕН ИЛИЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 7073 по описа за 2015 година

 

                                   П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимият С.Х.С. – роден на ***г***, *****, български гражданин, с висше образование, работещ, вдовец, осъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2015г. в гр.Пловдив, по хулигански подбуди, в съучастие като съизвършител със С.С.С., ЕГН: **********, е причинил другиму – И.П.П., ЕГН: **********, лека телесна повреда, изразяваща се в лекостепенно мозъчно сътресение с общомозъчна симптоматикаглавоболие, гадене и световъртеж, причинило разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12,  вр. чл.130, ал.1,  вр. чл.20, ал.2,  вр. ал.1 от НК  вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки, на осн. чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от НК:

         - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***  за срок от ЕДНА ГОДИНА  с периодичност на явяване и подписване ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО.

          - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА.

          - ОГРАНИЧЕНИЕ на свободното придвижване – забрана за посещаване  на заведение „ПЛАНЕТ КЛУБ” в гр.Пловдив за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание на подсъдимия С.Х.С. в размер на ЕДНА ГОДИНА  „ПРОБАЦИЯ”  времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР на 14.10.2015г., като един ден задържане да се зачита за три дни „ПРОБАЦИЯ”.

          ПРИЗНАВА подсъдимият С.С.С. – роден на ***г***, *****, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2015г. в гр.Пловдив, по хулигански подбуди, в съучастие като съизвършител със С.Х.С., ЕГН: **********, е причинил другиму – И.П.П., ЕГН: **********, лека телесна повреда, изразяваща се в лекостепенно мозъчно сътресение с общомозъчна симптоматикаглавоболие, гадене и световъртеж, причинило разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12,  вр. чл.130, ал.1,  вр. чл.20, ал.2,  вр. ал.1 от НК и на осн. чл.78А, ал.1 НК ГО ОСВОБОЖДАВА от  НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА  административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1500 ( хиляда и петстотин) лева.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА  подсъдимия С.Х.С.  да ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР - Пловдив сумата от 135.00 (сто тридесет и пет) лева, представляваща направени по делото разноски.      

           На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА  подсъдимия С.С.С.   да ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР - Пловдив сумата от 135.00 (сто тридесет и пет) лева, представляваща направени по делото разноски.      

         

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.