НОХД 6949/2015 - Присъда - 23-11-2016

Присъда по Наказателно дело 6949/2015г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 329

23.11.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           VІІІ  нак. състав

На двадесет и трети ноември     две хиляди и шестнадесета год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6949 по описа за 2015 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подс. Г.Н.Г. – роден на ***г***, б., български гражданин, женен, средно професионално образование, пенсионер по болест, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.02.2015г. на главен път ІІ 64 – Пловдив – Карлово, на разклона за с. Калояново, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ***, собственост на Г.Г.Г. с ЕГН **********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,57 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер – Алкотест 7410” с фабр. № 0125 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр. чл. 54 вр. чл. 2, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на СЕДЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

 

На основание чл. 59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА  от така определеното наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” времето, през което подс. Г.Н.Г. е бил задържан по настоящото дело на 18.02.2015 г. със Заповед на полицейски орган при РУ гр. Хисар при ОДМВР – Пловдив за срок от 24 часа, считано от 18.02.2015 г. до 19.02.2015 г., като един ден задържане ДА СЕ ЗАЧИТА за един ден лишаване от свобода.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

На основание чл. 343г вр. чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.Н.Г., със снета по делото самоличност, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. Г.Н.Г. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по досъдебното производство в размер на 354 лева в полза на Държавата по сметка на ОДМВР гр. Пловдив.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. Г.Н.Г. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 50 лева в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Пловдив.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.