НОХД 6903/2015 - Мотиви - 25-11-2015

Мотиви по Наказателно дело 6903/2015г.

М  О  Т  И  В  И  към Присъда № 358/24.11.2015г., постановена  по  НОХД №6903/2015 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІV н. с.

 

РП Пловдив е повдигнала обвинение срещу М.С.К. – роден на *** ***, обл. Пловдив, от ********, български гражданин, с основно образование, ученик в 12 клас, неженен, неосъждан, ЕГН: **********, за това, че на 18.03.2015 г. в гр.Пловдив се съвкупил с лице от женски пол ненавършило 18 годишна възраст – Д.О.Г., ЕГН **********, като го е принудил за това със сила - престъпление по чл. 152, ал. 2, т.1 вр. ал.1, т.2 от НК.

Производството е по реда на чл.372 ал.4 от НПК.   

Прокурорът поддържа изцяло повдигнатото срещу подс. К. обвинение, като предлага същият да бъде признат за виновен за престъплението по чл. 152, ал. 2, т.1 вр. ал.1, т.2 от НК и да му бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от Три години изпълнението на което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от Три години.

Защитникът на подс. К.– адв. Д.П. сочи в пледоарията си, че в случая са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, поради което счита, че следва наложеното наказание да бъде в размер на 1 г. 6 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено със съответния изпитателен срок.

Подс. К. се признава за виновен в извършване на деянието, във връзка с което  му е повдигнато обвинение и заявява, че иска да му бъде наложено условно наказание.

          На основание чл.373 ал.3 от НПК, съдът приема за установена следната, изложена в обвинителния акт, фактическа обстановка:

            Подсъдимият М.С.К. – роден на *** ***, обл. Пловдив, от *****, български гражданин, с основно образование, ученик в 12 клас, неженен, неосъждан, ЕГН: **********

Св.Д.Г. се запознала с подс.М.К. чрез социалната мрежа Фейсбук през януари 2014г. Два месеца по-късно след това си уредили среща в гр.Пловдив, където установили и лично запознаство помежду си. По този повод тя разбрала за подс.К. ***, че е навършил 18 години, че към момент също като нея бил учащ в 11 -ти клас на ПГТ „Г.Д." гр.П. . От този момента нататък те често се събирали заедно или в компания на техни приятели и се разхождали по централния площад на гр.Пловдив или по алеите на Сахат тепе.

На 18.03.2015г обв.К. позвънил по мобилния телефон на пострадалата Г. и предложил да излязат и да се видят на центъра в гр.Пловдив. Уведомил я че с него бил и приятеля му-св. Н. Д. А., който те познавали с турското му име-„Е.". След като се срещнали на центъра срещу военния клуб, тримата тръгнали да се разхождат. По пътя св.Г. видяла Сахат тепе и на шега им предложила да отидат там, като и обв.К. и св.А. се съгласили. При това св.Г. им заявила че се е пошегувала и не желаела да ходят до Сахат тепе, но обв.М.К. й хванал ръцете с допряни длани, стиснал ги и казал че ще отидат. По пътя тъй като тя не искала да ходи, обв.К. я носил на ръце и я дърпал, при което и накрая тя се съгласила да тръгне сама. На Сахат тепе, тримата седнахме на една от пейките , където и друг път отсядали, и започнали да си говорят. Техният приятел – Е., бил в социалната мрежа Фейсбук и те всички гледали съобщенията и снимките му. По същото време и място подс.М.К. започнал да опипва св.Г. по краката и между краката . Тя ясно и категорично му заявила да преустанови тези си действия, както и това че не желаела да я опипва, като му бутнала ръката. На свой ред той само й заявил думите- «седи мирно» и продължил да я опипва, като тя на свой ред го отблъсквала да престане. Тогава подс.К. заявил на приятеля им Н. А. - „показвал ли съм ти как ще я ***"» и вдигнал св.Г. на ръце. След това той успял макар и против волята й, да разкопчае и смъкне дънковите й панталони. През цялото време св.Г. викала към подс.К.- „недей, спри".

В следващия момент обв.К. я пуснал на земята, при което тя се опитала да си вдигне дънките, но той отново и със сила ги смъкнал надолу. Поради физическото превъзходство на обв.К. спрямо това на пострадалата, тя не могла да се облече отново. Подс.К. я бутнал до една стена между двете пейки, при което св.Г. усетила действителното му намерение да осъществени по насилствен начин полов акт с нея. Тя ясно и категорично му заявила, че не желаела да правят секс, както и да спре и да преустанови тези си насилствени действия. Подсъдимия обаче не само че не се вслушал в желанието на св.Г., но със сила я бутнал да легне на земята, след което й вдигнал краката върху раменете си. Пострадалата отново се опитала до колкото физическите й сили позволявали да стане и да избяга, но не могла да преодолее физическата сила на подс.К.. Межувременно чрез насилствени действия той успял да свали както дънките, така и бельото й до коленете. След това усетила, как подс.К. проникнал с половия си член в половия й орган във влагалището и. През цялото време тя се опитвала да го избута от себе си, но не успявала. След около пет минути той рязко извадил половия си член от влагалището на пострадалата Г. и се обърнал на другата страна, като еякулирал навън. Докато извършвал насилствен полов акт със св.Г. и по този начин се задоволявал, тя се опитала с ръце да го избута ,но това също не било по силите й.

След това св.Г. поискала да си отиде у дома, но подс.К. не й позволил и я хванал за кръста, дърпайки я. Тя седнала на една пейка,като междувременно подс.К. и св.А. констатирали, че щели да изпуснат последния автобус за с.П. и едва тогава решили да си тръгнат. Разделили се в градската градина и св.Г. се прибрала в дома си. Всички от семейството й били у дома, но тя не посмяла да разкаже за случилото й се ,защото се страхувала от реакцията на майка си-св.З. К.. За преживяното изнасилване тя решила да напише в социалната мрежа Фейсбук на нейната приятелка - св Р. Д.. Впоследствие двете се чули и по мобилния телефон, където св.Г. й разказала накратко за извършените насилствени действия и осъществен по този начин полов акт с нея от страна на подс.М.К.. От случилото се тя се почувствала силно омърсена, чувствала и вина за това че се е съгласила да отиде на тази среща с М.К..Още същата вече тя се изкъпала, но не успяла да изпере дрехите, с които е била. Под давлението на приятелката си - св. Р. Д., както и на майка си-св.З.К. на 19.03.2015г пострадалата сигнализирала органите на Второ РУП-Пловдив, за това че спрямо нея е бил извършен полов акт по насилствен начин от страна на подс.К..

         В хода на разследването била назначена съдебно-медицинска експертиза на живо лице, от заключението на която е видно, че при външния преглед на Д.Г. не са установени видими травматични увреждания по главата, шията, гръдния кош, корема и крайниците, установена е лобчеста по форма девствена ципа с широк отвор и ниска височина на ръба и, с  наличие по нея на една по-дълбока естествена щърбавина и стара дефлорационна щърбина, чиито ръбове са добре епителизирани, поради което вещото лице приема, че същата е с давност повече от 14 дни назад считано от момента на прегледа, възможно е да бъде извършено полово сношение /вагинално проникване/ без да останат видими травматични увреждания по половите органи и девствената ципа.

         Назначена е била в хода на разследването и съдебно-медицинска експертиза на веществени доказателства – блуза с дълъг ръкава на хоризонтални райета в розов, бял и черен цвят, дамски пликчета , бежови на цвят с щампа пръстови отпечатъци и надпис „Love” отпред, син дънков панталон с надпис SHEN QI Size 30, като видно от заключението на експертизата по тези веществени доказателства не са установени човешки косми, както и наличие на човешка семенна течност.

Самопризнанието на подсъдимия се подкрепя, от останалите събрани в хода на разследването доказателства (гласни и писмени), като при така установената фактическа обстановка по категоричен начин се налага изводът, че е доказано авторството на деянието по чл. 152, ал. 2, т.1 вр. ал.1, т.2 от НК.  От наличните доказателства ,събрани и  проверени по реда на НПК  с поведението си по описания  по-горе несъмнен  начин се установява осъществяването на престъпното деяние  от  подсъдимия М. по посочените по-горе правна квалификация, както по време, място, механизъм и начин на извършването, както и авторството.

         От обективна страна престъплението по чл. 152, ал. 2, т.1 вр. ал.1, т.2 от НК е осъществено от подсъдимия К., чрез извършването на полов акт с пострадалата Д.Г., като същата е показвала с поведението си – заявявала е вербално несъгласието си викайки : „Недей, спри”, опитала се е да оказва съпротива – направила е опит да стане и избяга, но въпреки несъгласието и, подсъдимия М.К. преодолял съпротивата и използвайки сила, като успял да осъществи полов акт с нея прониквайки с половия си член във влагалището на пострадалата. Същевременно се установява безспорно, че към датата на инкриминираното деяние – 18.03.2015 г. пострадалата Г. не била навършила 18 годишна възраст.

От субективна страна престъплението е извършено от  подсъдимия с пряк умисъл - същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и въпреки това е осъществил полов акт с непълнолетната Д.Г., употребявайки за това сила.

Съдът , като взе в предвид принципа на законноустановеност на наказанията в чл.36 от НК, всички доказателства по делото, личността на извършителя, съдебното му минало, възрастта му, както и предвидената санкция за престъплението по  чл. 152, ал. 2, т.1 вр. ал.1, т.2 от НК,  определи по следния начин наказанието : При индивидуализиране на наказанието на подсъдимия   М.К. за престъплението по чл. 152, ал. 2, т.1 вр. ал.1, т.2 от НК съдът отчете отново всички необходими белези на извършеното, доказателствата по делото, съответно смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства: за престъплението по чл. 152, ал. 2, т.1 вр. ал.1, т.2 от НК, законът предвижда наказание лишаване от свобода от три до  десет години. Като отегчаващи вината съдът отчете обстоятелствата, че деянието е осъществено на публично място в присъствието и на други лица. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчита проявеното съдействие при разследването, направеното самопризнание, възрастта на подсъдимия, чистото съдебно минало. Не следва да се отчита като смекчаващо вината обстоятелство поведението на пострадалата в хода на досъдебното производство и изразеното от нея желание за оттегляне на подадената жалба.  Ето защо, при съпоставяне на всички тези факти и при съпоставяне с подбудите на извършеното от него и като анализира тези индивидуализиращи отговорността обстоятелства, настоящият съдебен състав счете, че в конкретния казус е налице превес на смекчаващите вината обстоятелства, като същевременно предвид високата обществена опасност на деянието и наличието и на отегчаващи вината обстоятелства съдът счете, че не са налице условията за приложение на разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК и наложи на подсъдимия наказание при условията на чл. 54 от НК, а именно наказание “лишаване от свобода “ в размер на ТРИ ГОДИНИ. Съгласно разпоредбите на  чл.58а, ал.1 от НК вр. чл.371, т.2 от НПК така определеното наказание е редуцирано с 1/3 и е наложено наказание лишаване от свобода в размер на ДВЕ ГОДИНИ. Според съдебния състав изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода следва да бъде отложено на основание чл.66, ал.1 от НК с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, тъй като към момента на произнасяне на присъдата подсъдимия К. е все още ученик, не е осъждан преди това, както и липсват каквито и да било други противообществени прояви.

 Според преценката на съда именно това наказание се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, поради което е справедливо и съответства на целите по чл.36 от НК.

На основание чл.59 ал.1 от НК от така наложеното на подс. К. наказание следва да бъде приспаднато времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР, а именно на 19.03.2015 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият К. е осъден да заплати в полза на ВСС, по сметка на ПРС, направените по делото разноски в размер на 98.60 /деветдесет и осем лева и шестдесет стотинки/ лева.

Причини за извършване на престъпленията са слаби морално волеви задръжки, незачитане на установения в страната правов ред и половата неприкосновеността на личността.

 

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! М.Т.