НОХД 6902/2015 - Присъда - 28-06-2016

Присъда по Наказателно дело 6902/2015г.

П Р И С Ъ Д А

 

190                                     28.06.2016 година                      гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На двадесет и осми юни                   две хиляди и шестнадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

        

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:          НЕЛИ БОНЕВА

                                  ЛИЛИЯ СЛАВЧЕА

 

                                     

Секретар: Милена Георгиева

Прокурор: Магда Симеонова 

като разгледа, докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6902 по описа за 2015 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата М.А.Т., родена на *** ***, ****, българска гражданка, със средно образование, работеща, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 02.02.2015г. в гр. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1 б.”б” от НК –*** в „Стелина” ЕООД гр. Хисаря, присвоила чужди пари в размер на 949,29 лв. /деветстотин четиридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ собственост на „Стелина” ЕООД гр. Хисаря, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, поради което и на основание чл. 201 от НК я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. М.А.Т. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето на предварителното задържане спрямо подс. М.А.Т. с постоянна марка “Задържане под стража” за времето от 16.06.2016г. до 28.06.2016г., който срок да й бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание лишаване от свобода.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                     

 

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:       

Вярно с оригинала!

МГ