НОХД 4827/2015 - Присъда - 11-04-2016

Присъда по Наказателно дело 4827/2015г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 113                   11.04.2016 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                               ІІ наказателен състав

на единадесети април                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МИЛКА ДИМИТРОВА

                                                                                    2.СИМЕОН ТОНЕВ

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Мария Лулкина

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 4827 по описа за 2015 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.В.Б. - роден на *** г. в с.Ч., живущ ***, б., български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 27.01.2014г. до началото на месец април 2014г. в град Пловдив е възбудил и поддържал заблуждение у П.Д.С. *** с цел да набави за себе си имотна облага и с това му е причинил имотна вреда в размер на 655 лева /шестстотин петдесет и пет лева/, поради което и на основание чл.209, ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното на подсъдимия Г.В.Б. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от П.Д.С. с ЕГН ********** срещу подсъдимия Г.В.Б. с ЕГН ********** за сумата от 655 лева, представляваща обезщетение за имуществени щети, причинени от престъплението по чл.209, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

         

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд гр.Пловдив.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1. /п/

                                                                                                

 

                                                                                                        2. /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.