НОХД 468/2015 - Присъда - 10-10-2016

П Р И С Ъ Д А

 268                                10.10.2016 година                           гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На десети октомври                         две хиляди и шестнадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МИТКА ТОДОРОВА

                                                                               БОРЯНА ПАНАЙОТОВА

 

Секретар Милена Георгиева

Прокурор Марина Илиева

като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 468 по описа за 2015 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.С., роден на ***г***, ***, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан /реабилитиран/, работещ, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.02.2013 г. в гр. Пловдив, в съучастие като извършител с И.П.Б. ЕГН **********, Н.Д.С. ЕГН ********** и неизвестен извьршител, е направил опит да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ I Пловдив Север" с административен адрес *** на стойност 244396.40 лева (двеста четиридесет и четири хиляди триста деветдесет и шест лева и 40ст.),  собственост на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини , поради което и на основание чл. 330 ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 18, ал.1, вр.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Г.Д.С. наказание от две години лишаване от свобода с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ПРИЗНАВА подс. Г.Д.С., със снета самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на  08.03.2013 г. в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с И.П.Б. ЕГН **********, Н.Д.С. ЕГН ********** и Р.Д.Ш. ЕГН **********, е извършил действия по приготовление към престъпление по чл.330, ал.1 от НК, а именно да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Център" с административен адрес *** на стойност 325611.60 (триста двадесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 60 ст.), собственост на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, като е подготвил средства - 5 броя бутилки от бира, напълнени със запалителна течност - смес от бензин и масло и запушени с фитили, нарязани от чаршаф, които бутилки били поставени в черна полиетиленова торбичка и подготвените за предизвикване на палежа средства били пренесени с лек автомобил „Крайслер IIT Круизер'" с peг. № ***, собственост на С.Д.И., и скрит под стълбището на сграда на ъгъла на кръстовището, обособено от ул."Прага" и ул."Леонардо Да Винчи", след което бутилките със запалителна течност са били отнесени и поставени срещу оградата на KEЦ "Център” под терасите на блок на ул."Павликенска"№ 8, с което са били създадени изобщо условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение, като извършеното не съставлява по -тежко престъпление, поради което и на основание чл.356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 17, ал.1, вр.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Г.Д.С. наказание от три години лишаване от свобода с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ПРИЗНАВА подс. Г.Д.С., със снета самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.201З г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва:

-марихуана с нето тегло 0.42 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 3,8 тегловни % на стойност 2.52 лева;

-марихуана е нето тегло 0,87 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ГХК) 4,7 тегловни % на стойност 5.22 лева

-марихуана с нето тегло 16.36 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 2.5 тегловни % на стойност 98.16 лева

-марихуана с нето тегло 12,68 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 4.0 тегловни % на стойност 76.08 лева

-марихуана с нето тегло 0,33 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 4.8 тегловни % на стойност 1.98 лева

-марихуана с нето тегло 2,94 грама със съдържание на активен компонент тефахидроканабинол (ТХК) 5,0 тегловни % на стойност 17.64 лева

всичко общо нето тегло 33.60 грама, на обща стойност 201.60 лева, поради което и на основание чл. 354а, ал.З, т.1 от НК, вр.54  го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Г.Д.С. наказание от две години лишаване от свобода с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание от така наложените на подс. Г.Д.С., а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс Г.Д.С. общо най-тежко наказание в размер на три години лишаване от свобода с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето на предварителното задържане спрямо подс. Г.Д.С. с постановление на прокурор при РП гр. Пловдив за 72 часа, за времето от 08.03.2013 г. до 11.03.2013г., както и с времето с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 11.03.2013 г. до 15.10.2013г., който срок да му бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание лишаване от свобода

 

  ПРИЗНАВА подс. Н.Д.С., роден на *** ***, ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан /реабилитиран/, работещ, живущ ***. ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.02.2013 г. в гр. Пловдив в съучастие като извършител с Г.Д.С. ЕГН: **********, И.П.Б. ЕГН ********** и неизвестен извършител, е направил опит да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Север" с административен адрес *** , на стойност 244 396.40 лева (двеста четиридесет и четири хиляди триста деветдесет и шест лева и 40 ст.), собственост на "ЕВН България Електроразпределение" АД, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини, поради което и на основание чл. 330, ал.1 . вр. с чл.20, ал.2. вр. с ал.1. вр. е чл.18. ал.1 вр.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Н.Д.С. наказание от две години лишаване от свобода с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ПРИЗНАВА подс. Н.Д.С., със снета самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2013 год в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с Г.Д.С. ЕГН: **********,  И.П.Б., ЕГН ********** и Р.Д.Ш. ЕГН **********, е извършил действия по приготовление към престъпление по чл.330, ал.1 от НК. а именно да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Център" с административен адрес *** на стойност 325 611,60 (триста двадесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 60 ст.), собственост на "ЕВН България Електроразпределение” АД, като е подготвил средства - 5 броя бутилки от бира, напълнени със запалителна течност - смес от бензин и масло и запушени е фитили, нарязани от чаршаф, които бутилки били поставени в черна полиетиленова торбичка и подготвените за предизвикване на палежа средства били пренесени с лек автомобил „Крайслер ПТ Круизер" с рег. № ***, собственост на С.Д.И. и скрит под стълбището на сграда на ъгъла на кръстовището, обособено от ул."'Прага" и ул."Леонардо Да Винчи", след което бутилките със запалителна течност са били отнесени и поставени срещу оградата на КЕЦ „Център” под терасите на блок на ул."Павликенска"№ 8, с което са били създадени изобщо условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание чл. 356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1, вр.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Н.Д.С. наказание от три години лишаване от свобода с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ПРИЗНАВА подс. Н.Д.С., със снета самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2013г. в гр. Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл. 325, ал.1, вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и с ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни в Кметството по местоживеене.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Н.Д.С. наказание от шест месеца лишаване от свобода с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание от така наложените на подс. Н.Д.С., а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни в Кметството по местоживеене.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Н.Д.С. общо най-тежко наказание в размер на три години лишаване от свобода с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1, т.1 и т.2 от НК ПРИСПАДА времето на предварителното задържане спрямо подс. Н.Д.С. по ЗМВР за срок от 24 часа, считано от 09.03.2013г. до 10.03.2013г., с постановление на прокурор при РП гр. Пловдив за 72 часа за времето от 10.03.2013 г. до 13.03.2013г., както и с мярка за неотклонение „Домашен арест” от 19.03.2013г. до 15.08.2013г., който срок да му бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание лишаване от свобода.

ПРИЗНАВА подс. Р.Д.Ш., роден на *** ***, ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи в „****, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2013 г. в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с Г.Д.С. ЕГН: **********, И.П.Б. ЕГН: ********** и Н.Д.С. ЕГН **********, е извършил действия по приготовление към престъпление по чл. 330, ал.1 от НК, а именно да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Център" с административен адрес *** на стойност 325 611.60 (триста двадесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 60 ст.), собственост на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, като е подготвил средства - 5 броя бутилки от бира, напълнени със запалителна течност - смес от бензин и масло и запушени с фитили, нарязани от чаршаф, които бутилки били поставени в черна полиетиленова торбичка и подготвените за предизвикване на палежа средства били пренесени с лек автомобил „Крайслер ПТ Круизер" с рег. № ***, собственост на С.Д.И. и скрит под стълбището на сграда на ъгъла на кръстовището, обособено от ул."Прага" и ул."Леонардо Да Винчи", след което бутилките сьс запалителна течност са били отнесени и поставени срещу оградата па КЕЦ "Център" под терасите на блок на ул."Павликенска"№8, с което са били създадени изобщо условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание чл.356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК, вр.чл.55, ал.1, т.1  го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Р.Д.Ш. наказание от две години лишаване от свобода с ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА предварителното задържане по ЗМВР за 24 часа от 11.03.2013г. до 12.03.2013г. и по НПК за 72 часа на подс. Р.Д.Ш., считано от 12.03.2013 г. до 14.03.2013г., който срок да му бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание „лишаване от свобода”.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите Г.Д.С., Н.Д.С. и Р.Д.Ш., със снети по делото самоличности, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно направените на досъдебното производство разноски за експретизи по сметка на ОД МВР Пловдив, в размер на 1094,53 /хиляда деветдесет и четири и 53 ст. / лева, като всеки един от тях заплати по 365,00 /триста шестдесет и пет/лева, както и направените по делото разноски в полза бюджета на съдебната власт,  по сметка на Районен съд Пловдив, в размер на 93,00 /деветдесет и три/ лева, като всеки един от тях заплати по 31,00 /тридесет и един/ лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                      2.

Вярно с оригинала!

МГ