НОХД 3287/2015 - Решение - 20-10-2015

Решение по Наказателно дело 3287/2015г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2064                       20.10.2015 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                          ХХV наказателен състав

на двадесети октомври                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                            

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Гинка Лазарова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3287 по описа за 2015 година

 

Р Е Ш И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдмия П.В.С. – роден на *** г. в гр.С., живущ ***, б., български гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на на 19.09.2014 г. пред стоково тържище „Родопи” АД с.Първенец по хулигански подбуди е причинил на С.Г.К. с ЕГН ********** от с.П. лека телесна повреда, изразяваща се в непълно изкълчване на двете долночелюстни стави, причинили разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК – престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК, като на основание чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. 

 

Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Пловдив.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.