НОХД 2518/2015 - Присъда - 04-10-2016

Присъда по Наказателно дело 2518/2015г.

 

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 254

 04.10.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

 ХХІ  НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На четвърти октомври                 две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

                                                               ДАРИНА КУКЕВА                                                                                        

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛКА КАРАНИНОВА

Като разгледа докладвано от съдията

НОХ дело №  2518 по описа за Районен съд Пловдив за 2015 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.Т. - роден на *** г. в **, **, български гражданин, средно образование, ** , женен, неосъждан, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 24.12.2013г. до края на януари 2014 г. в с. Ръжево Конаре, Пловдивска област, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил и поддържал заблуждение у Д.Д.  Ч. ***, като с това му е причинил имотна вреда в размер на 3300 /три хиляди и триста/ лева общо, а именно: за това, че на 24.12.2013г. в с. Ръжево Конаре, Пловдивска област, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал  заблуждение у Д.Ч. ***, искайки му в заем сумата 2500лв., без да има намерение да връща заема, като с това му е причинил имотна вреда в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева и за това, че на неустановена дата в периода от 24.12.2013г. до края на месец януари 2014г. в с. Ръжево Конаре, Пловдивска област, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил и поддържал заблуждение у Д.Ч. ***, като е взел от него сумата 800 /осемстотин/ лева, заблуждавайки го, че това е необходимо за издаване на удостоверение УП-3, като с това му е причинил имотна вреда в размер на 800 /осемстотин/ лева, поради което и основание чл. 209 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, вр. 54 от НК го ОСЪЖДА на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.Т., със снета самоличност за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 24.12.2013г. до края на януари 2014г. в гр.Пловдив, противозаконно е присвоил чужда движима вещ – лек автомобил „Фиат Марея” с ДК **, произведен 1989г., на стойност 1500лв., фактическа собственост на Д.Ч., която вещ  обвиняемият е владеел и пазел, поради което и основание чл.206 ал.1 от НК, вр. 54 от НК го ОСЪЖДА на 1 /една/ година ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 от НК на подс. Д.Т.Т. със снета по делото самоличност едно общо най-тежко наказание 1 /една/ година „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното и наложено на подс. Д.Т.Т. едно общо най-тежко наказание 1 /една/ година „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Д.Т.Т., със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пловдивски районен съд, в полза на бюджета на съдебната власт направените в наказателното производство разноски в размер на 50,00 /петдесет/ лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./п/

 

               2./п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.