НОХД 1024/2015 - Присъда - 24-03-2015

П Р И С Ъ Д А

 

 

116

24.03.2015 година

град ПЛОВДИВ  

           

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

            ХХІ наказателен състав

На двадесет и четвърти март,     две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:         ВАСИЛ КОЛЕВ           

                                                                       ВЕСЕЛИН ДАФИНСКИ

 

 

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: ТОДОР ДЕНКОВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 1024 по описа за 2015 година

 

 

ПРИСЪДИ:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.Г. – роден на *** г. в гр. В., българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно специално образование, по професия фармацевт, живущ ***, понастоящем в Затвора – гр. П., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2014 г. в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив - извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по – малко от една година, изпълнението на което не е отложено  по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК , е отнел чужди движими вещи –мобилен телефон марка „Nokia ”, модел „С5-03” с ИМЕЙ *** на стойност 200,00 лв., дамско портмоне на стойност 20,00 лв. и сумата от 50 лв. от владението на Т.П.К. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, за което на основание  чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А” и б. „Б” от НК вр. чл. 58А ал. 1 вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 2 /две/ години „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

          ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС така определеното на подс. А. С.Г. наказание на 2 /две/ години „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

          ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия А.С.Г., със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 105,00 /сто и пет/ лева по сметка и в полза на ОД на МВР гр. Пловдив, за проведените експертизи.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                             2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.