НОХД 927/2014 - Присъда - 20-02-2014

Присъда по Наказателно дело 927/2014г.

П Р И С Ъ Д А

 

62           2014 г.         гр. ПЛОВДИВ

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                         IIІ наказателен състав

На двадесети февруари                                                                         година 2014

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Елисавета Тодорова

                                                        Димитър Тилкиян

 

СЕКРЕТАР: Мария Колева

ПРОКУРОР: АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 927 по описа за  година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Я.Ю.Т. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2014 г. в с. С., обл. П., е управлявал моторно превозно средство – л.а. марка „Мерцедес”, модел „ ..”, с регистрационен № , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.82 на хиляда, установено по надлежен ред – с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв и урина № 104/10.02.2014 г., поради което и на основание чл. 343Б ал. 1 вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.343 Г вр. чл. 343б ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Я.Ю.Т. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК от така наложеното на подсъдимия Я.Ю.Т. наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред чрез отнемане на свидетелството му за правоуправление, считано от 08.02.2014г.

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Я.Ю.Т. за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2014 г. в с. С., обл. П., съзнателно се е ползвал от преправен и от неистински официални документи:

         1. преправен официален документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство със сериен № , издадено на 26.03.2009г. от ОД на МВР – Пловдив на името на Я.Ю.Т. – ЕГН ********** и

         2. неистински официален документ – контролен талон с № … към горепосоченото свидетелство за управление на моторно превозно средство със сериен № …, издаден на 26.03.2009г. от ОД на МВР – Пловдив на името на Я.Ю.Т. – ЕГН **********, като ги е представил пред органите на РУ „Полиция” гр. Раковски при ОД на МВР, когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 58 а, ал. 1 от НК му НАЛАГА наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

         като ОПРАВДАВА подсъдимия Я.Ю.Т. за това деянието да е извършено при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26 от НК.

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ  на подсъдимия Я.Ю.Т. едно общо най – тежко наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на подсъдимия   едно общо най – тежко наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА наказанието “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Я.Ю.Т. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимия Я.Ю.Т. да ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС сумата от 170 /сто и седемдесет/ лева представляваща направени по делото разноски.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – СУМПС със сер. № , издаден на 26.03.2009г. от ОД на МВР – Пловдив на името на Я.Ю.Т. – ЕГН ********** и 1 бр. син картон с надпис в горните края Министерство на вътрешните работи и под него „контролен талон” № … на Я.Ю.Т. и с печат в долния, десен ъгъл с диаметър 3 см. вътрешен 1 см. следва да ОСТАНАТ по делото.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.              

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                     2.

 

Вярно с оригинала! МК