НОХД 902/2014 - Споразумение - 19-02-2014

                                          П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 104

 

19.02.2014 година                                                                  град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ІІ наказателен състав

На деветнадесети февруари                  две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Владимир Дешев

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 902 по описа за 2014 г.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

         ПОДСЪДИМИЯТ Ю.С.А. се явява лично и със служебния си защитник адв.В.Г.

         ………………………………………………………………………………………….

         Съдът счита, че така представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

Водим от горното и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото на 19.02.2014 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор ВЛАДИМИР ДЕШЕВ от една страна и от друга – подсъдимият Ю.С.А., лично и чрез защитника си адв.В.Г. от АК – Пловдив за решаване на НОХД 902/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. за следното:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.С.А. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, земеделец, неосъждан, с ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК затова, че на 15.02.2014г. в град С., обл.Пловдив, на улица „Ч.В.” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра” с регистрационен № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,34 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкомер” 931 с фабричен № 0249600.

За така извършеното от подсъдимия Ю.С.А. престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ, включващо следните пробационни мерки:

- на основание чл.42А, ал.2, т.1 вр. чл.42Б, ал.1 от НК – „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от ДВЕ ГОДИНИ при периодичност три пъти седмично;

- на основание чл.42А, ал.2, т.2 вр. чл.42Б, ал.2 от НК – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДВЕ ГОДИНИ;       

- на основание чл.42А, ал.3, т.3 от НК Полагане на 100 часа годишно „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в рамките на пробационния срок.

На основание чл.59, ал.2 вр. ал.1, т.1, пр.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено наказание ДВЕ ГОДИНИ ПРОБАЦИЯ на подсъдимия Ю.С.А. времето, през което е бил задържан по реда на чл.63 от ЗМВР на 15.02.2014 г. в продължение на един ден, което се зачита за три дни пробация.

        

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ: /п/

ПРОКУРОР: /п/                                                  /Ю.А./

                /Вл.Дешев/   

 

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: /п/

                     /Адв.В.Г./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3, вр. ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 902/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена.

         Ето защо на осн. чл.384 във вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр.ал.1 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Ю.С.А. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 902/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.      

 

Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 09:40 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

 

               СЕКРЕТАР: /п/

 

 

 

Вярно с оригинала!

В.И.