НОХД 888/2014 - Присъда - 18-02-2014

Присъда по Наказателно дело 888/2014г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

     58                                18.02.2014 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                  І наказателен състав

На осемнадесети февруари                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                      

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Асен Илиев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 888 по описа за 2014 година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия Р.С.Д., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2014г. в гр.П. е управлявал моторно превозно средство  – лек автомобил ”С. К.” с рег. № *********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,47 на хиляда, установено по надлежния, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл. 54, ал.1, вр. с чл.58А, ал.1, от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното наказание от ЧЕТИРИ ЧЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.343Г, вр. с чл. 343Б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подс. Р.С.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК ЗАЧИТА времето през което подс. Р.С.Д. е лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, а именно от 11.02.2014г. до влизане в сила на настоящото присъда.

На основание чл.59, ал.1 от НК ЗАЧИТА времето през което подс. Р.С.Д. е бил задържан по настоящото дело, а именно на 11.02.2014г.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Р.С.Д. да заплати сумата от 65 /шестдесет и пет/ лева по сметка на ВСС, представляващи разноски по делото.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.