НОХД 8/2014 - Присъда - 11-02-2014

Присъда по Наказателно дело 8/2014г.

               П Р И С Ъ Д А

 

Номер  48                       11.02.2014 година                        град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

11.02.2014 година                                                                    град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІ наказателен състав

На единадесети февруари                         две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Валентин Златанов

                                                                     2. Елена Енева

 

Секретар:  Иванка Пиронкова

Прокурор: Даниела Начева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер №  8  по описа за  2014 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.Ж. – роден на  ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че  затова, че на 16.05.2013г. в гр. К., обл. П., се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст – Р.Е.П. ЕГН **********, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл. 152 ал. 1 от НК, поради което и на основание  чл. 151, ал. 1 от НК вр. с чл. 373 ал. 2 от НПК, вр. с чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.     

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия С.М.Ж. наказание от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия  С.М.Ж. да заплати по сметка на ВСС сумата от 50 /петдесет/ лева разноски по делото.

 

           Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

        

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                   2.

Вярно с оригинала И.П.