НОХД 7922/2014 - Присъда - 05-02-2015

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 50/ 05.02.2015 година                                                           град ПЛОВДИВ  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,           ШЕСТИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На пети февруари                                            две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                     

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.ДИМИТЪР ПОПОВ

                                                        2.АЙФЕР БИЛГИНЕР                                      

 

                                                                                                                     

Секретар МИЛА ТОШЕВА

При участието на прокурора Елена Богданова

като разгледа, докладвано от съдията НОХД № 7922  по описа за 2014 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Б.В. – роден на *** г. в гр. П., живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 15.07.2014 г. – 18.08.2014 г. в гр. П., при условията на продължавано престъпление, в условията на опасен рецидив - извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, също така- извършил е престъплението, след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66  от НК, отнел е чужди движими вещи, както следва:

         - на дата 15.07.2014 г. в гр. П., е отнел чужди движими вещи- мобилен телефон марка „Самсунг” модел „GT – S 523” с ИМЕИ № ***************, ведно със СИМ карта на „Боб” на обща стойност 80,00 лв. от владението на Р.Й.Р. с ЕГН: ********** от гр. П. и

         - на дата 18.08.2014 г. в гр. П. е отнел чужди движими вещи- един брой кожена мъжка борсета на стойност 16,75 лв., един брой държател за СИМ карта на стойност 1,22 лв., пари – сумата от 94,00 лв., вещи без стойност – лична карта на името на С.П.П. с ЕГН **********, свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него на името на същото лице, регистрационен талон за МПС – л.а. „Шкода Фелиция” с рег. № РВ **** МН, талон за годишен технически преглед, полица за застраховка гражданска отговорност, дебитна карта издадена от „Пощенска банка” на името на С.П.П. с ЕГН: **********, карта за намаления на „Лукойл”, карта с абонатен номер на „ЕВН”, отрязък от годишен винетен стикер за лек автомобил, карта за професионален домоуправител от владението на С.П.П. с ЕГН **********, или всичко вещи на обща стойност 191, 97 лв., без съгласието на гореупоменатите владелци, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29 ал. 1, б. „А” и б. „Б” вр. чл. 26 , ал. 1, вр. чл. 58а, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия К.Б.В. наказание лишаване от свобода, което да се изпълни в ЗАТВОР или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.

На основание чл. 59 ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият К.Б.В. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 21.08.2014 год., до влизане на настоящата присъда в сила.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.Б.В. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС гр. Пловдив  в полза на ВСС направените по делото разноски в размер на 60 лв.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                          

 

                                                                                         2.  

Вярно с оригинала! М.Т.