НОХД 7920/2014 - Мотиви - 05-03-2015

МОТИВИ

МОТИВИ

към присъда по НОХД № 7920/2014г. по описа на ПРС - IХ н.с.

 

          Районна прокуратура гр.Пловдив е повдигнала обвинение срещу  З.Д.Б. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование,  неженен, неосъждан, ЕГН-**********, за това, че на 26.07.2014г. в гр.Пловдив без надлежно разрешително е държал наркотични вещества- високорисково наркотично вещество марихуана с брутно тегло 0,062гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1,7 тегловни % на стойност 0,372лева и високорисково наркотично вещество- кокаин с бруто тегло 0,129 гр. със съдържание на 68 тегловни % кокаин на стойност 28,38лева и високорисково наркотично вещество амфетамин с тегло 0,485гр. със съдържание на активен компонент амфетамин 17,4% тегл. на стойност 14,55 лева, като стойността е определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството  – престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр.2 т.1 от НК.

         В съдебно заседание подсъдимият Б. и неговият защитник -  адвокат П. са заявили, че желаят делото да се разгледа по реда на глава 27 от НПК. Съдът съобразявайки становището им е определил да се проведе предварително изслушване на страните, в хипотезата на чл. 371 т.2 от НПК. В хода на същото предварително изслушване, след като съдът е разяснил на подсъдимия правата му по чл. 371 от НПК и след като го е уведомил, че съответните доказателства от досъдебното производство и направеното от него самопризнание по чл.371 т.2 от НПК ще се ползват при постановяване на присъдата, подсъдимият е направил самопризнание и в съдебно заседание е заявил, че се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласява да не се събират доказателства за тези факти. Предвид направеното самопризнание от подсъдимият съдът, след като е установил, че самопризнанието му се подкрепя от събраните на досъдебното производство доказателства, с определение по чл.371 ал.4 от НПК е обявил, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. 

            В съответствие с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК, предвид прилагането на диференцираната процедура по чл.372, ал.4 от НПК, във вр. с чл.371, т.2 от НПК, при провеждане на съдебното следствие съдът не е извършил разпит на подсъдимия, на свидетелите и на вещите лица за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

         Представителят на прокуратурата поддържа обвинението за престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр.2 т.1 от НК като счита, че в хода на досъдебното производство били събрани безспорни и категорични доказателства извършване на деянието от обективна и субективна страна. Сочи се, че се касаело за трайна дейност по употреба на наркотични вещества от страна на подсъдимия, а също и че били открити държани три вида наркотични вещества, едно от които било със сравнително висок процент на веществото кокаин. Предлага се определяне наказание при условията на чл. 58а от НК в размер на не по-малко една година „лишаване от свобода” и глоба в размер не по-малко от 2000 лева, като наказанието „лишаване от свобода” да бъде отложено съгласно чл. 66 от НК с изпитателен срок от три години.

         Защитникът на подсъдимия заявява, че не счита отразените в обвинителния акт факти за спорни. Сочи сече подсъдимият не е употребявал системно наркотични вещества, както и се отбелязва съдействието, което е указал на органите при разследването още от момента на задържането си, здравословното му състояние и събраните данни за личността му.  Твърди се маловажност на случая по смисъла на чл. 93 т. 9 от НК, предвид данните за личността, възрастта, поведението на подсъдимия, чисто съдебно минало. Предлага се деянието да бъде квалифицирано като такова по чл.354а, ал.5 вр. ал. 3 от НК, като бъде приложен института на чл. 78а от НК, тъй като били налице всички основания за неговото прилагане и наказанието е глоба. Сочи се, че в хода на производството подсъдимият вече се осъзнал и се е превъзпитал и административното наказание ще постигне целите си.

         Подсъдимият Б. поддържа становището на защитника си, заявява, че съжалява за стореното, сочи станалото в следствие на преживяна от него травма през 2012г.

         Съдът, преценявайки събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, както и във връзка с доводите на страните, намери за установено следното:

          ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

         Подсъдимият З.Д.Б. е роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование,  неженен, неосъждан, ЕГН-**********.

          Установява се, че вечерта на 25.07.2014г. свидетелят Д. Б. предиставил на сина си – подсъдимият Б. лек автомобил „Нисан Патфайндер” с рег. № *****, собственост на управлявано от Д. Б. юридическо лице, в едно с ключовете и документите. След полунощ на 26.07.2014г., подсъдимият З.Б. ***, за да посети заведението „П.Г.“, като отпътувал за същото място заедно със свидетеля В.Г..  Двамата пристигнали в заведение „П. Г.“ в гр.Пловдив, където от неустановено лице подсъдимият Б. закупил наркотични вещества - марихуана, амфетамин и кокаин, част от които употребил. В заведението св.Г. и подсъдимият Б. се срещнали и със свидетелите Г. А.-Д. и Й.А.където останали заедно, след което около четиримата 04.00часа решили да си тръгнат. В колата подсъдимият Б. скрил останалата част от наркотика, който бил поставен в отделни полиетиленови и найлонови пликчета, под седалката, друга сложил в пространството между двете предни седалки, като част от нея скрил в кутия от цигари марка  „Parliament Silver Blue“, а друга - в опаковка от дъвки „Орбит”. След това подсъдимият Б. потеглил с управлявания от него автомобил „Нисан Патфайндер” с рег. № ***** към дома на свидетеля Й.А., който живеел на улица И.Г. в квартал К. П.в гр.П.. В колата на предната седалка до подсъдимия Б. стоял свидетелят В.Г., а отзад- свидетелите А. и А.- Д.. Пристигайки пред блока на св.А., подсъдимия Б. паркирал частично на тротоара и заедно с другите свидетели излязъл до колата, където четиримата си говорели.

Към този момент - на 26.07.2014г., в ранните часове свидетелите Т. А. Ф. и Р. Н. С. - служители при І РУП при ОД на МВР гр.Пловдив извършвали обход в района на ул. „Д.“, при което забелязали лек автомобил марка „Нисан Патфайндер“ с рег. № ***** спрял, частично на тротоара и пътното платно, а до него свидетелите видели четири лица от мъжки пол, които видимо изглеждали замаяни. Свидетелите Ф. и С. решили да спрат и извършат проверка на самоличността на въпросните лица, от които установили свидетелите А., А.- Д. и Г., както и подсъдимия З.Б.. По време на проверката подсъдимият и приятелите му се сторили притеснени на органите на реда, което дало основание на св.Ф. и св.С. да ги попитат дали притежават или държат някакви вещества, забранени от закона или предмети. Тогава подсъдимия Б. признал, че са употребили наркотик - кокаин и марихуана, които последният закупил същата вечер от непознато лице. Това дало основание свидетелят Ф. да попита дали подсъдимият има още от тези вещества, включително и в автомобила. Първоначално подсъдимия Б. отрекъл, но полицейските служители през отворения прозорец на шофьорската врата на автомобила видели, че под седалката на шофьора има полиетиленово пликче, прозрачно на цвят и след като попитали подсъдимият какво е това, Б. признал, че това е пакетчето, което закупил с кокаин, част от който вече употребил. След тези констатации свидетелите Ф. и С. веднага уведомили дежурния екип при І РУП при ОД на МВР гр.Пловдив и запазили местопроизшествието до извършване на съответните процесуално следствени действия. При извършеното претърсване и изземване в лек автомобил марка „Нисан Патфайндер“ с рег. № ***** били открити и иззети един брой полиетиленов плик с размери  6 х 5 см., съдържащ бяло прахообразно вещество на кристали, намиращ се под предната лява седалка на пода; бяла кутия от цигари марка  Parliament Silver Blue, намерена в пространството между предните две седалки, със съдържащи се вътре в нея бял полиетиленов плик с размери 6 х 5 см. със сухо прахообразно вещество и в самата кутия вътре на дъното на станиола- суха зелена тревна маса; на същото място между седалките, където е намерена кутията от цигари е намерена и иззета част от опаковка от дъвки „Орбит“, в която е открито черно найлоново пликче  под формата на топче, съдържащо прахообразно вещество. Същото претърсване и изземване било одобрено с Разпореждане от 26.07.2014г. по ЧНД № 4469/2014 на РС-Пловдив.

         Така описаната фактическа обстановка съда счита за безспорно установено въз основа на извършеното от подсъдимият Б. цялостно признаване на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, по реда на чл.371, т.2 от НПК, което самопризнание напълно се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, а именно – показания на Р. Н. С., Т. А. Ф., служители на ОД МВР - Пловив, които двама свидетели подробно описват начина на установяване на наркотичните вещества. Свидетелите Г. Д.А. – Д. и Й.Н. А. също опива действията по установяване на същите наркотичните вещества, а свидетелят В.Д. Г. изнася данни и за заявено му от подсъдимия, че е закупил същите в заведение „П.“. Горнтие показания на свидетелите съдът преценява за обективни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал.

         При установяване фактите по инкриминираното деяние съдът прецени и заключението на назначената и извършена по досъдебното производство химико - физична експертиза от експерт при НИКК гр.София, съгласно която намереното и иззето от лекия автомобил бяло прахообразно вещество, запечатано в бял хартиен плик с поставен восъчен печат РДВР гр.Пловдив 053” след извършеното на ХЕС № 652/26.07.2014 г. по описа на БНТЛ гр.Пловдив представлява бяло прахообразно вещество с нето тегло 0,485грама, съдържащо амфетамин и кофеин с процентно съдържание на активен компонент амфетамин 17,4% тегл. Амфетаминът /солите и препаратите му/ е поставен под контрол в Смисъл І - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложените в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/. Съдът възприема заключението на вещото лице като компетентно изготвено, с необходимите професионални познания и опит в съответната област, неоспорено от страните и съответстващо на останалите събрани по делото доказателства.

         Съдът съобрази също така и заключението на назначената и извършена по досъдебното производство от експерт при сектор БНТЛ гр.Пловдив химическа експертиза, съгласно която бялото прахообразно вещество намерено в описания по- горе лек автомобил в кутията от цигари и между празното пространство в автомобила е с общо нето тегло 0,129грама и съдържа 68% кокаин /тегловни/, а намерената суха, зелена растителна маса е марихуана с нето тегло 0,062грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол ТХК- 1,7 тегловни %..

Кокаинът е включен в Приложение № 2 към чл.3, т.2 Списък ІІ- вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

         Марихуаната /коноп, канабис/ е включена в Приложение № 1 към чл.3, т.1 Списък І от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като растение с висока степен на риск за общественото здраве.

         Съгласно Постановление № 23/29.01.1998 г. на Министерски съвет за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството държаното от обв. Б. високорисково наркотично вещество – марихуана е на стойност 0,372лева. Държаното от обв.Б. високорисково наркотично вещество- кокаин е на стойност 28,38лева и държаното високорисково вещество- амфетамин е на стойност 14,55лева.

При така описаната безспорна фактическа обстановка, съдът приема, че със своите действия подсъдимият Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по престъпление по чл.354а ал. 5 от НК вр. с чл.354а, ал. 3, пр.2 т.1 от НК.

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА:

Затова, че на 26.07.2014г. в гр.П. без надлежно разрешително е държал наркотични вещества- високорисково наркотично вещество марихуана с брутно тегло 0,062гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1,7 тегловни % на стойност 0,372лева и високорисково наркотично вещество- кокаин с бруто тегло 0,129 гр. със съдържание на 68 тегловни % кокаин на стойност 28,38лева и високорисково наркотично вещество амфетамин с тегло 0,485гр. със съдържание на активен компонент амфетамин 17,4% тегл. на стойност 14,55 лева, като стойността е определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството.

         ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА:

Деянието е извършено от подсъдимият при пряк умисъл като форма и вид на вината. Същият напълно е съзнавал противоправния характер на поведението си, чиито забранени от закона последици непосредствено е преследвал, като това се установява по несъмнен начин при анализ на фактическата обстановка, във връзка с деянието.

         ПО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВОТО:

         Съдът счита, че настоящият случай следва да бъде определен като маловажен по смисъла на чл.354а ал. 5 от НК във вр.с  чл.93, т.9 от НК, до колкото настоящото деяние, предвид многобройните смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност от обикновените случай на престъпление по чл.354а, ал. 3, пр.2 т.1 от НК.

         Следва да се има предвид, че намереното у подсъдимия Б. е в неголямо количество и е на относително ниска стойност, предвид размера на минималната заплата за страната към момента на деянието, като общата стойност на предметите на деянието е 43,30 лева. Съдът съобразява и личността на подсъдимият – същият е в съвсем млада възраст, неосъждан признава се за виновен и изразява съжаление за стореното, оказал е съдействие в хода на разследването, събраха се и данни за минали здравословни проблеми на същия. В този смисъл съдът констатира, че се касае за изолирано деяние, проява по-скоро на лекомислие, отколкото за личност с изградени престъпни навици. Следва да се отбележи, че съдът не кредитира становището на РП-Пловдив, че касае за трайна дейност по употреба на наркотични вещества от страна на подсъдимия, доколкото непротиворечиви данни в тази насока не се събраха, а Б. е неосъждан. Факта че са установени три различни наркотични вещества действително инициира завишена степен на обществена опасност, но малкото количество на същите, както по отделно така и в цялост, отново налага заключение за деяние, извършено от лекомислие, а не с оглед подчертана склонност на подсъдимия към употреба на определено наркотично вещество. Що се отнася до твърдяна висока чистота на едно от наркотични, именно – хероин, следва да се има предвид, че последната е относителна, с оглед липсата на нормативен критерий.

Ето защо, съдът призна подсъдимият З.Д.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2014г. в гр.П. без надлежно разрешително е държал наркотични вещества- високорисково наркотично вещество марихуана с брутно тегло 0,062гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1,7 тегловни % на стойност 0,372лева и високорисково наркотично вещество- кокаин с бруто тегло 0,129 гр. със съдържание на 68 тегловни % кокаин на стойност 28,38лева и високорисково наркотично вещество амфетамин с тегло 0,485гр. със съдържание на активен компонент амфетамин 17,4% тегл. на стойност 14,55 лева, като стойността е определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а ал. 5 от НК вр. с чл.354а, ал. 3, пр.2 т.1 от НК.

С оглед на така посочената правна квалификация на извършеното от страна на подсъдимият Б. инкриминирано деяние – престъпление по смисъла на чл.354А, ал.5, вр с ал.3, т.1 от НК, съдът прие, че са налице основанията на чл.78 А от НК, във вр. с чл.354А, ал.5, вр с ал.3, т.1 от НК, както следва – подсъдимият Б. е пълнолетен, предвиденото наказание за деянието по чл.354А, ал.5, вр с ал.3, т.1 от НК е глоба да хиляда лева, подсъдимият Б. не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава VІІІ, Раздел ІV от НК, посредством деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, както и не се налице предвидените в чл.78а, ал.7 от НК изключения от приложното поле на чл.78а, ал.1 от НК. Поради това подсъдимият Б. следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба”, по реда чл.78а от НК.

ПО НАКАЗАНИЕТО:

При определяне размера на наказанието глоба, в предвидените съгласно чл.78а, ал.1 от НК граници, съдът счита, че следва да бъде определено наказание над минимален размер, по-ниско от средния, определен от законодателя. Заключение за това съдът извежда от една страна от многобройните смекчаващи обстоятелства – младата възраст на подсъдимия, липсата на предходни осъждания, признанието на вината и изразеното съжаление, оказаното съдействие в хода на производството. От друга страна обаче се отчита, че се касае за случай, в който подсъдимият се е снабдил с три различни по вид наркотични вещества, което съдът отчита като отегчаващо обстоятелство, разкриващо по-висока степен на обществена опасност на деянието. Ето защо, при така описаните смекчаващи и отегчаващи обстоятелства съдът счита, че глоба в размер на 2000 лева ще съдейства в достатъчна степен за осъществяване предупредителното и превъзпитателно действие на наказанието и ще бъде достатъчна като размер, за постигане целите на същото. 

ПО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 

Съдът счита, че след влизане в сила на настоящата присъда, веществените доказателства - един брой прозрачен плик, запечатан с червен восъчен печат НИКК МВР Наркотици, остатък от наркотично вещество след изследване - бяло прахообразно вещество, съдържащо амфетамин и кофеин с процентно съдържание на активен компонент амфетамин 17,4% тегл, съгласно Протокол за извършена експертиза №14/НАР 687 от 12.08.2014г., изготвена от НИКК гр.София остатък от неизразходваната част от веществото е изпратено на Главна Агенция Митници, отдел за Борба с наркотрафика с писмо от 01.10.2014 г. следва да се унищожат по надлежният ред. 

Веществени доказателства - 2 броя полиетиленови пликове със самозалепваща ивица с размери 3 х 4см; 2 броя разкъсани цигари без тютюн, 1 брой парче полиетилен, 1 брой парче от опаковка от дъвки „Орбит“, 1 брой парче станиол от цигари, 1 брой празна кутия от цигари „Parliament Silver Blue - приложени по делото следва да се унищожат като вещи без стойност, също след влизане на присъдата в законна сила.

ПО РАЗНОСКИТЕ:

На основание чл.189, ал.3 от НПК и предвид установяване виновното извършване на описаното престъпно деяние от страна на обвиняемия, съдът намира, че обвиняемият Б. следва да бъде осъден за заплати направените по делото разноски в размер –99.60лева за експертиза БНТЛ гр.Пловдив и 68.92лева- експертиза НИКК или общо в размер 168,52 лева по сметка на ОД на МВР в полза на  Държавата.

                    

По изложените  мотиви съдът постанови присъдата си.

                                                                           

         

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

ЙТ