НОХД 7913/2014 - Присъда - 23-02-2015

Присъда по Наказателно дело 7913/2014г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 75                                       23.02.2015 г.                                гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На двадесет и трети февруари          две хиляди и петнадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ДАРИНА КУКЕВА

                                                                                     2. СЛАВКА ИВАНОВА

 

Секретар Гергана Спасова

Прокурор Кичка Пеева

като разгледа, докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 7913 по описа за 2014 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подс. Ж.Г.Т., роден  на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.05.2014г. в гр. П., в съучастие като съизвършител с А.Н.М., ЕГН ********** /ЛНЧ **********/ от гр.П., е отнел чужди движими вещи, както следва: един брой дамска чанта, естествена кожа с емблема „XL" на стойност 102,00лв; един брой - дамско портмоне от змийска кожа на стойност 55,00лв.; един брой мобилен телефона марка „Нокиа 6600" ведно със СИМ карта на „Виваком" на стойност 97,00лв.; пари - сумата от 6 300 български лева , 1 000 турски лири с левова равностойност 685,80лв.; 165 щатски долара с левова равностойност 235,23лв.; 350 евро с левова равностойност 684,54лв.; плик с парична сума от 640 български лева; един брой печат на фирма „Ъшъл БГ" на стойност 15,00лв.; златни накити - златни обеци с тегло 3,6 гр., 14 карата на стойност 128,34лв., един брой медальон с форма на слон с тегло 0,55гр, 14 карата на стойност 19,61лв., един брой златен синджир с тегло 5,1 гр., 14 стойност 181,82лв., един брой  златна гривна  с тегло 7,6гр., 14 стойност 270,94лв., един брой златен пръстен с тегло 2,2 гр. , 14 стойност 78,43лв., един брой  златна паричка с тегло 1,5 гр.,14 стойност 53,48лв.; както и вещи  без стойност — лична карта на С.А.Г. ЕГН **********,  свидетелство за управление на МПС издадено на името на С.А.Г., ЕГН **********, международен паспорт издаден на името на С.А.Г., ЕГН **********, регистрационен талон за МПС - част II за   л.а. „Тойота Корола" с per. № *** и полица застраховка „ГО" за същото МПС - или всичко вещи на обща стойност 9 547,19 / девет хиляди петстотин четиридесети седем лв. и деветнадесет ст./лв., от владението на С.А.Г., ЕГН   **********, от гр. П.,  с намерение противозаконно да   ги    присвои, като е употребил за това сила, поради което и на основание чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ  ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58 А ал. 1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Ж.Г.Т. наказание с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето на предварителното задържане спрямо подс. Ж.Г.Т., по ЗМВР за срок от 24 часа от 29.05.2014 г. г. и на основание чл. 64, ал. 2 от НПК с постановление на прокурор за срок от 72 часа за периода от 30.05.2014 г. до 02.06.2014 г., който срок да му бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание лишаване от свобода.

ПРИЗНАВА подс. А.Н.М., родена на *** год. в гр. К., ***, статут на постоянно пребиваващ чужденец в ***, живуща ***, гражданство -  ***, основно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, ЛНЧ **********, за ВИНОВНА в това, че на 14.05.2014г. в гр. П., в съучастие като съизвършител с Ж.Г.Т., ЕГН **********, роден в гр. Д.,  е отнела чужди движими вещи, както следва: един брой дамска чанта, естествена кожа с емблема „XL" на стойност 102,00лв; един брой - дамско портмоне от змийска кожа на стойност 55,00лв.; един брой мобилен телефона марка „Нокиа 6600" ведно със СИМ карта на „Виваком" на стойност 97,00лв.; пари - сумата от 6 300 български лева , 1 000 турски лири с левова равностойност 685,80лв.; 165 щатски долара с левова равностойност 235,23лв.; 350 евро с левова равностойност 684,54лв.; плик с парична сума от 640 български лева; един брой печат на фирма „Ъшъл БГ" на стойност 15,00лв.; златни накити - златни обеци с тегло 3,6 гр., 14 карата на стойност 128,34лв., един брой медальон с форма на слон с тегло 0,55гр, 14 карата на стойност 19,61лв., един брой златен синджир с тегло 5,1 гр., 14 стойност 181,82лв., един брой  златна гривна  с тегло 7,6гр., 14 стойност 270,94лв., един брой златен пръстен с тегло 2,2 гр. , 14 стойност 78,43лв., един брой  златна паричка с тегло 1,5 гр.,14 стойност 53,48лв.; както и вещи  без стойност — лична карта на С.А.Г. ЕГН **********, свидетелство за управление на МПС издадено на името на С.А.Г., ЕГН **********, международен паспорт издаден на името на С.А.Г., ЕГН **********, регистрационен талон за МПС - част II за   л.а. „Тойота Корола" с peг. № *** и полица застраховка „ГО" за същото МПС - или всичко вещи на обща стойност 9 547,19 / девет хиляди петстотин четиридесети седем лв. и деветнадесет ст./лв., от владението на С.А.Г., ЕГН   **********, от гр. П.,  с намерение противозаконно да   ги    присвои, като е употребила за това сила, поради което и на основание чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК вр. чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ  ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58 А ал. 1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. А.Н.М. наказание с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето на предварителното задържане спрямо подс. А.Н.М., по ЗМВР за срок от 24 часа от 29.05.2014 г. г. и на основание чл. 64, ал. 2 от НПК с постановление на прокурор за срок от 72 часа за периода от 30.05.2014 г. до 02.06.2014 г., който срок да й бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание лишаване от свобода.

ОСЪЖДА подсъдимите А.Н.М. и Ж.Г.Т., със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на гр. ищ. и ч. обв. С.А.Г., сумата от 4265,30 /четири хиляди двеста шестдесет и пет лева и 30 ст./лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на причиняването до окончателното й изплащане, както и сумата от 6 000 /шест хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на причиняването до окончателното й изплащане, като в останалата част  до пълния предявен размер на гражданския иск за имуществени вреди в размер на 9 457,19 лева и за неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, отхвърля като неоснователен и недоказан.

   ОСЪЖДА подсъдимите А.Н.М. и Ж.Г.Т., със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на гр. ищ. и ч. обв. С.А.Г., сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща разноски за адвокатство възнаграждение.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - една банкнота от 20 /двадесет/ щатски долара със сер. № IE 19918529А, една банкнота от 10 / десет/ щатски долара със сер. № JB 17198645 А , една банкнота от 5 / пет / щатски долара със сер. № JF 04080028 А, една банкнота от 2 /два/ щатски долара със сер. № F 51128354 А, предадени за съхранение на домакин при ОД МВР Пловдив, един бр. пръстен от жълт метал със срез в горната част на короната с грамаж 2,1гр., Три броя късове от гривна от жълт метал с идентична плетка с общ грамаж 7,5гр,  предадени за съхранение на домакин при ОД МВР Пловдив, два броя обеци от жълт метал с тегло 3,6гр., един брой медальон с форма на „скорпион" от жълт метал с тегло 2,05гр, един брой медальон с форма на „слонче" от жълт метал с тегло 0,55гр., един брой синджир от жълт метал с дължина 56 см. стегло5,1гр., предадени за съхранение на домакин при ОД МВР Пловдив, един брой капак от мобилен телефон с надпис на него „NOKIA"; един брой батерия за мобилен телефон с надпис на нея „ BL -6Q" и „NOKIA" с капацитет 970 mAh, предадени за съхранение на домакин при 03 РУП – Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на гр. ищ. и ч. обв. С.А.Г..

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подс. А.Н.М. и подс. Ж.Г.Т., със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ направените по делото разноски в размер на по 89,50 /осемдесет и девет лева и 50 ст./ лева, за всеки един от тях, по сметка на Пловдивски районен съд, както и Държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на по 205,31 /двеста и пет лева и 31 ст./ лева, за всеки един от тях, по сметка на Пловдивски районен съд.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

        

     2.

 

         ВЯРНО с оригинала.

 

         Г.С.