НОХД 7835/2014 - Присъда - 20-02-2015

Присъда по Наказателно дело 7835/2014г.

                                                     ПРИСЪДА

73                     20.02.2015   година                     град  ПЛОВДИВ

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІІ наказателен   състав

На ДВАДЕСЕТИ ФЕВРУАРИ                                               2015 година

В публично заседание в следния състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОФАНА СПАСОВА                                  

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

Прокурор: МАГДА СИМЕОНОВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НОХД №  7835 по описа за 2014 година

                                                         П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.М., роден на *** г. в гр. Р, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че в периода месец декември 2011 г. до м.декември 2014 г. включително в с.Б п обл.Пловдив,  след като е бил осъден да издържа свои низходящи – дъщеря  си Х.С.М. ЕГН ********** и дъщеря си А.С.М. ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си към всяка от двете си дъщери в размер на повече от две месечни вноски за издръжка на всяка от тях, както следва: за дъщеря си Х.С.М. за периода месец декември 2011 г. до месец септември 2014 г. включително в размер на 34 месечни вноски / 10 месечни вноски по 60 лева и 24 месечни вноски по 120 лева/, като общия размер на неизплатените месечни вноски за издръжка на Х.С.М. възлиза на 3 480 лева и за дъщеря си А.С.М. за периода месец декември 2011 г. до месец август 2013 г. включително в размер на 21 месечни вноски / 10 месечни вноски по 60 лева и 11 месечни вноски по 120 лева/, като общия размер на неизплатените месечни вноски за издръжка на А.С.М. възлиза на 1 920 лева, или всичко на обща стойност 5 400 лева, поради което и на основание чл. 183 ал.1 вр. чл.54 чл. 42а ал. 4 вр. ал.3 т. 1 вр. ал. 2 т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 42б ал. 1 от НК  му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА, изразяваща се в пробационните мерки: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***, с периодичност на явяването на подписване при пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ”.

            ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                              Вярно, секретар Н.Т.