НОХД 766/2014 - Присъда - 31-10-2016

Присъда по Наказателно дело 766/2014г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

301

 31.10.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХІ  наказателен състав

На тридесет и първи октомври     две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. СОНЯ ХЪНГИКЯН

                                                 2. КРАСИМИРА ВРАСНЕЛЕВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Асен Илиев

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 766 по описа за 2014 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.Х., роден на ***г. в ***, живущ ***, ***, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06/07.04.2013г. в гр. Пловдив, макар и като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, по хулигански подбуди, в съучастие като съизвършител с Й.И.С., ЕГН ********** ***, С.Т.И., ЕГН ********** *** и В.Р.В., ЕГН ********** ***, е причинил другиму – П.П.Т., ЕГН **********, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на коронката на първи горен десен зъб на нивото на венеца – избиване на зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.3 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.69 ал.1 вр. чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия В.К.Х. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.Х. за НЕВИНЕН в това на 06.04.2013г. в гр. Пловдив, макар и като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, по хулигански подбуди, в съучастие като съизвършител със С.Т.И., ЕГН ********** и А.И.К., ЕГН ********** – и двамата от гр. П., да е причинил другиму – на Д.Х.Д., ЕГН ********** ***, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания на шията и в областта на долночелюстния ъгъл вдясно, палпаторна болезненост в областта на гръкляна, представляващи болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.2 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.4 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Р.В., роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06/07.04.2013г. в гр. Пловдив, по хулигански подбуди, в съучастие като съизвършител с В.К.Х., ЕГН ********** ***, С.Т.И., ЕГН ********** *** и Й.И.С., ЕГН ********** ***, е причинил другиму – П.П.Т., ЕГН **********, средна телесна повреда – счупване на коронката на първи горен десен зъб на нивото на венеца – избиване на зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия В.Р.В. наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.И., роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06/07.04.2013г. в гр. Пловдив, макар и като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, по хулигански подбуди, в съучастие като съизвършител с В.К.Х., ЕГН ********** ***, Й.И.С., ЕГН ********** *** и В.Р.В., ЕГН ********** ***, е причинил другиму – П.П.Т., ЕГН **********, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на коронката на първи горен десен зъб на нивото на венеца – избиване на зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.3 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.И. за ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2013г. в гр. Пловдив, макар и като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, по хулигански подбуди, е причинил другиму – на Д.Х.Д., ЕГН ********** ***, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане в областта на долночелюстния ъгъл вдясно, представляващо болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.2 вр. чл.63 ал.1 т.4 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като го ПРИЗНАВА за НЕВИНЕН в това да е извършил престъплението в съучастие като съизвършител с В.К.Х., ЕГН ********** и А.И.К., ЕГН **********, както и да е причинил на Д.Х.Д. кръвонасядане на шията и палпаторна болезненост в областта на гръкляна, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение в този смисъл.

На основание чл.23 ал.1 от НК КУМУЛИРА така наложените на подсъдимия С.Т.И. наказания, като му НАЛАГА едно общо най-тежко наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  

На основание чл.69 ал.1 вр. чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия С.Т.И. общо най-тежко наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила. 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.И.С., роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06/07.04.2013г. в гр. Пловдив, по хулигански подбуди, в съучастие като съизвършител с В.К.Х., ЕГН ********** ***, С.Т.И., ЕГН ********** *** и В.Р.В., ЕГН ********** ***, е причинил другиму – П.П.Т., ЕГН **********, средна телесна повреда – счупване на коронката на първи горен десен зъб на нивото на венеца – избиване на зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Й.И.С. наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

 ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.К., роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2013г. в гр. Пловдив, по хулигански подбуди, е причинил другиму – на Д.Х.Д., ЕГН ********** ***, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане на шията и палпаторна болезненост в областта на гръкляна, представляващи болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.2 вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, като го ПРИЗНАВА за НЕВИНЕН в това да е извършил престъплението в съучастие като съизвършител с В.К.Х., ЕГН ********** и С.Т.И., ЕГН **********, както и да е причинил на Д.Х.Д. кръвонасядане в областта на долночелюстния ъгъл вдясно, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение в този смисъл.

 

ОСЪЖДА подсъдимите В.К.Х., В.Р.В., С.Т.И. и Й.И.С. да ЗАПЛАТЯТ солидарно на гражданския ищец П.П.Т. сумата от 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществените вреди, причинени от престъплението по чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК, а по отношение на подсъдимите В.К.Х. и С.Т.И. и вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението до окончателното изплащане на сумата, като за разликата до пълния предявен размер от 9500.00 /девет хиляди и петстотин/ лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство – компактдиск, съдържащ данни за медицински изследвания на П.П.Т., приложено по делото, да се върне на П.П.Т. след влизане на присъдата в сила.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

         2.

 

Вярно с оригинала!

АМ