НОХД 7473/2014 - Присъда - 26-02-2015

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

№ 79

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

26.02.2015 г.                                                                          град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ІII наказателен състав

На двадесет и шести февруари                  две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: НИКОЛИНА ТОДОРОВА

СВЕТЛА СТАНЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: АСЕН ИЛИЕВ

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 7473  по описа за 2014 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Н.Ш. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 23.08.2014 г. до 24.08.2014 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

на 23.08.2014 г. в гр. Пловдив, е отнел чужди движими вещи – мобилен телефонен апарат „ZTE Grand X pro” със сим-карта на стойност 120,00 лв. и карта памет 4ГБ на стойност 9,00 лв., всички вещи на обща стойност 129,00 лв., от владението на А.Р.Е. с ЕГН: **********, с намерение противозаконно да ги присвои, както е употребил за това сила и заплашване;

на 24.08.2014 г. в гр. Пловдив, е отнел чужди движими вещи – сумата от 100,00 лв., собственост на „Заложна къща Еврокомерс-1” ЕООД, гр. С., от владението на А.Б.А. с ЕГН: **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това заплашване - престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Н.Ш. със снета по делото самоличност за ВИНОВЕН в това, че: на 24.08.2014 г. в гр. Пловдив, е повредил противозаконно чужда движима вещ - заден ляв калник на лек автомобил марка „Опел” модел „Астра” с рег. номер , собственост на Областна Дирекция на МВР-Пловдив, на стойност 175.26 лв. - престъпление по чл. 216, ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 НК ЕДНО ОБЩО най-тежко наказание от посочените по-горе, а именно: ЧЕТИРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, от което на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан по настоящето дело, считано от 24.08.2014 г. до влизане в сила на присъдата.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2, вр. чл. 60, ал. 1 ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим за изтърпяване така наложеното на подсъдимия А.Н.Ш. наказание, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.

ОСЪЖДА подсъдимия А.Н.Ш. с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ на Областна Дирекция на МВР-Пловдив сумата от 175,26 лева /сто седемдесет и пет лева и двадесет и шест ст./, представляваща причинени от деянието, предмет на обвинението по чл. 216, ал. 1 НК, имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането - 24.08.2014 г. до окончателно изплащане на сумата.

ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. компактдиск със запис /на л. 39 от делото/ ДА ОСТАНЕ ПО ДЕЛОТО.

ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. компактдиск на съхранение в 06 РУ „Полиция” – Пловдив да се изиска и ДА ОСТАНЕ ПО ДЕЛОТО.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - счупен мобилен телефон „ZTE Grand X pro” и спукана карта памет, намиращи се на съхранение в 06 РУ „Полиция” гр. Пловдив ДА СЕ ВЪРНЕ на пострадалия А.Р.Е..

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимия А.Н.Ш. да заплати в по сметка на ПРС сумата от 30.00 /тридесет/ лева, представляваща направени разноски в съдебното производство, сумата от 50.00 /петдесет/ лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, както и да заплати по сметка на ОД МВР-Пловдив сумата от 178.00 /сто седемдесет и осем/ лева, представляваща направени разноски в досъдебното производство.

На основание чл. 189, ал. 2 НПК разноските, направени по делото за преводач в размер на 60 /шестдесет/ лева, ДА ОСТАНАТ за сметка на Съда.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.              

 

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                              2.

 

Вярно с оригинала! МК