НОХД 7377/2014 - Присъда - 19-05-2016

Присъда по Наказателно дело 7377/2014г.

П Р И С Ъ Д А

157                                    19.05.2016 година                      гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На деветнадесети май                      две хиляди и шестнадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

        

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  ДИМИТРИНКА РУСЕНОВА

                                                                                                              КРАСИМИРА ТРАЯНОВА

 

Секретар: Милена Георгиева

Прокурор: Елена Богданова

като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 7377 по описа за 2014 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Д.Г., роден на ***г***, ***, български гражданин, висше образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 19.09.2013г. до 03.10.2013г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си и за другиго – Д.Г.З., имотна облага, е придобил чужди движими вещи:

На 19.09.2013г.  – златен синджир – 18 карата, с тегло 7,5 грама на стойност 487,50 лева и златна висулка 14 карата с формата на ромб с гравирани цветенца в два от противоположните ъгли с тегло 2 грама на стойност 104,00 лв., на обща стойност 591,50 лева – собственост на Б.Д.Р..

На 25.09.2013г. златен синджир тип „въже” – 14 карата с тегло 14,89 грама на стойност 774,28 лева и златен медальон , изобразяващ „дървото на живота” – 14 карата с тегло 2,05 грама, на стойност 106,60 лева – на обща стойност 880,88 лева – собственост на Л.Д.Т..

На 01.10.2013г. златен синджир плетка тип „Тондо” с висулка – кръст с бяло камъче „Цирконий” в средата с общо тегло 5 грама на стойност 260,00 лева, собственост на П.С.И..

На 03.10.2013г. златен синджир „Италианска плетка” – 14 карата с тегло 2,5 грама, на стойност 130,00 лева медальон, изобразяващ зодия „Телец” – 14 карата с тегло 2 грама, на стойност 104,00 лева; медальон, изобразяващ буквата „Р” – 14 карата с тегло 1 грам, на стойност 52,00 лева и златно кръстче гравирано, с тегло 2 грама, на стойност 104, 00 лева, на обща стойност 390,00 лева, собственост на Р.И.Б..

- всичко на обща стойност 2 122,38 лева, за които е предполагал, че са придобити от другиго Д.Г.З. чрез престъпление - грабеж, поради което и на основание чл. 215 ал.1 вр.чл.26, ал.1, вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Н.Д.Г. наказание в размер на една година лишаване от свобода с ТРИ  ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Д.Г., със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените на досъдебното производство разноски за експертизи в размер на 35,00 /тридесет и пет лева / лева, по сметка на ОД МВР Пловдив, и направените по делото разноски в размер на 15,00 /петнадесет/лева, в полза бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Пловдив.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

  

 

        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                     

 

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:              

 

Вярно с оригинала!

МГ