НОХД 7247/2014 - Присъда - 12-10-2016

Присъда по Наказателно дело 7247/2014г.

П Р И С Ъ Д А

 

273                                   12.10.2016 година                      гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         VІІ наказателен състав

На дванадесети октомври              две хиляди и шестнадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

                  

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар Милена Георгиева

Прокурор Никола Кърпаров

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 7247 по описа за 2014 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.В.Г., ****, български гражданин, женен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че от неустановена дата през лятото на 2013г. до края на септември 2014г. в гр. Пловдив, в немаловажен случай, самоволно и не по установения в закона ред, е осъществил едно оспорвано от другиго свое действително или предполагаемо право, като е извършил преграждане на общи части от коридор и от обща тераса на първия жилищен етаж във вход „***” на жилищен блок, находящ се на ул. ”***” № *** в****, с което е попречил на други правоимащи собственици във входа да ползват части от коридора и общата тераса, находящи се на този първи жилищен етаж, а също и като е премахнал зидове, представляващи обща част на сградата, поради което и на основание чл.323 ал.1, вр. чл.54 от НК  го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на СТО ЛЕВА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. К.В.Г. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

МГ