НОХД 696/2014 - Решение - 10-02-2014

Решение по Наказателно дело 696/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

      263                                     10.02.2014 г.                          Гр. ПЛОВДИВ

 

 

                               В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХ наказателен състав

На  десети февруари,                                                                      2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                            

СЕКРЕТАР: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД  № 696 по описа за 2014 година

 

 Р Е Ш И:

 

           ПРИЗНАВА обвиняемият Г.С.Д., роден на *** г. в гр. Г.Д., живущ ***, **, ** гражданин, с висше образование, неосъждан,  разведен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл. 325, ал.1 от НК за това, че на 04.02.2014 г. в гр.П., ж.к. „Тракия” е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

           На основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78А, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

            

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.