НОХД 5951/2014 - Мотиви - 18-03-2015

Мотиви по Наказателно дело 5951/2014г.

М О Т И В И

по НОХД №5951/2014 год., ПРС-8 н.с.

         Районна прокуратура - Пловдив е повдигнала обвинение против подсъдимия Ф.Н.З. в това, че в периода от края на м. ноември 2013г. до 22.12.2013г. в с. Н.с., обл. П., в условията на продължавано престъпление и в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, е извършил следните деяния:

- в края на м.ноември 2013г. след предварително сговаряне в немаловажен случай с Д.Е.Ч., ЕГН: **********, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “Фиат Брава“ с рег. № ****, е отнел чужда движима вещ: 1бр. акумулатор 62 АМч на стойност 60,00 лева, от владението на С.Г.С., ЕГН: ********** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои;

- на 22.12.2013г. след предварително сговаряне в немаловажен случай с Д.Е.Ч., ЕГН: ********** и Т.Г.Д., ЕГН: **********, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “Фиат Брава“ с рег. № **** и чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот – скъсване на телена мрежа, е отнел чужди движими вещи: 1бр. ъглошлайф “Ловеч“ 800 вата на стойност 45,00 лева, 1бр. бормашина “Спарки“ на стойност 27,00 лева, 3бр. гаци орехи по 8кг на стойност 48,30 лева, 130 линейни метра ел.кабел 3х4+1х2,5кв. на стойност 175,50 лева, 40 линейни метра ел.кабел за електрожен Ф-6 на стойност 152,00 лева и 1бр. 80-литров меден казан на стойност 60,00 лева, от владението на С.Г.С., ЕГН: ********** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи възлиза на 567,80 лева – престъпление по чл.196, ал.1, т.2,  вр. чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т.5,  вр. чл. 194, ал.1,  вр. чл.29, ал.1, б.“А“,  вр. чл. 26, ал.1 от НК.

         Прокурорът поддържа повдигнатото на подсъдимия обвинение Предлага на същия да бъде наложено наказание лишаване от свобода около минимума в закона.

         Граждански иск не е предявен.

         Спрямо подс. З. производството се води при условията на чл.269, ал.3, т.4, б.А НПК. Ето защо същия не се явява в съдебна зала и не взема становище по делото. Неговият защитник намира обвинението за доказано, но настоява за минимално наказание.

         Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Подсъдимият Ф.Н.З. е роден на ***г***, живущ ***/ понастоящем извън сраната/, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

         В края на м.11.2013г. подс.З. се срещнал със свид.Д.Ч./ спрямо същия е налице определение за одобряване на споразумение за решаване на делото/ в гр.К. Решили да отидат до с.Н.с. и ако могат да откраднат вещи, с които да си набавят средства за препитание. До посоченото населено място се придвижили с л.а. „Фиат Брава” с рег. № **** собственост на последния. Спрели до къщата на свид.С.С.. Той държал под навес в двора си акумулатор 62 Ам/ч. Подсъдимия и свид.Ч. се прехвърлили през оградата в двора и взели посочения акумурлатор. След като се върнали в гр.К. го продали на свид.Л. за сумата от 40 лв., които си поделили.

         На 21/22.12.13г. подс.З., свид.Ч. и свид.Т.Д. / и спрямо последния е налице определение за одобряване на споразумение за решаване на делото/ се срещнали пак в гр.К. Решили отново да отидат до с.Н.с., за да откраднат нещо ценно. В ранните часове на 22.12.13г. се придвижили до посоченото населено мяста пак с автомобила на свид.Ч.. Спрели пак в близост до къщата на свид.С.. Направили отвор в оградната мрежа на двора, а от там отнели 1бр. ъглошлайф “Ловеч“ 800 вата на стойност 45,00 лева, 1бр. бормашина “Спарки“ на стойност 27,00 лева, 3бр. гаци орехи по 8кг на стойност 48,30 лева, 130 линейни метра ел.кабел 3х4+1х2,5кв. на стойност 175,50 лева, 40 линейни метра ел.кабел за електрожен Ф-6 на стойност 152,00 лева и 1бр. 80-литров меден казан на стойност 60,00 лева. Натоварили вещите в автомобила и се отдалечили с него. В това време свид.С. обаче се събудил и възприел оттеглянето на дейците поради което и запомнил регистрационния номер на колата им. Последните пък паркирали край р.В. в района на с.К. К. и там изгорили изолацията на кабелите, а медния казан смачкали и нарязали. В последствие същия ден продали метала от тях на свид.И.В. ***, а орехите на свид.С.К. ***. Получените парични средства си разделили, а бормашината и ъглошлайфът останали у подс.З.. Междувременно свид.С. сигнализирал органите на МВР за извършената кражба и посочил номера на колата, с която станало това. Така първоначално бил установен свид.Ч., а в последснвие и останалите. Посочените вещи били иззети от приобритателите, а пос.З. предал останалите две у него.

         Горната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно и категорично установена от показанията на разпитаните свидетели в настоящото производство, както и от писмените доказателства по делото и приложените протоколи за оглед, снимки, протоколи за доброволно предаване, справки съдимост и характеристични справки.

От заключението на изготвената по делото стоково-оценъчна експертиза /л.38-39 от следственото дело/ се установява, че към датата на деянията, стойността на инкриминираните вещи е била както следва: 1бр. акумулатор 62 АМч на стойност 60,00 лева, 1бр. ъглошлайф “Ловеч“ 800 вата на стойност 45,00 лева, 1бр. бормашина “Спарки“ на стойност 27,00 лева, 3бр. гаци орехи по 8кг на стойност 48,30 лева, 130 линейни метра ел.кабел 3х4+1х2,5кв. на стойност 175,50 лева, 40 линейни метра ел.кабел за електрожен Ф-6 на стойност 152,00 лева и 1бр. 80-литров меден казан на стойност 60,00 лева, всичко на обща стойност 567,80 лева.

         Съдът кредитира заключението на вещото лице, като компетентно изготвено, с необходимите професионални познания и опит в съответната област, неоспорено от страните и съответстващо на събрания по делото доказателствен материал.

         При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът приема от правна страна, че с деянията си подсъдимия Ф.З. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпленито по чл.196, ал.1, т.2,  вр. чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т.5,  вр. чл. 194, ал.1,  вр. чл.29, ал.1, б.“А“,  вр. чл. 26, ал.1 от НК като в периода от края на м. ноември 2013г. до 22.12.2013г. в с. Н.с., обл. П., в условията на продължавано престъпление и в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, е извършил следните деяния:

- в края на м.ноември 2013г. след предварително сговаряне в немаловажен случай с Д.Е.Ч., ЕГН: **********, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “Фиат Брава“ с рег. № ****, е отнел чужда движима вещ: 1бр. акумулатор 62 АМч на стойност 60,00 лева, от владението на С.Г.С., ЕГН: ********** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои;

- на 22.12.2013г. след предварително сговаряне в немаловажен случай с Д.Е.Ч., ЕГН: ********** и Т.Г.Д., ЕГН: **********, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “Фиат Брава“ с рег. № **** и чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот – скъсване на телена мрежа, е отнел чужди движими вещи: 1бр. ъглошлайф “Ловеч“ 800 вата на стойност 45,00 лева, 1бр. бормашина “Спарки“ на стойност 27,00 лева, 3бр. гаци орехи по 8кг на стойност 48,30 лева, 130 линейни метра ел.кабел 3х4+1х2,5кв. на стойност 175,50 лева, 40 линейни метра ел.кабел за електрожен Ф-6 на стойност 152,00 лева и 1бр. 80-литров меден казан на стойност 60,00 лева, от владението на С.Г.С., ЕГН: ********** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи възлиза на 567,80 лева. Особеното в случая е, че подс.З. е вече осъждан на наказание лишаване от свобода за престъпление по чл.198, ал.1 НК, за което му е било наложено такова в размер на 3г. и 6 месеца. Това наказание той е изтърпял на 27.02.2009г. Следователно към момента на деяниета предмет по настоящото дело не е бил изтекъл 5 годишния срок по НК и е налице „опасен рецидив”.

         От субективна страна престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянията, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните им последици.

         С оглед на посочените и приети по-горе правна квалификация за извършеното от подсъдимия Ф.З. престъпление, като се съобрази с целите на наказанието по чл.36 от НК, както и с обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от НК, Съдът счита, че наказанието на същия следва да се определи при наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, когато и най-лекото предвидено в закона би се оказоло несъразмерно тежко. Като такива настоящата инстанция отчита признанието на вината и съдействието оказано в хода на досъдебното производството, големия период от време изтекъл от извършване на деянието и свързания с това ефект от налагане на наказание едва към настоящия момент. Не е без знечение и факта, че имуществените щети са възстановени, а поначало същите са на относително не висока стойност. Отегчаващи вината обстоятелства липсват. С оглед гореизложеното Съдът намира, че най-вече с оглед постигане генералната превенция, следва в настоящия казус да се наложи наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода на подс. З., което е под минимума предвиден в чл.196, ал.1 от НК от три години лишаване от свобода. Това наказание се явява най-справедливо и съответно на извършеното престъпление.

На основание чл.61, т. 2 вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното наказание от две години лишаване от свобода следва да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

         Причини за извършване на деянието - ниска правна и социална култура, незачитане на установения в страната правов ред и неуважение към чуждата собственост.

Подбуди - користни.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК следва подсъдимия Ф.Н.З. да заплати по сметка на ОД на МВР - Пловдив направените по делото разноски в размер на 26 /двадесет и шест/ лева за извършената експертиза.

         По изложените съображения, Съдът постанови присъдата си.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.
Секретар: К.Ч.