НОХД 5337/2014 - Присъда - 30-03-2015

Присъда по Наказателно дело 5337/2014г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

127

30.03.2015 година

град ПЛОВДИВ  

         

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХХV  наказателен състав

На тридесети март               две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ НИКОЛОВ

               

 

Секретар БОРЯНА КОЗОВА

ПРОКУРОР: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 5337 по описа за 2014 година

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Г.Л. – роден на *** ***, български гражданин, женен, работещ на частни начала, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.01.2013 год. в с. Т., обл. П., като пълнолетно лице е заживял съпружески с Р.С.А. – родена на *** год., не навършила 14-годишна възраст, без да е сключил с нея граждански брак – престъпление по чл.191, арл.3 вр. ал.1 от НК, като на основание чл.191, ал.4 вр. ал.1 от НК НЕ ГО НАКАЗВА.

 

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Б.К.