НОХД 5337/2014 - Мотиви - 19-05-2015

Мотиви по Наказателно дело 5337/2014г.

МОТИВИ по НОХД № 5337/2014 г. по описа на ПРС, ХХV н.с. :

 

РП – ПЛОВДИВ обвинява Г.Г.Л., роден на *** ***, български гражданин, женен, работещ на частни начала, неосъждан, ЕГН ********** в това, че на 09.01.2013 год. в с. Труд, обл. Пловдив, като пълнолетно лице е заживял съпружески с Р. С.А. – родена на *** год., не навършила 14-годишна възраст, без да е сключил с нея граждански брак – престъпление по чл.191, ал.3 вр. ал.1 от НК.

 

Прокурорът поддържа обвинението и предлага приложение на чл.191, ал.4 от НК.

Подсъдимият Л. – лично и чрез защитника си адв. И. моли за същото.

 

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото прие за установено следното:

На 09.01.2013 г. подс. Г.Л., заедно с родителите си Г.Л. и С.А. отишли в с.Г., обл.С.З. и поискали Р.А. за жена на Г.Л.. Макар да била 13-годишна родителите й дали съгласие, защото виждали, че младите се обичат. Още същия ден Р.А. отишла да живее в дома на Г.Л. *** като негова съпруга. Скоро след това забременяла и на 22.12.2013 г. родила дъщеря, която подс. Г.Л. припознал. И до момента двамата живеят на семейни начала.

На 27.03.2015 год., обаче, същите сключили граждански брак, за което им било издадено удостоверение.

Тези факти са доказани и не се отричат, поради което не се налага нито изброяването на доказателствата в тяхна подкрепа, нито техния анализ.

Ясно е, че подс. Л. е извършил престъплението по чл.193, ал.3 вр. ал.1 от НК. То е извършено съзнателно и умишлено, доколкото същият е съзнавал невръстието на своята спътница в живота. От друга стара, след като преди постановяване на присъдата, подсъдимият сключил брак със своята жертва, следва да бъде привилегирован по чл.191, ал.4 от НК, което означава да бъде признат за виновен, но да не бъде наказан.

По горните мотиви съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР:Б.К.