НОХД 380/2014 - Присъда - 27-02-2014

Присъда по Наказателно дело 380/2014г.

ПРИСЪДА

№ ......../27.02.2014 г.                                                  Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                    V наказателен състав

На двадесет и седми февруари  две хиляди и четиринадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

   Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

                             Съдебни заседатели: ТАНЯ КРАЧАНОВА

                                                               ТАМАРА ФЕОДОРОВА

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор  ЙОРДАНКА ТИЛОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА НОХД №   380 по описа за   2014 г.   

  

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Р. - роден на *** год. в гр. ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2004 г. в град Пловдив, противозаконно е присвоил чужди  - на „***” ООД гр. Пловдив, движими вещ – 124 бр. телескопични подпори на обща стойност 2 992,25 лева, които е владеел по Договор за наем на кофражно оборудване № 115/28.05.2004 г, поради което и на основание чл. 206 ал. 1 вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 вр. чл. 57 ал. 1 вр. чл. 2 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА да заплати ГЛОБА в размер   на 500 /петстотин/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подс. Р. да заплати направените по делото разноски в размер на 105 лв. по сметка на ВСС.

 

Присъдата може да се протестира и обжалва  в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                     

                                                                   2.

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС