НОХД 252/2014 - Присъда - 06-02-2014

Присъда по Наказателно дело 252/2014г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

   42                                            06.02.2014 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                  І наказателен състав

На шести февруари                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. НЕДЯЛКА КАЦАРОВА

                                                                        2. ЕЛЕНА ЕНЕВА

                            

 

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Владимир Дешев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 252 по описа за 2014 година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия П.Т.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2013г. в гр.П. при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужда движима вещ – заваръчен апарат „СО“, марка „КЕМП“ на стойност 1366 лв. от владението на А.И.К., без неговото съгласие с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б.”Б” от НК, вр. с чл.54, ал.1, вр. с чл.58А, ал.1, от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на това наказание в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК ЗАЧИТА времето през което подс. П.Б. е бил задържан по настоящото дело, а именно от 28.11.2013г. до влизане в сила на настоящата присъда. 

Вещественото доказателство по делото - СД диска находящ се в кориците на делото да се УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане в сила на настоящата присъда.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия П.Т.Б. да заплати сумата от 30 /тридесет/ лева по сметка на ВСС, представляващи разноски по делото.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                             2.                                     

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.