НОХД 2436/2014 - Споразумение - 28-05-2014

П Р О Т О К О Л

№ 376

 

28.05.2014 година                                         Град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД           ХХІ наказателен състав

На двадесет и осми май                           Година 2014

В открито съдебно заседание в състав:

                                      Председател: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МАРИЯ ЙОРДАНОВА

                                                                            КАТЯ ВАСИЛЕВА

СЕКРЕТАР: НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

ПРОКУРОР: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 2436 описа за 2014 година.

На поименното повикване в 15:45 часа се явиха:

ПОДСЪДИМ:

С.Ж.С. – редовно призован, се явява. За него се явява адв. Н.С. – служебен защитник от досъдебното производство.

ПОДС. С.: Съгласен съм да ме защитава адв. Н.С..

АДВ.  С.: Запознат съм с материалите по делото и мога да поема защитата на подс. С..

Съдът на основание чл. 94, ал. 1, т. 6 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. Н.С. за служебен защитник на подс. С.Ж.С.

ПОСТРАДАЛ:

Ю.К.Д. – редовно призован, се явява.

Ю.С.А. – редовно призован, се явява.

Р.О.А. – редовно призована, се явява.

М.Н.М. – редовно призован, се явява.

С. Г. К. – нередовно призован, се явява.

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след съвещание, счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия

 С.Ж.С. – роден на *** ***, **, бълг. гражданин, неженен, осъждан, образование – 3 клас, безработен, живущ ***, ЕГН **********.

ПОДС. С.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни и нямам възражения по него.

Сне се самоличността на явилите се свидетели

М.Н.М. - ** г., **, бълг. гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ** на „М.-М.” ЕООД, живущ ***, ЕГН **********, без родство.

СВИД. М.: Върнати са ми вещите, няма да се конституирам като граждански ищец и частен обвинител.

         Ю.С.А. – ** г., **, бълг. гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работник във фурна, живущ ***, ЕГН **********, без родство.

СВИД. А.: Върнати са ми вещите, няма да се конституирам като граждански ищец и частен обвинител.

Р.О.А. – ** г., **, бълг. гражданин, омъжена, неосъждана, магазинер в МОЛ – гр. П., живуща ***, ЕГН **********, без родство.

СВИД. А.: Върнати са ми вещите, няма да се конституирам като граждански ищец и частен обвинител.

Ю.К.Д. – ** г. **, бълг. гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работник на бензиностанция, живущ ***, ЕГН **********, без родство.

СВИД. Д.: Върнати са ми вещите, няма да се конституирам като граждански ищец и частен обвинител.

На свидетелите се разясниха правата по чл. 119-122 от НПК и отговорността по чл. 290, ал. 1 от НК и се изведоха от залата.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

На страните се разясниха правата по чл. 274-275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимия и защитника му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид с параметри на наказанието при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - 1 /ЕДНА/ ГОДИНА „лишаване от свобода”, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

         АДВ. С.: Нямам отводи към съда. С представителя на РП – гр. П. постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала.  Съгласни сме с параметрите на наказанието, изложени от прокурора.    

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. С.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдът счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 28.05.2014 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – П., представлявана от прокурор АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА, от една страна и от друга – подсъдимия С.Ж.С., лично и със служебния си защитник адв. Н.С. *** за решаване на  НОХД № 2436/2014 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с. за следното:

Подсъдимият С.Ж.С. – роден на *** ***, **, бълг. гражданин, неженен, осъждан, образование – 3 клас, безработен, живущ ***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б”А” и б „Б”, вр. чл. 26, ал. 1 от НК за това, че за времето от 09.02.2014 г. до 10.02.2014 г. в гр.К., обл.П. в условията на продължавано престъпление и при условията на опасен рецидив- извършил е престъплението, след като е бил осъден за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по- малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и извършил престъплението, след като е бил осъден два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужди  движими вещи, както следва:

§        На  09.02.2014 г. в гр.К., обл.П. е отнел  1 бр. музикална кутия „Boom Box” на стойност 20 лева и 1 бр. аудиосистема за автомобил марка „Blaupunkt” на стойност 63 лева, всички вещи на обща стойност 83 лева от  владението на Ю.К.Д..*** бр. мобилен телефон марка „Нокиа” модел 1616 на стойност 9 лева и 1 бр. СИМ карта на мобилен оператор „Глобул” на стойност 9,90 лева, всички вещи на обща стойност 18,90 лева от владението на  Ю.С.А..*** е отнел 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг” на стойност 6 лева, 1 бр. СИМ карта на мобилен оператор „Глобул” на стойност 9,90 лева, 1 бр. дамско кафяво портмоне на стойност 4 лева, пари в брой- 20 лева, 1 бр. дамско  кафяво портмоне от плат на стойност 2 лева; 1 бр.; 1 бр. пръстен с кафяв камък с бял метал на стойност 1 лев; 2 бр.обеци тип халка от бял метал на стойност 1 лев; 1 бр. пръстен от жълт метал с бели камъчета на  стойност 1 лев; 2 бр. обеци с по 9 бр. камъчета на стойност 1 лев; 2 бр. обеци във формата на синджир от бели камъни на стойност 1 лев; 2 бр. обеци с  лилави камъни на стойност 1 лев; 2 бр. обеци във формата на кръг с бяла роза на стойност 1 лев; 1 брр. обеци със син камък на стойност 0,50 лева; 1 бр. обеца с лилав камък на стойност 0,50 лева; 1 бр. обеца с  лилав камък на стойност  0,50 лв; 1 бр. часовник с черна верижка с надпис „Newyorker” на стойност 10 лева; 1 бр. детски часовник с жълто- зелена верижка на стойност 2 лева; 1 бр. часовник с електронен циферблат на стойност 1 лев; 1 бр. часовник с жълта верижка с бели сърца на стойност 5 лева; 1 бр. лична карта на стойност 18 лева; 2 бр. обеци във формата на правоъгълници на стойност 1 лев; 1 бр. метална халка с прикачено сърце на стойност 1 лев; всички вещи на обща стойност  91,40 лева. от владението на  Р.О.А..*** е отнел 14,8 кг. сланина х 5,50 лв/кг. на стойност 81,40 лева; 18,9 кг. домашна луканка х 9 лв./кг. на стойност 170,10 лева; 11,2 кг. сушено месо х 8 лв/кг. на стойност 89,60 лева и 1 бр. пластмасов бидон от 50 литра на стойност 15 лева, всички вещи на обща стойност 356,10 лева от владението на М.Н.М., или всички отнети вещи  на стойност  549,40 лева /петстотин четиридесет  и девет лева и 40 ст./ без съгласието на горепосочените лица с намерение противозаконно да ги присвои

За така извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б”А” и б „Б”, вр. чл. 26, ал. 1 от НК на подсъдимия С.Ж.С. му се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – „лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година, което на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК времето, през което подс. С.Ж.С. е бил задържан по ЗМВР на 10.02.2014 г., чл. 64, ал. 2 от НПК и с МНО „Задържане под стража”, като един ден задържане се зачита за един ден „лишаване от свобода”.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. С.Ж.С. да заплати по сметка на ПРС направените в наказателното производство разноски в размер на 150,00 лева за експертиза.

ЗА РП - П.                                   ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                                              ......................

А. ТРИФОНОВА                                            /С. С./

                                                                  ЗАЩИТНИК:                                                                                                          АДВ. Н. С.

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                        2.

    

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384,вр. чл. 382, ал.7 вр.чл.24, ал.3, вр.ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 2436/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия С.Ж.С. мярка за неотклонение „Задържане под стража” да бъде отменена.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2436/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Ж.С. мярка за неотклонение „Задържане под стража”

УВЕДОМИ СЕ подсъдимия С., че в 7-дневен срок следва доброволно да внесе сумата от 150,00 лева разноски по делото по сметка на Пловдивски районен съд в полза на ВСС – по сметка на ПРС – BG47 BUIB 9888 3125 8796 01, BIC ***, „Си Банк” ЕАД, като във вносния документ посочите номера и годината на делото, Съда, име на вносителя и правно основание, като в противен случай ще бъде издаден изпълнителен лист.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 16:20 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:................................

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1 ...................

 

    2 .....................

                                              

СЕКРЕТАР:..............................  

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.