НОХД 2056/2014 - Присъда - 22-01-2015

Присъда по Наказателно дело 2056/2014г.

                                       П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 25                        22.01.2015 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                                 ІІ наказателен състав

на двадесет и втори януари                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.НИКОЛИНА ТОДОРОВА

                                                                               2.     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Никола Кърпаров

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 2056 по описа за 2014 година,

 

  П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия Л.С.П. - роден на *** *** трап, обл.П., ул.”*****, българин, български гражданин, с основно образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН **********за НЕВИНЕН в това, че на 09.11.2010г. в околностите на град К., обл.Пловдив, чрез използване на моторно превозно средство – камион марка „Камаз” с рег.№ ****, е отнел чужди движими вещи - кабел тип „ТЗБ” 15х4х1,2 – 33,5 метра х 13,50 лева на стойност 452,25 лева от владението на „Българска Телекомуникационна компания” АД, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.І, вр. чл.194, ал.1 от НК.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото - кабел, тип „ТЗБ” 15х4х1,2 – 33,5 метра, на съхранение при Домакина на Първо РУ на МВР гр.Пловдив ДА СЕ ВЪРНЕ на „БТК” ЕАД.

 

          ПОСТАНОВЯВА направените по делото разноски в размер на 90 /деветдесет/ лева ДА ОСТАНАТ за сметка на държавата.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/                                      

 

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:    1. /п/

 

 

                                                                                                    2. /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.