НОХД 135/2014 - Споразумение - 28-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 135/2014г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 122

 

28.02.2014 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХVІІІ наказателен състав

На дванадесет и осми февруари      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: БОРИС ЦОНЕВ

МАРИАНА ПРОДАНОВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Светлозар Чераджийски

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 135 по описа за 2014 година.

 

        На поименното повикване в 14,16  часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИ:

        К.Г.Щ. – се явява лично, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

Т.Г.Д. - се явява лично, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

Р.М.А. - се явява лично, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

И за тримата подсъдими се явява  адв. Д.В., назначена за служебен защитник на подсъдимите от хода на досъдебното производство.

 

        За РП - Пловдив се явява прокурор Светлозар Чераджийски.

 

        ПОСТРАДАЛИ:

        Ж.Ж.С. – редовно призована, явява се лично.

С.В.Х. – редовно призована, явява се лично.

З.В.Ш. – редовно уведомена, не се явява.

Р.Г.Н. - редовно уведомен, не се явява.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Щ.: Да даде ход на делото.

ПОДС. Д. : Да даде ход на делото.

ПОДС. А.: Да даде ход на делото.

 

        Съдът след съвещание намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимите.

К.Г.Щ. - роден на ***г***, бълг., бълг. гр., неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН: **********.

ПОДС. Щ.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

 

Т.Г.Д. – роден на ***г***, бълг., бълг. гр., неженен, осъждан, неграмотен, безработен, ЕГН: **********.

ПОДС. Д.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

 

Р.М.А. – роден на ***г***, постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, бълг., бълг. гр., неженен, осъждан, с основно образование  безработен, ЕГН: **********.

ПОДС. А.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

 

Съдът разясни на подсъдимите правата им по чл. 55 от НПК. 

 

Сне се самоличността на свидетелите.

Ж.Ж.С. – 50г., бълг., бълг. гр., омъжена, неосъждана, без родство.

 

СВИД. С.: Получих съобщение за насрочване на делото и процесуалните ми права преди повече от седем дни. Днес ми беше възстановена от подсъдимите сумата от 71 лева, представляваща част от причинените ми вреди, другите вещи са ми възстановени. Заявявам, че нямам имуществени претенции към подсъдимите във връзка с това дело.  

 

С.В.Х. - 41 г., бълг., бълг. гр., омъжена, неосъждана, без родство.

СВИД. Х.:  Получих съобщение за насрочване на делото и процесуалните ми права преди повече от седем дни. Днес ми беше възстановена от подсъдимите сумата от 12 лева, представляваща част от причинените ми вреди, другите вещи са ми възстановени. Заявявам, че нямам имуществени претенции към подсъдимите във връзка с това дело.  

        Съдът разясни на свидетелите наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

        Същите се изведоха от съдебната зала.

 

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

       

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за приключване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което предствям и моля да  одобрите.

АДВ. В.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала. Освен това Ви моля да приемете по делото като писмено доказателство вносна бележка за внесената сума, представляваща възстановените щети

ПОДС. Щ.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника и съм съгласен да сключим споразумение. Да се приеме вносната бележка.

ПОДС. Д.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника и съм съгласен да сключим споразумение. Да се приеме вносната бележка.

ПОДС. А.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника и съм съгласен да сключим споразумение. Да се приеме вносната бележка.

ПРОКУРОР: Не възразявам да се приеме вносната бележка.

 

Съдът намира, че следва да бъде приета по делото като писмено доказателство  представената днес от  адв. В. вносна бележка по касов документ № 00185519/28.02.2014г. за сумата от 14,00 /четиринадесет/ лева.

Ето защо  

        О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА И ПРИЕМА по делото като писмено доказателство вносна бележка по касов документ № 00185519/28.02.2014г. за сумато от 14,00 /четиринадесет/ лева.

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

        ОСВОБОЖДАВА явилите се свидетелки.

 

ПОДС. Щ.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДС. Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДС. А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът след съвещание намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал.5, вр. ал.6, от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид, поради което и на осн. чл. 384, вр. чл. 382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 28.02.2014 г. сключено между РП-Пловдив, представлявана от прокурор Светлозар Чераджийски и подсъдимите К.Г.Щ., Т.Г.Д. и Р.М.А. - лично и със служебния им защитник - адв. Д.В. *** за решаване на наказателното производство по НОХД № 135/2014 г. по описа на ПРС – 18 н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Р.М.А. – роден на ***г***, постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, бълг., бълг. гр., неженен, осъждан, с основно образование  безработен, ЕГН: ********** е извършил виновно престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”А”, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, при условията на продължавано престъпление, след предварително сговаряне  в немаловажен случай с Т.Г.Д. и К.Г.Щ. е отнел чужди движими вещи, както следва:

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив е отнел – 1 бр. мъжки велосипед, използван повече от 10 години на стойност 30 лева; 1 бр. работна куртка на стойност 3 лева; 1 бр. зелена шапка, работна на стойност 1 лев; 1 бр. ел кабел – разклонител, 3 м. 4 кв. на стойност 5 лева, всички вещи на обща стойност 39 лева от владението на Р.Г.Н.;

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив е отнел – 2 чифта дамски маратонки х 10 лева/1бр. на стойност 20 лева; 1 бр. медно котле от 10 л. на стойност 7,50 лева; 1 бр. зимно дамско яке на стойност 15 лева; 1 бр. шушлекова грейка на стойност 4 лева; 1 бр. трикотажна мъжка блуза с дълги ръкави на стойност 5 лева; 2 чифта мъжки маратонки „Матстар” х 12,50 лв./1бр. на стойност 25 лева; 1 чифт мъжки маратонки „Матстар” тъмнозелени на стойност 17,50 лева; 1 бр. макара удължител с 20 м. кабел на стойност 10 лева; 1 бр. ел. кабел за косачка 12м. на стойност 6 лева, всички вещи на обща стойност 110 лева от владението на Ж.Ж.С.;

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив е отнел – 1 чифт дамски дънки на стойност 15 лева; 1 чифт дамски  дънки с ръбове от страни на стойност 27,20 лева, 1 бр. дамска плетена блуза на стойност 5 лева; 1 бр. мъжко долнище на анцуг „Пума” на стойност 10 лева, 1 бр. дамско долнище на анцуг „Адидас” на стойност 9 лева; 1 бр. дамско горнище на анцуг „Адидас” на стойност 12 лева; 1 бр. мъжко долнище, червено с оранжеви кантове на стойност 3 лева; 1 б. черна дамска шушлекова грейка на стойност 4 лева; 1 бр. дамско черно долнище на анцуг на стойност 5 лева, всички вещи на обща стойност 90,20 лева от владението на З.В.Ш.;

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.*** обл.Пловдив е отнел – 1 бр. мъжко спортно яке, поларено-памучно на стойност 15 лева; 1 бр. черно долнище от анцуг на стойност 7,50 лева, 1 бр. мъжка спортна блуза с дълги ръкави на стойност 5 лева, 1 бр. мъжко сиво долнище от анцуг на стойност 7,50 лева – всички вещи на обща стойност 35 лева от владението на С.В.Х.

или всички отнети вещи на стойност 274,20 лева /двеста седемдесет и четири лева и 20 ст./, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

        За така извършеното престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”А”, вр. чл.26, ал.1 от НК на подсъдимия Р.М.А., при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61, т.2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия Р.М.А. наказание в размер на  ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

ПОДСЪДИМИЯТ К.Г.Щ. - роден на ***г***, бълг., бълг. гр., неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН: ********** е извършил виновно престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив при условията на продължавано престъпление, след предварително сговаряне  в немаловажен случай с Т.Г.Д. и Р.М.А. е отнел чужди движими вещи, както следва:

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив е отнел – 1 бр. мъжки велосипед, използван повече от 10 години на стойност 30 лева; 1 бр. работна куртка на стойност 3 лева; 1 бр. зелена шапка, работна на стойност 1 лев; 1 бр. ел кабел – разклонител, 3 м. 4 кв. на стойност 5 лева, всички вещи на обща стойност 39 лева от владението на Р.Г.Н.;

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив е отнел – 2 чифта дамски маратонки х 10 лева/1бр. на стойност 20 лева; 1 бр. медно котле от 10 л. на стойност 7,50 лева; 1 бр. зимно дамско яке на стойност 15 лева; 1 бр. шушлекова грейка на стойност 4 лева; 1 бр. трикотажна мъжка блуза с дълги ръкави на стойност 5 лева; 2 чифта мъжки маратонки „Матстар” х 12,50 лв./1бр. на стойност 25 лева; 1 чифт мъжки маратонки „Матстар” тъмнозелени на стойност 17,50 лева; 1 бр. макара удължител с 20 м. кабел на стойност 10 лева; 1 бр. ел. кабел за косачка 12м. на стойност 6 лева, всички вещи на обща стойност 110 лева от владението на Ж.Ж.С.;

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив е отнел – 1 чифт дамски дънки на стойност 15 лева; 1 чифт дамски  дънки с ръбове от страни на стойност 27,20 лева, 1 бр. дамска плетена блуза на стойност 5 лева; 1 бр. мъжко долнище на анцуг „Пума” на стойност 10 лева, 1 бр. дамско долнище на анцуг „Адидас” на стойност 9 лева; 1 бр. дамско горнище на анцуг „Адидас” на стойност 12 лева; 1 бр. мъжко долнище, червено с оранжеви кантове на стойност 3 лева; 1 б. черна дамска шушлекова грейка на стойност 4 лева; 1 бр. дамско черно долнище на анцуг на стойност 5 лева, всички вещи на обща стойност 90,20 лева от владението на З.В.Ш.;

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.*** обл.Пловдив е отнел – 1 бр. мъжко спортно яке, поларено-памучно на стойност 15 лева; 1 бр. черно долнище от анцуг на стойност 7,50 лева, 1 бр. мъжка спортна блуза с дълги ръкави на стойност 5 лева, 1 бр. мъжко сиво долнище от анцуг на стойност 7,50 лева – всички вещи на обща стойност 35 лева от владението на С.В.Х.

или всички отнети вещи на стойност 274,20 лева /двеста седемдесет и четири лева и 20 ст./, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.  

За така извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК на подсъдимия К.Г.Щ., при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание в размер на  ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия К.Г.Щ. наказание в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Г.Д. – роден на ***г***, бълг., бълг. гр., неженен, осъждан, неграмотен, безработен, ЕГН: ********** е извършил виновно престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив при условията на продължавано престъпление, след предварително сговаряне  в немаловажен случай с Р.М.А. и К.Г.Щ. е отнел чужди движими вещи, както следва:

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив е отнел – 1 бр. мъжки велосипед, използван повече от 10 години на стойност 30 лева; 1 бр. работна куртка на стойност 3 лева; 1 бр. зелена шапка, работна на стойност 1 лев; 1 бр. ел кабел – разклонител, 3 м. 4 кв. на стойност 5 лева, всички вещи на обща стойност 39 лева от владението на Р.Г.Н.;

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив е отнел – 2 чифта дамски маратонки х 10 лева/1бр. на стойност 20 лева; 1 бр. медно котле от 10 л. на стойност 7,50 лева; 1 бр. зимно дамско яке на стойност 15 лева; 1 бр. шушлекова грейка на стойност 4 лева; 1 бр. трикотажна мъжка блуза с дълги ръкави на стойност 5 лева; 2 чифта мъжки маратонки „Матстар” х 12,50 лв./1бр. на стойност 25 лева; 1 чифт мъжки маратонки „Матстар” тъмнозелени на стойност 17,50 лева; 1 бр. макара удължител с 20 м. кабел на стойност 10 лева; 1 бр. ел. кабел за косачка 12м. на стойност 6 лева, всички вещи на обща стойност 110 лева от владението на Ж.Ж.С.;

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.***, обл.Пловдив е отнел – 1 чифт дамски дънки на стойност 15 лева; 1 чифт дамски  дънки с ръбове от страни на стойност 27,20 лева, 1 бр. дамска плетена блуза на стойност 5 лева; 1 бр. мъжко долнище на анцуг „Пума” на стойност 10 лева, 1 бр. дамско долнище на анцуг „Адидас” на стойност 9 лева; 1 бр. дамско горнище на анцуг „Адидас” на стойност 12 лева; 1 бр. мъжко долнище, червено с оранжеви кантове на стойност 3 лева; 1 б. черна дамска шушлекова грейка на стойност 4 лева; 1 бр. дамско черно долнище на анцуг на стойност 5 лева, всички вещи на обща стойност 90,20 лева от владението на З.В.Ш.;

        на неустановена дата през месец април 2013г. в с.*** обл.Пловдив е отнел – 1 бр. мъжко спортно яке, поларено-памучно на стойност 15 лева; 1 бр. черно долнище от анцуг на стойност 7,50 лева, 1 бр. мъжка спортна блуза с дълги ръкави на стойност 5 лева, 1 бр. мъжко сиво долнище от анцуг на стойност 7,50 лева – всички вещи на обща стойност 35 лева от владението на С.В.Х.

или всички отнети вещи на стойност 274,20 лева /двеста седемдесет и четири лева и 20 ст./, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК на подсъдимия Т.Г.Д., при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание в размер на  ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия Т.Г.Д.  наказание в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от  ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.Г.Щ. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 13,33 /тринадесет лева и тридесет и три стотинки/ лева  по сметка на ВСС.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Г.Д. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 13,33 /тринадесет лева и тридесет и три стотинки/ лева  по сметка на ВСС.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Р.М.А. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 13,33 /тринадесет лева и тридесет и три стотинки/ лева  по сметка на ВСС.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ЗА РП-Пловдив                                 ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                               /КР. Щ./

                     /СВ. ЧЕРАДЖИЙСКИ/                                

                                                            

                                               ПОДСЪДИМ:

                                                        /Т. Д. /     

 

ПОДСЪДИМ:

                                                        /Р. А./      

 

 

                                                              СЛ. ЗАЩИТНИК:

                                                        /адв. Д. В. /

 

                                                                    

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

 

                                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                               

                                                                                                   2.

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384, ал.1 вр.чл.382, ал.7 вр.чл.24, ал.3 от НПК, съдът след съвещание намира, че производството по НОХД № 135/2014 г. по описа на ПРС – ХVІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетите спрямо подсъдимите К.Г.Щ., ЕГН: **********, Т.Г.Д., ЕГН: ********** и Р.М.А., ЕГН: **********  мерки за неотклонение „Подписка”, следва да бъдат отменени, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 135/2014 г. по описа на Пловдивски РС, ХVІІІ н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.Г.Щ., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Т.Г.Д., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Р.М.А., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                       

     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                             2.

    

                                               СЕКРЕТАР:

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ