НОХД 131/2014 - Присъда - 27-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

 

76                                           27.02.2014г                         гр.ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О    Н  А    Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                 ХІХ  наказателен състав

На двадесет и седми февруари               две хиляди и четиринадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА РОГЛЕКОВА

 

секретар ХРИСТИНА ПЕТРОВА

прокурор МАГДА СИМЕОНОВА

след като разгледа докладвано от съдията НОХД № 131  по описа за 2014г.

 

                            Р   Е   Ш   И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия И.М.М. – роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работещ, неосъждан, ЕГН ********** ЗА НЕВИНЕН в това, на 11.07.2012г в гр. Б., обл. П. в маловажен случай, без надлежно разрешително да е държал високо рисково наркотично вещество – марихуана с общо нетно тегло 0.134гр и със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 1.9 тегловни процента, на стойност 0,804лв, поради което и  на основание чл. 9 ал. 2 от НК вр с чл. 304 от НПК  ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение по чл. 354 ал. 5 вр с ал. 3 т.1 от НК.

 

На основание чл. 190 от НПК направените по делото разноски в размер на 59.60лв остават за сметка на Държавата.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                              

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.