НОХД 1205/2014 - Мотиви - 13-06-2014

Мотиви по Наказателно дело 1205/2014г.

М  О  Т  И  В  И  към Присъда № 195/27.05.2014г., постановена  по  НОХД № 1205/2014г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІ н. с.

 

РП Пловдив е повдигнала обвинение срещу Н.З.П. – родена на ***г***, българка, българска гражданка, средно образование, работеща, омъжена, неосъждана, ЕГН ********** за това, че за периода от неустановена дата на м. февруари 2013г. до 09.09.2013г. в гр. П. при условията на продължавано престъпление е отнела чужди движими вещи, както следва:

- за периода от неустановена дата на м. февруари 2013г. до 05.07.2013г. в гр. П. е отнела чужди движими вещи – 1 бр. златна гривна, правоъгълни елементи жълто и бяло злато - 20 гр., 14 карата, на стойност 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/, 1 бр. златна гривна – 15 гр., /кръгла/, 14 карата, на стойност 900 лв. /деветстотин лева/;

- за периода от неустановена дата на м. февруари до 23.08.2013г. в гр. П. е отнела чужди движими вещи – 1 бр. златен пръстен с перла – 5.1 гр., на стойност 306 лв. /триста и шест лева/;

- за периода от неустановена дата на м. февруари 2013г. до 09.09.2013г. в гр. П. е отнела чужди движими вещи – 1 бр. златно колие /жълто и бяло злато с камъни цирконий/ - 20.37 гр., 14 карата, на стойност 1 222.20 лв. /хиляда двеста двадесет и два лева и двадесет стотинки/;

- за периода от неустановена дата на м. февруари 2013г. до 09.09.2013г. в гр. П. е отнела чужди движими вещи – пари 3 000 дубайски долара /дирхам/, с левова равностойност 1 206.60 лв. /хиляда двеста и шест лева и шейсет стотинки/, 70 сингапурски долара с левова равностойност 81.90 лв. /осемдесет и един лева и деветдесет стотинки/, всички вещи на обща стойност 4 916.70 лв. /четири хиляди деветстотин и шестнадесет лева и седемдесет стотинки/ от владението на Е.В. П., ЕГН ********** от гр. П. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Производството е по реда на чл.372 ал.4 от НПК.    

Прокурорът поддържа изцяло повдигнатото срещу подс. П. обвинение, като предлага същата да бъде призната за виновна и да и бъде наложено наказание лишаване от свобода в размер на девет месеца, което да бъде намалено с една трета на основание чл.58а от НК, изпълнението на което да бъде отложено с изпитателен срок.

Защитникът на подс. П. – адв. И.Д. моли съда да наложи на подзащитната и наказание пробация.

Подс. П. се признава за виновна в извършване на престъплението, във връзка с което и е повдигнатото обвинение.

          На основание чл.373 ал.3 от НПК, съдът приема за установена следната, изложена в обвинителния акт, фактическа обстановка:

Подс. Н.З.П. е родена на ***г***, българка, българска гражданка, средно образование, работеща, омъжена, неосъждана, ЕГН **********.

Св. П. живеела в гр. П. в апартамент на адрес: ул. ”Б.” № **. Същата притежавала златни бижута: златно колие /жълто и бяло злато с камъни цирконий/ – 20.37 гр., 14 карата; златна гривна, правоъгълни елементи жълто и бяло злато – 20 гр., 14 карата; златна гривна /кръгла/ - 15 гр., 14 карата; дамски пръстен с перла – 5.1 гр., 14 карата, които държала в кутия за бижута, която се заключвала с ключ, а същият държала в панерче, където имало и други предмети. Последното от своя страна било оставено в помещение, което се използвало за дрешник. В горепосоченото жилище свидетелката живеела заедно със своя съпруг и двете им деца. През м. февруари 2013г. св. П. наела домашна помощничка – подс. П.. На същата не й били предоставени ключове от апартамента, като в дните, в които ходила да почиства апартаментът бил отключван от св. П.. Същата обаче често оставяла подсъдимата сама. Последната от своя страна била притеснена към онзи момент, защото била изтеглила кредит, който обаче не можела да погаси. Поради тази причина през периода от неустановена дата през м. февруари до 05.07.2013г. подсъдимата взела от кутията с бижута 1 бр. златна гривна, правоъгълни елементи – жълто и бяло злато - 20 гр., 14 карата и 1 бр. златна гривна – 15 гр., /кръгла/, 14 карата. Посочените вещи на 05.07.2013г. подсъдимата занесла в заложна къща „ВАНГЕРИ” ЕООД, която се намирала на адрес в гр. П., бул. ”В.” № **. Там тя се срещнала със св. А.К., работещ на длъжност комисионер в посочената заложна къща. На него тя предоставила бижутата като залог и в тази връзка бил изготвен заложен билет, в който били отразени имената на подсъдимата след предоставен от нейна страна документ за самоличност. Св. К. дал на подс. П. пари в размер на 1 000лв.

Въпреки, че получила пари подсъдимата отново решила да открадне от златните бижута на св. П., като за целта в периода от неустановена дата на м. февруари 2013г. до 23.08.2013г. в гр. П. взела от кутията за бижута 1 бр. златен пръстен с перла – 5.1 гр. Посоченият пръстен на дата 23.08.2013г. подсъдимата предала като залог в заложна къща „ОРГАТРОН” ЕООД на св. Х.Т.. В тази връзка бил изготвен заложен билет, в който били записани данните на подсъдимата, след като тя представила своята лична карта. За пръстена същата получила пари в размер на 120 лв.

Подс. П. продължила да осъществява почистване на дома на св. П.. Така за периода от неустановена дата на м. февруари до 09.09.2013г. тя отново взела от кутията за бижута 1 бр. златно колие /жълто и бяло злато с камъни цирконий/ - 20.37 гр., 14 карата. Посоченото колие същата занесла пак в заложна къща „ОРГАТРОН” ЕООД, намираща се на адрес в гр. П., бул. ”Р.” № ***, като го оставила отново в залог. Бил изготвен заложен билет като за целта подсъдимата предоставила своя документ за самоличност, а св. Т. вписал данните от него. За така оставената като залог вещ подсъдимата получила пари в размер на 400 лв.

Освен гореописаните бижута в дрешника в бял плик били поставени 3 000 дубайски долара /дирхам/ и 70 сингапурски долара с левова равностойност 81.90 лв. През периода от неустановена дата на м. февруари 2013г. до 09.09.2013г. подсъдимата взела още от помещението в дрешника от оставения там плик пари – 3 000 дубайски долара /дирхам/ и 70 сингапурски долара.

На 09.09.2013г. към 20.00ч. св. П. решила да погледне своите бижута, които и били подарък от сватбата и била сложила в кутията за бижута. Взела ключа от панера и отключила кутията. Тогава тя установила липсата на своите бижута, както и в последствие липсата на парите оставени в хартиения плик в помещението. На пострадалата и направило впечатление, че подсъдимата преустановила посещението в апартамента като започнала да изтъква пред свидетелката различни причини – своето здравословно състояние, влошено здравословно състояние на нейната майка и др. Св. Г.А. бил близък семеен приятел на св. П.. Пред него тя споделила за извършената й кражба и съмненията й относно това, че извършител е тяхната помощничка. По предоставен от пострадалата мобилен номер св. А. се свързал с подсъдимата и се уговорили да се срещнат на бул. „Д.”. На срещата пред него подсъдимата споделила, че тя е извършила кражбата. Пострадалата от своя страна подала сигнал до органите на реда относно извършената й кражба и изразила съмненията си относно извършителя, а именно нейната домашна помощничка – подс. П.. В тази връзка била образувано ЗМ № ***/2013г., което било определено за работа на св. В.И.. При проведена беседа с подсъдимата същата признала пред св. И. за извършената кражба както на бижутата, така и на парите - дубайски долара и сингапурски такива. Тя посочила още пред него в кои заложни къщи е предала бижутата, изразила съжаление относно извършеното и обстоятелството, че е била финансово затруднена и поради тази причина е извършила кражбата.

         В хода на воденото разследване е назначена и изготвена стоково -оценъчна експертиза, видно от заключението, на която стойността на инкриминираните вещи към момента на деянието възлиза, както следва: 1 бр. златна гривна, правоъгълни елементи жълто и бяло злато - 20 гр., 14 карата - 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/, 1 бр. златна гривна – 15 гр., /кръгла/, 14 карата - 900 лв. /деветстотин лева/; 1 бр. златен пръстен с перла – 5.1 гр. - 306 лв. /триста и шест лева/; 1 бр. златно колие /жълто и бяло злато с камъни цирконий/ - 1 222.20 лв. /хиляда двеста двадесет и два лева и двадесет стотинки/, като цените са определени при средна пазарна цена на обработено злато 1 гр., 14 карата – 60лв.

Съгласно заключението стойностите на ОАЕ дубайски дирхам и сингапурски долари са взети след справка в БНБ и други финансови институции, като е определена стойност за 3 000 дубайски долара /дирхам/ - 1 206.60 лв. и за 70 сингапурски долара – 81.90 лв.

Общата стойност на инкриминираните вещи към момента на инкриминираното деяние според заключението на вещото лице възлиза на 4 916.70лв.

Описаната по – горе фактическа обстановка, съдът приема за установена на основание направеното от страна на подс. П. самопризнание и на доказателствата, събрани в досъдебното производство. В подкрепа на фактическата обстановка са показанията на свидетелите – А.Д.Г., Е.В.П., Г.А.А., Х.П.Т. и В.С.И., разпитани в хода на досъдебното производство, които съдът кредитира, като обективни, логични, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи, както помежду си, така и с останалите доказателства по делото.

От обективна страна, фактите по делото се подкрепят и от събраните писмени доказателства, а именно: заложен билет /л.13, л.14, л.15, л.16, л.17, л.18/, стокова разписка /л.19/, протокол за доброволно предаване /л.20, л.48, л.49, л.50/, характеристична справка /л.56/, справка за съдимост /л.58/.

В подкрепа на описаната фактическа обстановка е и заключението на изготвената по делото стоково – оценъчна експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно изготвено, с нужните знания и опит в съответната област.

При така описаната безспорна фактическа обстановка, съдът приема от правна страна, че подс. П. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК за това, че за периода от неустановена дата на м. февруари 2013г. до 09.09.2013г. в гр. П. при условията на продължавано престъпление е отнела чужди движими вещи, както следва:

- за периода от неустановена дата на м. февруари 2013г. до 05.07.2013г. в гр. П. е отнела чужди движими вещи – 1 бр. златна гривна, правоъгълни елементи жълто и бяло злато - 20 гр., 14 карата, на стойност 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/, 1 бр. златна гривна – 15 гр., /кръгла/, 14 карата, на стойност 900 лв. /деветстотин лева/;

- за периода от неустановена дата на м. февруари до 23.08.2013г. в гр. П. е отнела чужди движими вещи – 1 бр. златен пръстен с перла – 5.1 гр., на стойност 306 лв. /триста и шест лева/;

- за периода от неустановена дата на м. февруари 2013г. до 09.09.2013г. в гр. П. е отнела чужди движими вещи – 1 бр. златно колие /жълто и бяло злато с камъни цирконий/ - 20.37 гр., 14 карата, на стойност 1 222.20 лв. /хиляда двеста двадесет и два лева и двадесет стотинки/;

- за периода от неустановена дата на м. февруари 2013г. до 09.09.2013г. в гр. П. е отнела чужди движими вещи – пари 3 000 дубайски долара /дирхам/, с левова равностойност 1 206.60 лв. /хиляда двеста и шест лева и шейсет стотинки/, 70 сингапурски долара с левова равностойност 81.90 лв. /осемдесет и един лева и деветдесет стотинки/, всички вещи на обща стойност 4 916.70 лв. /четири хиляди деветстотин и шестнадесет лева и седемдесет стотинки/ от владението на Е.В. П., ЕГН ********** от гр. П. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

От обективна страна, с действията си подс. П. е реализирала обективните признаци от състава на посоченото по – горе престъпление, тъй като е отнела чужди движими вещи - 1 бр. златна гривна, правоъгълни елементи жълто и бяло злато - 20 гр., 14 карата, на стойност 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/, 1 бр. златна гривна – 15 гр., /кръгла/, 14 карата, на стойност 900 лв. /деветстотин лева/; 1 бр. златен пръстен с перла – 5.1 гр., на стойност 306 лв. /триста и шест лева/; 1 бр. златно колие /жълто и бяло злато с камъни цирконий/ - 20.37 гр., 14 карата, на стойност 1 222.20 лв. /хиляда двеста двадесет и два лева и двадесет стотинки/; 3 000 дубайски долара /дирхам/ и 70 сингапурски долара от владението на св. П., като е прекратила фактическата и власт върху вещите и е установила своя фактическа власт върху тях. Отнемането на вещите е станало без съгласието на лицето, в чието владение същите са се намирали.

Престъплението подс. П. е извършила при условията на продължавано такова, тъй като деянията, осъществяващи поотделно състава на едно и също престъпление, са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

От субективна страна, престъплението е извършено с пряк умисъл. Подс. П. е съзнавала общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и е искала настъпването на общественоопасните му последици. Наред с горното подсъдимата е действала с намерение противозаконно да присвои вещите, т. е. да се разпорежда с тях. Това намерение на подс. П. е намерило израз в последващото отчуждаване на отнетите вещи.

С оглед на посочената и приета по – горе правна квалификация за извършеното от подс. П. престъпление, като се съобрази с целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК и обществената опасност на деянието и на дееца, съдът е на становище, че на същата следва да бъде определено наказание при условията на чл.54 от НК. Съдът намира, че не са налице основания за определяне на наказание при условията на чл.55 от НК, тъй като в случая не са налице нито изключителни, нито многобройни смекчаващи обстоятелства, поради които и най – лекото, предвидено в закона наказание да се оказва несъразмерно тежко. При определяне размера на наказанието лишаване от свобода, съдът отчита всички обстоятелства по делото, от една страна смекчаващите такива, а именно – признанието на вината, оказаното съдействие на изясняване на обективната истина по делото, чистото съдебно минало, а от друга отегчаващите – високата стойност на отнетите вещи. Предвид горното съдът намира, че на подс. П. следва да бъде наложено наказание при превес на смекчаващи обстоятелства, а именно девет месеца лишаване от свобода. Така определеното наказание се явява справедливо и би постигнало целите на специалната и генералната превенция на наказанието, визирани в разпоредбата на чл.36 от НК. С оглед на обстоятелството, че настоящето производство е по реда на чл.371 т.2 от НПК, така определеното на подс. П. наказание девет месеца лишаване от свобода следва да бъде намалено с една трета, на основание чл.58а ал.1 от НК, като същото следва да се счита шест месеца лишаване от свобода.

Съдът намира, че за постигане целите на наказанието, визирани в чл.36 ал.1 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подс. П. не е наложително същата да изтърпи така наложеното и наказание шест месеца лишаване от свобода, поради което и на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на същото следва да бъде отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

Веществените доказателства по делото – 1 бр. златно колие от жълт и бял метал, 1 бр. дамска гривна от бял и жълт метал, 1 бр. масивна грапава дамска гривна от жълт метал, 1 бр.дамски пръстен от жълт метал с бял сферичен камък, намиращи се на съхранение в ОД на МВР гр. Пловдив, следва да се върнат на св. П.  след влизане в сила на присъдата.

На основание чл.189 ал.3 от НПК подс. П. следва да бъде осъдена да заплати в полза на ВСС по сметка на ПРС сумата от 30 лв., представляваща направени по делото разноски.

Причини за извършване на деянието – незачитане на установения в страната правов ред.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ