НОХД 1054/2014 - Присъда - 27-02-2014

Присъда по Наказателно дело 1054/2014г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

74

 27.02.2014 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХІ  наказателен състав

На двадесет и седми февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. КАТЯ ВАСИЛЕВА

                                                               2. МАРИЯ ДРАКОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Александър Михайлов

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 1054 по описа за 2014 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Т.Л., роден на ***г***, българин, български гражданин, висше образование, пенсионер, разведен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2014г. в гр. П. в немаловажен случай, повторно, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, чрез използване на техническо средство – джобно ножче е направил опит да отнеме чужди движими вещи – 6 броя парчета х 6 кв.мм. ПВО рекордоман с обща дължина 1.42 м. х 1.44 лв/м. на стойност 2.45 лв., 2 бр. мостов проводник ПВВ-МБ1-2х1.5 кв.мм. с обща дължина 8.20 м. х 0.95 лв/м. на стойност 7.79 лв., 1 брой мостов проводник ПВВ-МБ1 – 2х2.5 кв.мм. с обща дължина 4.72 м. х 1.50 лв/м. на стойност 7.08 лв. и 6 броя проводник ПВ-А2 1.00 с обща дължина 3.20 м. х 0.33 лв/м. на стойност 1.56 лв., всичко на обща стойност 18.88 лв. от владението на ЖП секция гр. П. при ДП „Н.”, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.4 пр.2 и т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК вр. чл.373 ал.2 от НПК вр. чл.58а ал.4 вр. чл.58 б.А вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА така наложеното на подсъдимия М.Т.Л. наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. 

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия М.Т.Л. наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР и по реда на НПК, считано от 24.02.2014г. до 27.02.2014г.  

На основание чл.68 ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА подсъдимият М.Т.Л. да изтърпи ИЗЦЯЛО И ОТДЕЛНО наказанието ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, определено му като едно общо най-тежко наказание с Определение № 1037/18.10.2011г., постановено по НОХД № 4000/2011г. по описа на Районен съд гр. Пловдив при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство по делото – 1 бр. джобно ножче с вилица, кафяво на цвят и две режещи части с обща дължина в затворено положение 9 см., приложено по делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане на настоящата присъда в сила.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото – 6 броя парчета кабел ПВО – рекордоман 6 кв.мм. с обща дължина 1.42 м., 2 бр. мостов проводник ПВВ-МБ1 – 2 х 2.5 кв.мм. с обща дължина 8.20 м., 1 брой мостов проводник ПВВ-МБ1 – 2х2.5 кв.мм. с обща дължина 4.72 м. и 6 бр. кабел ПВ-А2 1.00 с обща дължина 3.20 м., намиращи се на съхранение в РУ „Транспортна полиция” гр. Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на ЖП секция гр. П. при ДП „Н.” след влизане на настоящата присъда в сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.Л. да ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС сумата от 85.00 /осемдесет и пет/ лева, представляваща направените разноски по делото.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

         2.

 

 

Вярно с оригинала!

АМ